piątek, 3 lipca 2020

Piąta Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego- 05 lipca - Msza Święta o godz. 15.00

Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się z Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko (kolekta) oraz miłość bliźniego. Musimy nią objąć także naszych winowajców (lekcja, ewangelia).  Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie.
We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uścisk zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta stale przypomina związek miłości Boga i bliźniego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]czwartek, 2 lipca 2020

niedziela, 28 czerwca 2020

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

❗️Zapraszamy na Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej na Dzień Pokutny w dniu 1 lipca 2020 roku w Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
❗️Celem Dnia Pokutnego jest wynagrodzenie Bogu przez Polaków przede wszystkim za grzechy przeciw życiu i dzieciom oraz rodzinie.
Chcemy przede wszystkim pokutować i wynagradzać Bogu za grzechy niewierności oraz odrzucenia Boga przez tak wielu naszych Rodaków.
Dzień Pokutny jest inicjatywą w ramach programu przygotowań na 2000 lecie Odkupienia (2019-33). Okres 14 lat przygotowania chcemy przeżywać rozważając Mękę Pana Jezusa. Chcemy przygotowywać się do Jubileuszu, rozważając w kolejnych latach 14 stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa.
Patronat honorowy objął abp. Andrzej Dzięga, program duchowy poprowadzi ks. prof. Tadeusz Guz.
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.30, a zakończą około godz. 17.00
‼️Około godziny 16.00 przewidziana jest Msza święta w Klasycznym Rycie Rzymskim – celebruje ks. Łukasz M. Kadziński
‼️Wyjazd: w środę 01 lipca o 5.50 z parkingu przy kościole
Koszt przejazdu: proporcjonalnie do ilości zapisanych osób
LISTA do zapisu w zakrystii najpóźniej we wtorek 30 czerwca.

Terminy Mszy Świętych w miesiącu lipcu 2020 r.


03 lipca 2020 – Pierwszy Piątek Miesiąca -  godz. 19.30
05 lipca 2020 – V  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – godz. 15.00
12 lipca 2020 – VI  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – godz. 15.00
19 lipca 2020 – VII  Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego – godz. 15.00
26 lipca 2020 – VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  - godz. 15.00


piątek, 26 czerwca 2020

Czwarta Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego- 28 czerwca - Msza Święta o godz. 15.00

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


środa, 24 czerwca 2020

Liturgiczne wspomnienie – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)

Sześć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi Narodzenie świętego Przesłańca Zbawiciela. Święto to jest zapowiedzią Tajemnicy Wcielenia i uczestniczy w jej radościach. Zasadniczo Kościół obchodzi dzień śmierci świętych jako dzień ich narodzin dla nieba. W stosunku do św. Jana odstępuje od tej zasady, ponieważ został on uświęcony w łonie matki (graduał). Jeszcze przed urodzeniem zostało oznajmione przez Anioła jego powołanie i jego imię (ant. na wejście, lekcja). Cudowne okoliczności jego narodzenia (ewangelia) były zewnętrznym znakiem jego wyjątkowej roli w dziejach Odkupienia. Według słów samego Zbawiciela «między narodzonymi z niewiasty nie było większego od Jana Chrzciciela». Jego imię wymienia się w kanonie Mszy św. po przeistoczeniu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]