piątek, 20 kwietnia 2018

Święto św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika (23 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 19.15

Św. Wojciech  urodził się w Czechach około roku 956. Pochodził  z możnego rodu Sławników. Na cześć magdeburskiego biskupa Adalberta, pod którego opieka się kształcił, przybrał jego imię. Święcenia  kapłańskie otrzymał w Pradze w roku 982. Rok później został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych opuścił Pragę  i w Rzymie wstąpił  do klasztoru Bernardynów. Wezwany przez  diecezjan wrócił do Pragi, ale wkrótce musiał powtórnie ja opuścić. Za pozwoleniem papieża udał  się na Węgry i do Polski. Korzystając z pomocy Bolesława Chrobrego wyruszył na wyprawę misyjną do Prus. Dnia 23 kwietnia 997 roku został zabity przez pogańskich Prusów. Bolesław Chrobry  wykupił jego  ciało i złożył je w Gnieźnie. Grób św. Wojciecha stał się podstawą samodzielnej organizacji Kościoła w Polsce, ponieważ przy nim powstała pierwsza stolica metropolitalna. Dnia 31 sierpnia 1962 roku papież Jan XXIII ustanowił św. Wojciecha głównym Patronem Polski razem z Najświętszą Maryją Panna Królową Polski i św. Stanisławem B.M.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

3 Niedziela po Wielkanocy (22 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 14 kwietnia 2018

Fotorelacja z pielgrzynki do Niepokalanowa i Szymanowa


W sobotni poranek 14  kwietnia 2018 roku grupa  pielgrzymów ze Środowiska Tradycji Katolickiej w Zielonce, wraz ze swym duszpasterzem,  wyruszyła autokarem  do Niepokalanowa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i św. Maksymiliana  Marii Kolbego oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie.
Pierwszym miejscem na drodze naszej  pielgrzymki był Niepokalanów.
Po przybyciu na miejsce, spotkaliśmy się  z ojcem Franciszkaninem, który opowiedział nam o historii Niepokalanowa i życiu św. Maksymiliana Kolbe. Następnie w kaplicy św. Maksymiliana sprawowana była Msza święta łacińska. Po mszy odwiedziliśmy ruchomą Panoramę Tysiąclecia, gdzie w prosty obrazowy  sposób przeżyliśmy  kolejną lekcję historii Polski. W  czasie wolnym, była okazja do wypicia kawy, zjedzenia szybkiego obiadu i lody. Zaopatrzeni w pamiątki, wyruszyliśmy w dalszą drogę. Tym razem przejazd był krótki, po kilku  minutach nasz autokar minął tablicę z napisem „Szymanów”.  Sanktuarium N.M.P. Jazłowieckiej znajduje się w klasztorze Sióstr Niepokalanek. W Szymanowskim Sanktuarium pielgrzymi modlili się przed figurą Matki Bożej Jazłowieckiej, poznali historię kultu i losy figury, która z Jazłowic na Podolu trafiła do Szymanowa, a  którą barwnie przybliżyła nam jedna z sióstr Niepokalanek. Przepełnieni radością za piękne przeżycia duchowe, podmęczeni ruszyliśmy w drogę powrotną.
2 Niedziela po Wielkanocy (15 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Niedziela dzisiejsza nazywa się często «Niedzielą Dobrego Pasterza». W ciągu czterdziestodniowego pobytu  na  ziemi, po swoim zmartwychwstaniu, Pan Jezus ukazywał się często Apostołom i mówił z nimi o «Królestwie Bożym», to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi najwyższego pasterza w osobie św. Piotra i jego następców pozostając niewidzialnym «Pasterzem i strażnikiem dusz». W ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie Pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem - Pasterzem i Jego owieczkami (Alleluja, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963


piątek, 6 kwietnia 2018

Niedziela Biała (8 kwietnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: «niedziela po zdjęciu białych szat». Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunię). W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
I przypomnienie !!!
 W sobotę 14 kwietnia br. organizowana jest pielgrzymka autokarowa naszego Środowiska Tradycji Katolickiej do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie. W programie pielgrzymki przewidziana jest w Niepokalanowie Msza tradycyjna łacińska.
Zapraszamy.

Pierwszy Piątek Miesiąca(6 kwietnia) - Msza święta o godz.19.30

Podczas  niej wysławiamy, wielkość miłości Chrystusowej. Źródłem tajemnic Chrystusowych jest miłość ku Ojcu i ku ludzkości. Symbolem miłości Słowa Wcielonego jest Jego przebite Serce. „Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”.(Małgorzata Maria Alacoque)


poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Pielgrzymka tradycyjna do Niepokalanowa i Szymanowa

W sobotę 14 kwietnia br. organizowana jest pielgrzymka autokarowa naszego Środowiska Tradycji Katolickiej do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie.
W programie pielgrzymki przewidziana jest  w Niepokalanowie msza tradycyjna łacińska.
Więcej informacji i zapisy u ks. Cezarego.
Koszt  30 zł. Wyjazd o godz. 8.00 spod kościoła
Zapraszamy chętnych do udziału w pielgrzymce.