piątek, 21 lutego 2020

Niedziela Pięćdziedsiątnicy - Zapustna (23 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.00


Stacja u św. Piotra
 Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która «nie szuka swego i wszystko znosi». Nasza miłość jest bardzo niedoskonała, ponieważ niedoskonale  poznajemy Boga wskutek ograniczenia naszej natury i zaślepienia spowodowanego przez grzech. Dlatego razem ze ślepym z  Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia.
Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post.
W dzisiejszą niedzielę obchodzą swoje święto niewidomi. Cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla uproszenia światła niewidomym duchowo. Widzący niech upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do dźwigania ciężkiego krzyża.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Części stałe Mszy: Msza XI, Credo III,

Dziecięca schola gregoriańska


Dzieci w wieku 5 lat i starsze zapraszamy do śpiewania w Niedzielę Palmową. W czasie rozdawania poświęconych palm śpiewa się antyfonę Pueri Hebræorum. Jest to jedyny w roku liturgicznym śpiew przeznaczony do wykonania przez scholę dziecięcą. W roku ubiegłym w Zielonce po raz pierwszy udało się zaśpiewać tę antyfonę z udziałem dzieci. Byłoby dobrze, aby dzieci śpiewały tę antyfonę co roku. Próby dla dzieci, trwające maksymalnie do pół godz., będą organizowane w I Niedzielę Wielkiego Postu i kolejne niedziele bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. Przy okazji – dorosłych także zapraszamy do śpiewania w scholi gregoriańskiej.

piątek, 14 lutego 2020

Niedziela Sześćdziesiątnicy - Mięsopustna (16 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Pawła za Murami
Bóg nieustannie sieje ziarno swej prawdy i łaski. Niestety często zasiew się marnuje. Zbliżamy się do Wielkiego Postu, w czasie którego Pan Bóg ze specjalną hojnością będzie rzucał przez swoich kapłanów ziarno swojego słowa i łaski. Dlatego dzisiaj duchowo przenosimy się do bazyliki Św. Pawła i przez jego wstawiennictwo prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował, podobnie jak owocował w duszy Apostoła Narodów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Części stałe Mszy: Msza XI, Credo I,


sobota, 8 lutego 2020

Niedziela Siedemdziesiątnicy - Starozapustna (09 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.00

Modlitwy i śpiewy niedziel Przedpościa pochodzą z przełomu VI i VII wieku, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i zarazy zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one doskonale stan, w jakim się znalazła ludzkość pozbawiona łaski uświęcającej. Przygniatają nas grzechy, cierpienia i śmierć. W naszym ucisku zwracamy się do Zbawiciela (antyfona na wejściekolektagraduałtraktus). Bóg wskazuje nam drogę wyzwolenia: trzeba podbić nasze namiętności, za pomocą chrześcijańskiej ascezy trzeba dojść do panowania nad sobą (lekcja). Pan Bóg wzywa ludzi do tej pracy o różnej porze. Jak długo jesteśmy w stanie doczesnej pielgrzymki, nigdy nie jest za późno. W pracy tej wspomaga nas łaska płynąca z Ofiary Eucharystycznej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Części stałe Mszy: Msza XI, Credo III,


czwartek, 6 lutego 2020