sobota, 20 stycznia 2018

III Niedziela po Objawieniu Pańskim (21stycznia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią one powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejściegraduałalleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę.
Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 13 stycznia 2018

II Niedziela po Objawieniu Pańskim (14 stycznia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga - Zbawcy.
Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 6 stycznia 2018

Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa ( 07.01.) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Uroczystość Objawienia Pańskiego

Msza święta w Uroczystość Objawienia Pańskiego z obrzędem  poświęceniem kredy, kadzidła i złota.


piątek, 5 stycznia 2018

Przypomnienie


Objawienie Pańskie (06 stycznia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

„Gdy się narodził Jezus w Betlejem… przybyli Mędrcy ze Wschodu….i pytali: Gdzie jest nowo narodzony on Król żydowski?. Przedni kapłani i  doktorowie  ludu odpowiedzieli im: w Betlejem Judzkim.  Udali się w drogę. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, wyprzedziła ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. A ujrzawszy gwiazdę uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, Matką Jego i upadłszy na twarz, pokłonili się Jemu i wielbili Je. A otworzywszy  skarby swe, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło  i mirrę.”(Ewangelia Mt 2,1-12)


Pierwszy Piątek Miesiąca

Msza Pierwszopiątkowa w dniu 05 stycznia   -  tradycyjnie o godzinie 19.30