wtorek, 30 kwietnia 2019

Nabożeństwa majowe

Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie, cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki!
Co igra z morza falami,w powietrzu buja skrzydłami.Chwalcie z nami Panią Świata,Jej dłoń nasza wieniec splata.
Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona;Choć jest Panią nieba, ziemi,Nie gardzi dary naszymi".
Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Matce Bożej. Jest to miesiąc który zachęca nasze serca do otwarcia się  w sposób wyjątkowy na Maryję. Żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami  w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na nabożeństwach majowych, zwanymi „majówkami”, ich  centralną częścią jest modlitwa Litanią do Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywaną Litanią  Loretańską.

Zapraszamy  przez cały miesiąc  maj do wspólnej modlitwy śpiewając Litanię do NMP - 25 minut przed  każdą Mszą świętą (ok. 14.35).


niedziela, 28 kwietnia 2019

Liturgiczne wspomnienie - 29 kwietnia Święto św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika, Patrona Polski

Św. Wojciech  urodził się w Czechach około roku 956 w czeskiej rodzinie książęcej Sławników. Na cześć magdeburskiego biskupa Adalberta, pod którego opieką się kształcił, przybrał jego imię. Święcenia  kapłańskie otrzymał w Pradze w roku 982. Rok później został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych opuścił Pragę i w Rzymie wstąpił  do klasztoru Benedyktynów. Wezwany przez  diecezjan wrócił do Pragi, ale wkrótce musiał powtórnie ją opuścić. Za pozwoleniem papieża udał  się na Węgry i do Polski. Korzystając z pomocy Bolesława Chrobrego wyruszył na wyprawę misyjną do Prus. Dnia 23 kwietnia 997 roku został zabity przez pogańskich Prusów. Bolesław Chrobry  wykupił jego  ciało i złożył je w Gnieźnie. Grób św. Wojciecha stał się podstawą samodzielnej organizacji Kościoła w Polsce, ponieważ przy nim powstała pierwsza stolica metropolitalna. Dnia 31 sierpnia 1962 roku papież Jan XXIII ustanowił św. Wojciecha głównym Patronem Polski razem z Najświętszą Maryją Panna Królową Polski i św. Stanisławem B.M.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Terminy Mszy Świętych w miesiącu maju 2019 r.

Piątek 03 maja  2019 roku  - NMP Królowej Polski i Pierwszy Piątek Miesiąca– Msza święta o 15.00
Niedziela  05 maja   2019 roku  - II Niedziela po Wielkanocy- Msza święta  o   godz. 15.00
Niedziela 12 maja  2019 roku  – III Niedziela po Wielkanocy – Msza święta o  godz. 15.00
Niedziela 19 maja   2019 roku –IV Niedziela po Wielkanocy  - Msza święta  o godz. 15.00
Niedziela 26 maja  2019 roku –V Niedziela po Wielkanocy - Msza święta o godz. 15.00
Czwartek 30 maja 2019 roku - Wniebowstąpienie Pańskie - Msza święta o godz. 19.30

piątek, 26 kwietnia 2019

Niedziela Biała -28 kwietnia – Msza święta o godzinie 15.15

W  niedzielę 28 kwietnia 2019 roku przypada Niedziela  Miłosierdzia Bożego  -  na godzinę  15.00  zaplanowane są w naszym kościele  modlitwy  w  Godzinie Miłosierdzia.


Msza Święta  w Klasycznym Rycie Rzymskim (łacińska) sprawowana  będzie 15 minut później,  czyli około  godziny   15.15.

