poniedziałek, 22 lutego 2021

piątek, 19 lutego 2021

I Niedziela Wielkiego Postu (21 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Jana na Lateranie

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół podaje nam program pracy nad odnowieniem życia chrześcijańskiego. W Wielkim Poście mamy wszcząć walkę ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy. W ewangelii staje przed nami Chrystus — nowy Adam pokonujący szatana. Zwycięstwo Chrystusa nad potrójną pokusą jest zapowiedzią ostatecznego triumfu nad «księciem tego świata», który Zbawiciel odniesie na krzyżu. Walka i zwycięstwo Głowy Mistycznego Ciała przedłuża się w nas. Chrystus bowiem wysłużył nam łaskę do przezwyciężania naszej pychy, zmysłowości i chciwości. Tkwiącym w nas skłonnościom do grzechu mamy przeciwstawić modlitwę, post i jałmużnę. W lekcji św. Paweł upomina, abyśmy nie zmarnowali łaski, którą Pan Bóg daje szczególnie hojnie w tym świętym czasie. Naszą ufność w łaskę Bożą wyrażamy słowami psalmu 90, który znany jest jako pieśń Kto się w opiekę.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963] 
czwartek, 18 lutego 2021

Wielki Post

W tym tygodniu, od Środy Popielcowej 17 lutego, rozpoczeliśmy Wielki Post.

W języku łacińskim okres Wielkiego Postu określany jest mianem „Quadragesima”, czyli czterdzieści dni. To kolejny okres naszego życia, stanowiący doskonałą okazję do tego, aby spojrzeć na Mękę Jezusa Chrystusa, zagłębić się w jej sens, przygotować się tak, aby móc całym sobą uczestniczyć w Świętach Paschalnych. Post jest ważnym środkiem umożliwiającym dzięki Łasce przemianę w samym sobie.piątek, 12 lutego 2021

Niedziela Pięćdziesiątnicy - Dominica Quinquagesimae (Zapustna) – 14 lutego – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Piotra

Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która «nie szuka swego i wszystko znosi». Nasza miłość jest bardzo niedoskonała, ponieważ niedoskonale  poznajemy Boga wskutek ograniczenia naszej natury i zaślepienia spowodowanego przez grzech. Dlatego razem ze ślepym z  Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia. Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post.W dzisiejszą niedzielę obchodzą swoje święto niewidomi. Cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla uproszenia światła niewidomym duchowo. Widzący niech upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do dźwigania ciężkiego krzyża.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 5 lutego 2021

Niedziela Sześćdziesiątnicy – Dominica Sexagesimae (07 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Pawła za Murami

Bóg nieustannie sieje ziarno swej prawdy i łaski. Niestety często zasiew się marnuje. Zbliżamy się do Wielkiego Postu, w czasie którego Pan Bóg ze specjalną hojnością będzie rzucał przez swoich kapłanów ziarno swojego słowa i łaski. Dlatego dzisiaj duchowo przenosimy się do bazyliki Św. Pawła i przez jego wstawiennictwo prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował, podobnie jak owocował w duszy Apostoła Narodów.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]środa, 3 lutego 2021