sobota, 15 czerwca 2019
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (16 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu  Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 9 czerwca 2019

Litania


Przypomnienie


Msza Święta  w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  w 
niedziele 09 czerwca 2019 roku, wyjątkowo sprawowana będzie  w Kaplicy  Domu Pomocy Społecznej ( Dom Rencistów) w Zielonceprzy ul. Poniatowskiego 29  o godzinie  15.00

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki ) 09 czerwca – Msza Święta o godzinie 15.00. Msza sprawowana będzie w Kaplicy OPS

W dniu Pięćdziesiątnicy około  godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana dziś jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja, ant. na komunię) i świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego dokonał w nas przez sakramenty Chrztu i bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi natchnieniami (ant. na ofiarowanie, kolekta, sekreta, pokomunia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]