Stacja u Św. Pankracego
Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: «niedziela po zdjęciu białych szat». Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunię). W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.
Włóż rękę twoją i obacz miejsce gwoździ, alleluja. A nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym, alleluja, alleluja [antyfona na komunię].
Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúia: et noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúia, allelúia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

  niedziela, 21 kwietnia 2019

Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u św. Piotra

Cała  oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni  ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się  jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest do świadectwo człowieka, który osobiście  obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył  właściwe znaczenie  proroctw  mesjańskich  i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi  postaciami i obdarza nas  duchowa radością, której obrazem była ziemia „opływająca mlekiem i miodem”[antyfona na wejście].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Surrexit Christus vere! Alleluia!


sobota, 20 kwietnia 2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia – Msza Święta o godzinie 15.00

CHRISTUS RESURREXIT !!!
Zmartwychwstanie, zwycięstwo, światłość, życie – oto Radosna Nowina. Chrystus wstaje z martwych.  Wczoraj w hańbie i poniżeniu śmierci krzyżowej, a dziś w chwale niebieskiego uwielbienia. Jest to bezsprzecznie możliwe, jest to nieomylnie fakt pewny: „Pan zmartwychwstał prawdziwie”. Zmartwychwstanie Jezusa jest zastawem i nieomylną poręką naszej nadziei, najpewniejszą podporą naszej wiary, że zostaliśmy odkupieni, że powołani jesteśmy do życia wiecznego. „Ten jest dzień, który uczynił Pan, radujmy się i weselmy się weń. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. Alleluja” [graduał]. „ Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Jagnię zbawiło owce. Chrystus, niepokalany, pojednał grzeszników z Ojcem". 
[Alleluja,Sekwencja]

niedziela, 14 kwietnia 2019

DOMINICA II PASSIONIS SEU IN PALMIS

Hosánna fílio David: benedíctus qui  
venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
(Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.: Hosanna na wysokościach)


sobota, 13 kwietnia 2019

II Niedziela Męki Pańskiej - Palmowa


II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa – 14 kwietnia – Msza Święta o godzinie 15.00

Na wstępie Wielkiego Tygodnia liturgia przedstawia wiernym w syntetycznym skrócie Tajemnicę Wielkanocną — przejście przez mękę i krzyż do chwały Zmartwychwstania. Procesja wskazuje na cel i owoc ofiary Zbawiciela. Jest nim zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. We Mszy świętej rozważamy cenę za jaką zwycięstwo zostało osiągnięte.
Procesja dzisiejsza wywodzi się z Jerozolimy i sięga IV w. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jeruzalem udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. I my dzisiaj przy śpiewie uroczystych antyfon i hymnów idziemy za krzyżem, który kiedyś otworzy nam bramy nieba. Tradycja święcenia palm wywodzi się z Rzymu. Zielone gałązki są symbolem odradzającej się przyrody i zwycięstwa życia nad śmiercią. Poświęcone palmy zatkniemy w naszych domach za
krzyżem i będą nam przypominać o zwycięstwie Chrystusa nad Szatanem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
czwartek, 11 kwietnia 2019

Droga krzyżowa


Jutro w piątek 12 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej ok. godz. 18.45 rozpocznie się parafialna Droga Krzyżowa ulicami miasta. Nasze Środowisko Tradycji Łacińskiej włączone zostało do udziału  i podjęcie Krzyża na Drodze Krzyżowej przy XI stacji.
Zapraszamy wiernych przywiązanych do  tradycji  o  wzięcie udziału w Drodze Krzyżowej oraz  o włączenie się  w trud niesienia krzyża.
Osoby mogące uczestniczyć w tym wydarzeniu, prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa ( telefonicznie lub przez stronę).  


niedziela, 7 kwietnia 2019

Pierwsza Niedziela Męki Pańskiej – 7 kwietnia

 “Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti”

(Tyś  postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego, na drzewie  krzyża -  z Prefacji o Krzyżu Świętym)


piątek, 5 kwietnia 2019

I Niedziela Męki Pańskiej – 07 kwietnia – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Piotra
Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejściegraduałtraktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Okres Męki Pańskiej

Rozpoczyna się nowy okres Wielkiego Postu. Począwszy od dziś będziemy przeżywali tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. W centrum świętej liturgii znajduje się krzyż. Z krzyża bowiem pochodzi zbawienie rodzaju ludzkiego. „ Z drzewa rajskiego przyszła śmierć, z drzewa krzyża przychodzi  zbawienie. Na drzewie rajskim zwyciężył szatan człowieka, na drzewie krzyża Chrystus, Pan nasz, zwycięża szatana”(prefacja o Krzyżu Świętym).


czwartek, 4 kwietnia 2019