piątek, 15 czerwca 2018

litania do NSPJ


IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (17 czerwca) – Msza święta o godzinie 15.30

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Moię o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]niedziela, 10 czerwca 2018

sobota, 9 czerwca 2018

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (10 czerwca) – Msza święta o godzinie 14.00 ( kaplica Sióstr Dominikanek)

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Pielgrzymka

Dzisiejszej soboty  wyruszyła kolejna już,  autokarowa pielgrzymka Środowiska Tradycji  Katolickiej  w Zielonce  z głównym programem do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  w Wielgolesiu, gdzie w dniu dzisiejszym  świętowano Parafialny Odpust  patronki parafii - Pani Wielgoleskiej. To tu w połowie XIX wieku miał miejsce cud zjawienia Matki Bożej  i pierwszy cud uzdrowienia przy Źródle Niepokalanej. Jako pierwsze miejsce po trasie  pielgrzymki, które  nawiedziliśmy było Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckim  -  Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się drewniany barokowy  krucyfiks, wyrzeźbiony przez Jana Zamojskiego w 1629 roku. Po  zwiedzeniu Sanktuarium i wysłuchaniu ciekawej historii kościoła , ruszyliśmy w kolejny etap naszego pielgrzymowania. Kolejnym ciekawym historycznie miejscem  do którego dotarliśmy był drewniany  Kościół pod wezwaniem św. Anny w Kiczkach, w ołtarzu którego znajduje się XVIII wieczny obraz Świętej Rodziny. Obszerną wiedzę dotyczącą historii kościoła opowiedział nam  proboszcz tutejszej parafii. W Kiczkach kilkuosobowa grupa pielgrzymów wyruszyła  pieszo, pokonując ok. 7 km odcinek drogi, zdążając do Matki Bożej Różańcowej  w Wielgolesiu, natomiast pozostała  grupa ruszyła autokarem w tym samym kierunku. W  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  sprawowana  była Msza święta tradycyjna (łacińska).


piątek, 8 czerwca 2018

Godzinki o NSPJ


                                Tekst Godzinek będzie wydrukowany 

Ogłoszenie o zmianie miejsca i godziny Mszy świętej


                                          Kaplica

                                              Mapka dojazdu