poniedziałek, 19 lipca 2021

Do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.”

https://diecezja.waw.pl/7572

Komunikat w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka
Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Traditionis custodes”

sobota, 17 lipca 2021

 Drodzy Wierni,

W związku z wydanym wczoraj motu proprio papieża Franciszka i komunikatem naszej kurii diecezjalnej informuję, że od jutra w Zielonce zawieszona jest celebracja Mszy Św. w klasycznym rycie rzymskim.

Przyjęte intencje będą przeze mnie odprawione w późniejszym dogodnym czasie. (W sprawie intencji proszę o ewentualny prywatny kontakt.)

Sprawę kontynuacji celebracji tradycyjnej liturgii polecam modlitwie wszystkich.

ks. Cezary

                                                                https://diecezja.waw.pl/7571

Ogłoszenie dotyczące motu proprio Traditionis Custodes - 16 lipca 2021 roku

Kuria diecezji warszawsko-praskiej informuje, że w związku z motu proprio papieża Franciszka Traditionis Custodes ogłoszonym dnia 16 lipca br. nie można od dnia ogłoszenia dokumentu sprawować Mszy Świętych w rycie nadzwyczajnym bez pozwolenia Biskupa Ordynariusza. Szczegółowe wytyczne dotyczące odprawiania Mszy Świętych w rycie nadzwyczajnym zostaną podane w odrębnym komunikacie w najbliższy poniedziałek 19 lipca 2021 roku.

ks. Dariusz Szczepaniuk
kanclerz Kurii

czwartek, 15 lipca 2021

8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (18 lipca) – Msza święta o godzinie 13.00

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami (lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy (kolekta, sekreta).

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
 

piątek, 9 lipca 2021

7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (11 lipca)– Msza święta o godzinie 13.00

Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemu Mu hołd (ant. na wejście). Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie. Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]środa, 7 lipca 2021

Ślub tradycyjny

W sobotę  10 lipca 2021 roku o godzinie 13.30 odbędzie się  ceremonia sakramentu małżeństwa w Klasycznym  Rycie Rzymskim, po której  za nowożeńców  odprawiona zostanie Msza Świętasobota, 3 lipca 2021

6 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (04 lipca)– Msza święta o godzinie 13.30

Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]