sobota, 12 czerwca 2021

3 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (13 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka:  szatan, który  chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus. Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego ( antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas  odnajduje i zwraca ku Bogu.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

 


 

Liturgiczne wspomnienie – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 11 czerwca

Serce Pana Jezusa czcimy jako symbol i wyraz miłości Pana Jezusa do nas.

Obraz Serca Pana Jezusa rysuje nam liturgia św. w antyfonie na introit, ewangelii i w prefacji mszalnej. „Myśli Serca Jego od pokolenia w pokolenie, aby wyrwał od śmierci ich dusze i karmił  ich w czasie głodu”(ant. na introit). „Pójdźcie do mnie, a ja was pokrzepię”(Mt 11,28). Myśli Jezusowe to tylko miłość i czynienie dobra. Ewangelia, prowadzi nas pod krzyż „Gdy żołnierze podeszli  do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda”. Tajemnicę otwarcia włócznią Serca Jezusowego odkrywa nam prefacja: „ aby Jego Serce, świątynia szczodrobliwości Bożej, wylało na nas strumień miłosierdzia i łaski. To serce, w którym nigdy nie gaśnie  żar miłości dla nas, niechże będzie dla pobożnych miejscem odpoczynku a dla pokutujących niechże  stoi otworem  jako zbawienna ucieczka”. Rana  Serca Jezusowego jest bramą prowadzącą do zbawienia.

[ Rozmyślania liturgiczne –Illuminare  III, 1964]piątek, 4 czerwca 2021

2 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (06 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła (antyfona na wejście, lekcja). Powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni zbliżać się zwłaszcza chorzy i słabi (ewangelia). Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej (sekreta). Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa  - 25 minut przed Mszą Świętą -  godz. 14.35

czwartek, 3 czerwca 2021

Pielgrzymka

Zapraszamy na Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej na Dzień Pokutny w dniu 1 lipca 2021 roku (czwartek) w Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa.

Celem Dnia Pokutnego jest wynagrodzenie Bogu przez Polaków przede wszystkim za grzechy przeciw życiu i dzieciom oraz rodzinie.

W naszej Ojczyźnie nadal nie jest chronione życie ludzkie od poczęcia, trwa deprawacja dzieci, przeprowadzane są ataki na rodzinę, którą traktuje się jako miejsce przemocy i nietolerancji.

W roku 2033 będziemy przeżywać Jubileusz Dwóch Tysięcy lat Odkupienia. Przygotowując się na to wydarzenie, przez najbliższe 14 lat chcemy rozważać 14 stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa.

Program duchowy przygotował ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz.

 Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.30, a zakończą około godz. 17.00

 9.30 Rozpoczęcie Czuwania Drogą Krzyżową.

12.30 Konferencja – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

13.30 Msza św. – przewodniczy ks. abp. Andrzej Dzięga

15.00 Różaniec – miejsce objawień

15.30 Wynagradzające nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa

16.00 Msza św. w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego

 

Wyjazd: w czwartek 01 lipca o godz.  6.00  z parkingu przy kościele

Koszt przejazdu: proporcjonalnie do ilości zapisanych osób ( ok. 50 zł.)

 LISTA do zapisu w zakrystii najpóźniej we środę 30 czerwca.


 


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 


środa, 2 czerwca 2021

Uroczystość Bożego Ciała (03 czerwca) – Msza Święta o godzinie 13.30

Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.


Rocznica  ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek,  zbyt bliski jest męki i śmierci Chrystusa, aby można było oddać się  uczuciom niezmąconej radości. Dlatego w pierwszy  czwartek po zakończeniu Okresu Wielkanocnego zostało ustanowione specjalne święto, którego celem  jest okazanie wdzięczności Bogu za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za wszystkie łaski  które nieustannie spływają z niego  na Kościół.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]