sobota, 8 grudnia 2018

Godzinki


II Niedziela Adwentu – 09 grudnia – Msza święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego


Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła odkupienia i umacnia naszą nadzieję.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - sobota 08 grudnia

Benedícta es tu. Virgo María, a Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram,

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi,

czwartek, 6 grudnia 2018

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 08 grudnia - Msza Święta o godzinie 19.30


„ Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi ”.(Graduał)

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.
Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód.  W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 5 grudnia 2018

Msza pierwszopiątkowa


Liturgiczne wspomnienie – Świętego Mikołaja Biskupa i Wyznawcy - 06 grudnia (czwartek)


Święty Mikołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej na  początku IV wieku. Kult jego rozszerzył się na Zachodzie po przeniesieniu relikwii do Bari w Itali. W działalności pasterskiej odznaczał się miłosierdziem. Bóg wynagrodził jego gorliwość i miłość darem  czynienia  cudów. Legenda głosi, że w nocy  wrzucał jałmużnę do domów potrzebujących.   Stąd zwyczaj obdarowywania dzieci z okazji jego święta.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 29 listopada 2018

I Niedziela Adwentu – 02 grudnia – Msza święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej

"Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów
wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności.
 "(Łk 21,25)

W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie».  W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]