wtorek, 31 grudnia 2019

Oktawa Bożego Narodzenia (01 stycznia) - Msza Święta o godzinie 15.00

W Nowy Rok kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 30 grudnia 2019

niedziela, 29 grudnia 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu styczniu 2020 r.

01 stycznia   - środa – Oktawa Bożego Narodzenia - Msza Święta o  godz. 15.00
03 stycznia – piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca  - Msza Święta 0 godz.  19.30
05 stycznia – niedziela -   Najświętszego Imienia Jezus - Msza Święta o  godz. 15.00
06 stycznia - poniedziałek  - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Msza Święta o godz. 15.00                        
12 stycznia - niedziela  -  Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa -  Msza Święta o  godz. 15.00
19 stycznia – niedziela  – II Niedziela po Objawieniu Pańskim - Msza Święta o godz. 15.00
26 stycznia – niedziela   – III Niedziela po Objawieniu Pańskim -  Msza Święta  o godz. 15.00

sobota, 28 grudnia 2019

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia (29 grudnia) - Msza Święta o godzinie 15.00

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy «Wśród nocnej ciszy», przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela — krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus «przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą». Od chwili przyjścia Chrystusa na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim albo przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dosadnie Mickiewicz: «Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie». Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wystawiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Części stałe Mszy: Msza XI, Credo I

piątek, 27 grudnia 2019


W sobotę 28 grudnia 2019 roku na godzinę 9.00 zapraszamy na Mszę Świętą recytowaną w święto Świętych Młodzianków, Męczenników.
„ Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, rozgniewał się  bardzo i  posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, w wieku od dwóch lat i niżej według czasu, o który  się był pytał Mędrców.”(Mt 2, 16).

czwartek, 26 grudnia 2019

Jutro w piątek 27 grudnia w święto św. Jana Apostoła  i  w sobotę 28 grudnia (Świętych Młodzianków, Męczenników) o godzinie 9.00  zapraszamy na Msze  Święte recytowane.

Po mszy w piątek  będzie poświęcenie i błogosławieństwo według tradycyjnego rytuałuprzyniesionego przez wiernych wina.środa, 25 grudnia 2019

Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika (26 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.00

Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia

Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę doczesnych narodzin wiecznego Króla, dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego Męczennika.
Wczoraj narodził się  nam Chrystus w pieluszki owinięty, dzisiaj Szczepan został przezeń obleczony szata  nieśmiertelności. Wczoraj ciasny żłóbek przyjął Bożą Dziecinę, dzisiaj bezmiar  nieba ogarnął zwycięskiego Szczepana. Jezus stąpił na ziemię wśród śpiewających Aniołów.
Św. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie powołali do opieki nad biednymi chrześcijańskiej gminy  jerozolimskiej.
Pomagał on również w głoszeniu  Ewangelii, a Bóg  potwierdził jego przepowiadanie cudami.  Powodzenie jego działalności spowodowało aresztowanie i ukamienowanie w kilka lat po śmierci Pana Jezusa. Między okolicznościami śmierci św. Szczepana i Pana Jezusa dostrzegamy wzruszające podobieństwo. Liturgia podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Msza Bożonarodzeniowa

Christus natus est nobis!wtorek, 24 grudnia 2019

Pasterka


Pasterka w Klasycznym Rycie Rzymskim  zostanie odprawiona o północy w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej (Dom Rencistów) w Zielonce . Ponadto w Boże Narodzenie Mszy świętej o 15.00 już nie będzie,  w drugi dzień świąt (Świętego Szczepana) Msza święta o godzinie 15:00 - jak w każdą niedzielę.
Stacja u N.M.P. Większej przy Żłóbku
W nocy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony; Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony. Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

MARTYROLOGIUM ROMANUM
"Octavo Kalendas Ianuarii Luna vicesima nona Anno Domini 2019
Anno a creatióne mundi, quando in princípio Deus creávit cælum et terram, quinquiés millésimo centésimo nonagésimo nono;
a dilúvio autem, anno bis millésimo nongentésimo quinquagésimo séptimo;
a nativitáte Abrahæ, anno bis millésimo quintodécimo;
a Móyse et egréssu pópuli Israel de Ægýpto, anno millésimo quingentésimo décimo;
ab unctióne David in Regem, anno millésimo trigésimo secúndo;
Hebdómada sexagésima quinta, iuxta Daniélis prophétiam; Olympíade centésima nonagésima quarta;
ab urbe Roma cóndita, anno septingentésimo quinquagésimo secúndo;
anno Impérii Octaviáni Augústi quadragésimo secúndo, toto Orbe in pace compósito, sexta mundi ætáte,
Iesus Christus, ætérnus Deus æterníque Patris Fílius, mundum volens advéntu suo piíssimo consecráre, de Spíritu Sancto concéptus, novémque post conceptiónem decúrsis ménsibus
(Hic vox elevatur, et omnes genua flectunt),
in Béthlehem Iudæ náscitur ex María Vírgine factus Homo.
(Hic autem in priori voce dicitur, et in tono passionis:)
Natívitas Dómini nostri Iesu Christi secúndum carnem."?

