piątek, 17 sierpnia 2018

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (19 sierpnia) – Msza święta o godzinie 17.00

Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który jako człowiek pochodził z potomstwa Abrahama (lekcja). Chrystus zawarł nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, które obejmuje wszystkie narody. Podstawą zbawienia nie jest już przynależność do narodu wybranego, lecz wiara w Chrystusa, przez którego Bóg obiecał nas zbawić (ewangelia). Jako uczestnicy Nowego Przymierza powołujemy się na obietnice Boże  (ant. na wejściegraduał) i prosimy Boga o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Stanowią one naszą odpowiedź na wezwanie Boże.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]fotorelacja

Msza święta z 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z błogosławieństwem  i poświęceniem  kwiatów, ziół, owoców i kłosów zbóż.poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) 15 sierpnia – Msza święta z poświęceniem kwiatów i ziół o godzinie 13.30

Niepokalana  Bogarodzica i zawsze Dziewica Maryja po ukończeniu życia ziemskiego jest z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej. 
„ Znak wielki ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na głowie korona z gwiazd dwunastu”(antyfona na introit). Maryja z ciałem i duszą wzięta jest do nieba. Wolna od grzechu  pierworodnego i wolna od wszelkiego grzechu osobistego, jest Maryja wolna także od kary za grzech pierworodny, tj. od konieczności umierania. Jednakże skoro Chrystus Pan z całkowitego posłuszeństwa dla polecenia  Ojca dobrowolnie przyjął na siebie gorycz śmierci, i Maryja chciała Mu być podobna w tym, że umarła. Po Chrystusie Ona jedna jedyna nie tylko z duszą, jak inni święci, lecz także z ciałem jest  wzięta do światłości i chwały uwielbienia w niebie. Maryjo, która zasiadasz na tronie jako królowa, odziana w słońce, a na głowie masz koronę z gwiazd dwunastu, jesteś po Jezusie radością i  zachwytem aniołów i świętych, patrzymy ku Tobie, któraś jest dla nas życiem, słodkością i nadzieją naszą.
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare  1965)niedziela, 12 sierpnia 2018

Ogłoszenie o terminach Mszy

W środę  15 sierpnia  w Uroczystość  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( Matki Bożej Zielnej) Mszę Świętą  z poświęceniem kwiatów, zbóż, owoców i ziół, odprawi ks. Cezary o godzinie 13.30.


Natomiast w XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 19 sierpnia Mszę  świętą odprawi o. Krzysztof o godzinie 17.00.piątek, 10 sierpnia 2018

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (12 sierpnia) – Msza święta o godzinie 17.30

Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]niedziela, 5 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE

Z radością informujemy,  iż mimo wcześniejszych zapowiedzi  o braku celebracji mszy  świętych w miesiącu sierpniu  - to  Msze jednak będą odprawiane.
Niedziela  12 sierpnia  - Msza święta sprawowana będzie o godzinie 17.30,  którą odprawi o. Krzysztof.
Środa  15 sierpnia (Wniebowzięcie N.M.P.)   -  godzinę Mszy podamy  w terminie późniejszym
Niedziela 19 sierpnia  - godzinę Mszy podamy w terminie późniejszym

Prosimy śledzić strony Internetowe :

www.facebook.com/missa.zielonkaczwartek, 2 sierpnia 2018

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (05 sierpnia) – Msza święta o godzinie 15.30

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]