niedziela, 14 kwietnia 2019

DOMINICA II PASSIONIS SEU IN PALMIS

Hosánna fílio David: benedíctus qui  
venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
(Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.: Hosanna na wysokościach)


sobota, 13 kwietnia 2019

II Niedziela Męki Pańskiej - Palmowa


II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa – 14 kwietnia – Msza Święta o godzinie 15.00

Na wstępie Wielkiego Tygodnia liturgia przedstawia wiernym w syntetycznym skrócie Tajemnicę Wielkanocną — przejście przez mękę i krzyż do chwały Zmartwychwstania. Procesja wskazuje na cel i owoc ofiary Zbawiciela. Jest nim zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. We Mszy świętej rozważamy cenę za jaką zwycięstwo zostało osiągnięte.
Procesja dzisiejsza wywodzi się z Jerozolimy i sięga IV w. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jeruzalem udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. I my dzisiaj przy śpiewie uroczystych antyfon i hymnów idziemy za krzyżem, który kiedyś otworzy nam bramy nieba. Tradycja święcenia palm wywodzi się z Rzymu. Zielone gałązki są symbolem odradzającej się przyrody i zwycięstwa życia nad śmiercią. Poświęcone palmy zatkniemy w naszych domach za
krzyżem i będą nam przypominać o zwycięstwie Chrystusa nad Szatanem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
czwartek, 11 kwietnia 2019

Droga krzyżowa


Jutro w piątek 12 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej ok. godz. 18.45 rozpocznie się parafialna Droga Krzyżowa ulicami miasta. Nasze Środowisko Tradycji Łacińskiej włączone zostało do udziału  i podjęcie Krzyża na Drodze Krzyżowej przy XI stacji.
Zapraszamy wiernych przywiązanych do  tradycji  o  wzięcie udziału w Drodze Krzyżowej oraz  o włączenie się  w trud niesienia krzyża.
Osoby mogące uczestniczyć w tym wydarzeniu, prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa ( telefonicznie lub przez stronę).  


niedziela, 7 kwietnia 2019

Pierwsza Niedziela Męki Pańskiej – 7 kwietnia

 “Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti”

(Tyś  postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego, na drzewie  krzyża -  z Prefacji o Krzyżu Świętym)


piątek, 5 kwietnia 2019

I Niedziela Męki Pańskiej – 07 kwietnia – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Piotra
Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejściegraduałtraktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Okres Męki Pańskiej

Rozpoczyna się nowy okres Wielkiego Postu. Począwszy od dziś będziemy przeżywali tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. W centrum świętej liturgii znajduje się krzyż. Z krzyża bowiem pochodzi zbawienie rodzaju ludzkiego. „ Z drzewa rajskiego przyszła śmierć, z drzewa krzyża przychodzi  zbawienie. Na drzewie rajskim zwyciężył szatan człowieka, na drzewie krzyża Chrystus, Pan nasz, zwycięża szatana”(prefacja o Krzyżu Świętym).