W 5199 roku od stworzenia świata, kiedy Bóg utworzył z początku Niebo i ziemię;
w roku 2957 od Potopu;
w 2015 roku od narodzenia Abrahama;
w 1510 roku od Mojżesza i od wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu;
w 1030 roku od namaszczenia Dawida na króla;
w sześćdziesiątym piątym tygodniu według proroctwa Daniela i w sto dziewięćdziesiątej czwartej Olimpiadzie;
w 752 roku od zbudowania miasta Rzymu;
w czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, kiedy ziemia pogrążona była w pokoju, w szóstej epoce świata,
wtedy to Jezus Chrystus, odwieczny Bóg a Syn Ojca przedwiecznego, chcąc świat uświęcić Swym łaski pełnym przybyciem, poczęty został z Ducha św. i w dziewięć miesięcy po Swym poczęciu
w Betlejem ziemi Judzkiej narodził się jako człowiek z Maryi Dziewicy:
Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała.

piątek, 20 grudnia 2019

IV Niedziela Adwentu (22 grudnia) - Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Dwunastu Apostołów
W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni.
Nadchodzi chwila wypełnienia się proroctw. Wkrótce Maryja powije oczekiwanego Zbawiciela. W antyfonie na ofiarowanie sławimy Ją i Jej Syna. W ewangelii czytamy wezwanie, aby gotować drogi Panu. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela, i św. Jan Chrzciciel, bezpośrednio poprzedzający Jego wystąpienie, głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Abyśmy dobrze mogli wykorzystać łaski Bożego Narodzenia powinniśmy się do tego święta przygotować. Musimy prostować drogę Pańską do naszej duszy. Chrystus nadchodzi jako Zbawiciel, ale nadejdzie również jako Sędzia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Części stałe Mszy: Msza XVII, Credo I


Pasterka w Zielonce

                              
Zapraszamy na Mszę Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim rozpoczynającą Uroczystość Narodzenia Pańskiego zwaną popularnie Pasterką, która sprawowana będzie

24 grudnia 2019 roku o północy

w kaplicy Domu Pomocy Społecznej (Dom Rencistów) w Zielonce, ul. Józefa Poniatowskiego 29wtorek, 17 grudnia 2019

Suche Dni Zimowe (po Trzeciej Niedzieli Adwentu)

Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu przypadają 18 grudnia (środa), 20 grudnia (piątek) i 21 grudnia (sobota). Katolików obowiązuje post ścisły.
Pamiętajmy o Suchych Dniach i pielęgnujmy ten  odradzający się obyczaj pozwalający przeżywać bliskie już Boże narodzenie w całym  bogactwie spotkania ze Zbawicielem.
Suche Dni oznaczają bardzo wyraźny postęp w przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Oznajmiono nam, że Król nadchodzi. Jeruzalem jest gotowe, a ścieżki wyprostowane. Dzięki łasce jest On wśród nas. Dzisiaj Kościół mówi nam, że Król przybędzie najpierw jako człowiek, prz6ybierze się w skromne odzienie ludzkiej natury. Msze  zimowych Suchych Dni i w czwartą niedzielę Adwentu przedstawiają wydarzenia poprzedzające narodziny i przyjście Zbawiciela.
Środa Suchych Dni Zimowych
Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, zwanym po łacinie dla tejże przyczyny - Quatuor tempora – czyli suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła, ale formę dzisiejszą przybrał dopiero za papieża Grzegorza VII w XI wieku. Suche dni składają się z trzech dni postu: środy, piątku i soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowanie do święcenia duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła.
Dzisiejszą Mszę nazwano Missa aurea. Z niej to początek wzięły tzw. Roraty. Postać Maryi jest tu myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios. Na Nią wskazywał Izajasz, jako na znak Zbawienia: „ Oto Dziewica porodzi... „ 
Fiat Maryi niech nam będzie przykładem w spełnianiu naszego powołania. Prostota i posłuszeństwo, oto cechy chrześcijanina, który oczekuje na przyjście Chrystusa Pana.
Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Piątek Suchych Dni Zimowych
W piątek suchodniowy zbierano się w kościele 12-tu Apostołów, aby za ich orędownictwem przygotować się do święceń przyszłych sług ołtarza.
Z tą myślą łączy się dziś myśl oczekiwania Chrystusa. Izajasz opisuje znamiona Królestwa Bożego, a z serca Maryi wyrywa się Kantyk chwały i dziękczynienia. Przez post i umartwienie oczyszczajmy serca nasze, abyśmy byli godni wziąć udział w tajemnicy zbawienia (pokom.).

