sobota, 22 kwietnia 2017

Niedziela Biała (23 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Pankracego
Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: niedziela po zdjęciu białych  szat. Nowo ochrzczeni pierwszy raz  przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca  wśród  innych wiernych. Kościół  napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych  przez przyjęcie sakramentów, aby  dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej [antyfona  na wejście, lekcja, antyfona na komunię].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Poniedziałek Wielkanocny (17 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Piotra
Cała  oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni  ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się  grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się  jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest do świadectwo człowieka, który osobiście  obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył  właściwe znaczenie  proroctw  mesjańskich  i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi  postaciami i obdarza nas  duchowa radością, której obrazem była ziemia „opływająca mlekiem i miodem”[antyfona na wejście].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 15 kwietnia 2017

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (16 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

CHRISTUS RESURREXIT !!!

Zmartwychwstanie, zwycięstwo, światłość, życie – oto Radosna Nowina. Chrystus wstaje z martwych.  Wczoraj w hańbie i poniżeniu śmierci krzyżowej, a dziś w chwale niebieskiego uwielbienia. Jest to bezsprzecznie możliwe, jest to nieomylnie fakt pewny: „Pan zmartwychwstał prawdziwie”. Zmartwychwstanie Jezusa jest zastawem i nieomylną poręką naszej nadziei, najpewniejszą podporą naszej wiary, że zostaliśmy odkupieni, że powołani jesteśmy do życia wiecznego. „Ten jest dzień, który uczynił Pan, radujmy się i weselmy się weń. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. Alleluja” [graduał]. „ Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Jagnię zbawiło owce. Chrystus, niepokalany, pojednał grzeszników z Ojcem. Alleluja”.[sekwenc ja]

sobota, 8 kwietnia 2017

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa (09 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stajemy dziś na progu tygodnia Męki Pańskiej. Ze wstrząsającą dramatycznością rozwija się w tych dniach przed nami największa tajemnica historii świata: męka i śmierć Odkupiciela ludzkości. W Niedzielę  Palmową odbył  Zbawiciel swój uroczysty wjazd do Jerozolimy.  Z wdzięczną   miłością odtwarzał Kościół już w IV wieku ten pochód Chrystusa. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Tam brali do rąk gałązki palmowe  i oliwne, a wśród wołania: „Hosanna! Błogosławiony, który przybywa”, wchodzili do miasta świętego. Duchem przenieśmy się na Górę Oliwną. Kościół  poświęca gałązki palmowe, które symbolizują zwycięstwo  życia nad śmiercią. W tym uroczystym pochodzie Jezusa do Jeruzalem dostrzegajmy wielki triumfalny pochód Chrystusa, kiedy pojawi się On ze swoja mocą i chwałą. Wyśpiewujmy  nasze : „Gloria laus et honor tibi sit – Niechże Ci będzie hołd, chwała i cześć, O Chryste, Królu i Zbawco”.


środa, 5 kwietnia 2017

Triduum Paschalne w formie nadzwyczajnej w Józefowie

  • 13 kwietnia – 15 kwietnia

    13 kwietnia o 15:00 -  do 15 kwietnia o 23:00
  • Szczegółowe informacje
  • Triduum Paschalne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Warszawy.ulica Piotra Skargi 24, 05-420 Józefów, Polska
  • Harmonogram celebracji: Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 20.00, celebruje Ks. Tomasz Połomski.
  • Wielki Piątek: Liturgia ku Czci Męki i Śmierci Pańskiej o godzinie 15.00, celebruje Ks. Tomasz Połomski
  • Wielka Sobota: Wigilia Wielkanocna o godzinie 20.30. Celebruje Ks. Prał. Mirosław Mikulski.
  • Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. trydenckie jak w niedziele, tj. o godzinie 9.30.
Liturgia odbywa się w dolnym kościele.
Publiczne·            
Organizatorzy: Tomek Gromadka

sobota, 1 kwietnia 2017

I Niedziela Męki Pańskiej (02 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Piotra
Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejściegraduałtraktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Okres Męki Pańskiej

Rozpoczyna się nowy okres Wielkiego Postu. Począwszy od dziś będziemy przeżywali tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. W centrum świętej liturgii znajduje się krzyż. Z krzyża bowiem pochodzi zbawienie rodzaju ludzkiego. „ Z drzewa rajskiego przyszła śmierć, z drzewa krzyża przychodzi  zbawienie. Na drzewie rajskim zwyciężył szatan człowieka, na drzewie krzyża Chrystus, Pan nasz, zwycięża szatana”(prefacja o Krzyżu Świętym).