czwartek, 28 marca 2019

IV Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela Laetare) – 31 marca – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec święty poświęca w tę  niedzielę złotą różę,  którą obdarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]