Sobota Suchych Dni Zimowych
Sobota jest najważniejszym dniem z Suchych dni, ponieważ wówczas odbywają się święcenia kapłańskie. W Rzymie, u Św. Piotra, liturgia zazwyczaj trwała całą noc. Podczas niej czytano Pismo Święte, śpiewano, składano dziesiecinę ze zbiorów, a podczas Mszy udzielano święceń. Z tego nocnego czuwania pozostało dziś jeszcze sześć lekcji. Są to urywki z proroctw Izajasza. Śpiewy między lekcjami są zapożyczone z Psalmów 79-go i 18-go. Cały Stały Testament prowadzi nas do Chrystusa. "Nieznajomość Pisma św. to nieznajomość Chrystusa", mówił Św. Hieronim. Czytajmy je szczególnie w okresie Adwentu, aby tym lepiej poznać osobę Jezusa. Ewangelia wywołuje postać Jana Chrzciciela, który rok rocznie przygotowuje dusze nasze do przyjścia Zbawiciela.
[Mszał Rzymski]

niedziela, 15 grudnia 2019

piątek, 13 grudnia 2019


III Niedziela Adwentu – Niedziela Gaudete (15 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Celebrujemy dziś nabożeństwo u św. Piotra w Rzymie, w społeczności Kościoła założonego na św. Piotrze. Gdzie jest Piotr, tam jest i Chrystus, Odkupiciel. Liturgię Mszy świętej wypełnia psalm sławiący odkupienie ( Ps. 84; antyfona na introit i ant. na ofertorium); różowy kolor szat liturgicznych nawołuje do radości. „ Pan blisko jest ” Oto motyw  przewodni dzisiejszej Mszy świętej, jak również przypadających w tym tygodniu Mszy świętych suchedniowych.  Wyraźnie  podejmuje ten temat antyfona na introit: „Weselcie się w Panu zawsze, weselcie się!. Pan blisko jest. Ten, który jako odkupiciel urodził się w Betlejem i którego  ponownego przyjścia oczekujemy na końcu świata, „który przemieni ciało  naszego uniżenia, upodobni je do ciała jasności swojej”. Przyjdź Panie, wołali i błagali chrześcijanie pierwszych wieków. To samo tęskne wołanie wkładamy dziś w Kyrie eleison i w kolektę „ Nakłoń ucho Twoje ku prośbom naszym, Panie i rozjaśnił ciemności umysłu naszego łaską Twego przybycia do nas”, na które oczekujemy.
(Żródło -Iluminare)
Części stałe Mszy : Msza XVII, Credo IIIniedziela, 8 grudnia 2019

Msza w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, przez Pana, Boga wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi.

piątek, 6 grudnia 2019

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 08 grudnia - Msza Święta o godzinie 15.00

„Wszystka jesteś piękna, Maryjo, a zmazy pierworodnej nie ma w Tobie” (Alleluja)
Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.
Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód.  W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
CZĘŚCI STAŁE  MSZY  - MSZA  IX,  CREDO  VI

poniedziałek, 2 grudnia 2019

piątek, 29 listopada 2019

I Niedziela Adwentu (01 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej 
"Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności. "(Łk 21,25) 

W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie».  W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Części stałe: Msza XVII, Credo I


Godzinki


czwartek, 28 listopada 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu grudniu 2019 r.

01 grudnia  - niedziela – I Niedziela Adwentu  - Msza Święta godz. 15.00
06 grudnia – piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca  - Msza Święta 0 godz.  19.30                                    
08 grudnia - niedziela  – Niedziela Niepokalanego Poczęcia NMP - Msza Święta o  godz. 15.00
15 grudnia – niedziela  – III Niedziela Adwentu - Msza Święta o godz. 15.00
22 grudnia – niedziela   – IV Niedziela Adwentu -  Msza Święta  o godz. 15.00
25 grudnia – środa   – Uroczystość Narodzenia Pańskiego -  Msza Święta o godz. 15.00
26 grudnia – czwartek – Świętego Szczepana – Msza Święta o godz. 15.00
29 grudnia – niedziela – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia – Msza Święta o godz. 15.00czwartek, 21 listopada 2019

Pieśni nabożnePieśni nabożne na 24 listopada
       1.  Pieśń o rzeczach ostatecznych – Zegar bije

Ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (24 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.00


W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

CZĘŚCI STAŁE  MSZY  - MSZA  XII PATER CUNCTA  - CREDO  III
                                               

środa, 20 listopada 2019

Liturgiczne wspomnienie – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny – 21 listopada (czwartek)

Dziecię Maryję, zrodzoną z Joachima i Anny, przyprowadzają do świątyni. W domu  Bożym pielęgnowana i przez samego Ducha Świętego żywiona, staje się na podobieństwo płodnej oliwy siedzibą wszelkich cnót, jako ta, która  powściągnęła wszelkie namiętności, a w ten sposób zachowała się dziewicą co do ciała i duszy, jak przystoi Tej, która w swym łonie poczęła Boga ( z lekcji jutrzni)”.
Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej  i poświęcona na wyłączną służbę świątyni, co wiązało się ze ślubami czystości i przy niej się  wychowywała. Święto to  obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XIV wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 16 listopada 2019

Pieśni nabożne

1. Ach, Ojcze pełen litości.
2. Racz wiekuiste dać odpoczywanie.
3.Więzień w czyśćcu zatrzymany.


czwartek, 14 listopada 2019

23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (17 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.00

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim Królestwie (antyfona na wejście, graduał). Zbliża się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka, wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie (lekcja), podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

CZĘŚCI STAŁE  MSZY  - MSZA XI ORBIS FACTOR,  CREDO  I

Teksty będą wyłożone przy wejściu do Kościoła