niedziela, 13 października 2019

19 Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (20 października) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniom, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Ślub tradycyjny


piątek, 11 października 2019

Różaniec


18 Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (13 października) – Msza Święta o godzinie 15.00

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 8 października 2019

Liturgiczne wspomnienie – Uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny – 11 października (piątek)

W kalendarzu tradycyjnym 11 października obchodzimy święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.  W roku 431 sobór powszechny zebrany w Efezie uroczyście ogłosił, że Maryja jest  Bożą  Rodzicielką, Matką Bożą. W 1500 letnią rocznicę ogłoszenia tego dogmatu papież Pius XI polecił obchodzić święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi  Panny 11 października. Godność Matki Bożej jest podstawą wszystkich innych przywilejów Maryi.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 5 października 2019

17 Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (06 października) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 2 października 2019

poniedziałek, 30 września 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu październiku 2019 r.

04 października  - piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca  - godz. 19.30
06 października - niedziela  – 17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
13 października – niedziela  – 18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
20 października – niedziela   – 19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
27 października – niedziela   – Uroczystość Chrystusa Króla -  godz. 15.00Październik miesiącem różańca świętego

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. 
Od niedzieli 06 października, przed każdą  Mszą Świętą o godzinie 14.30 różaniec święty odmawiamy w języku łacińskim. 


Różaniec  -  pierwotnie nazywany był  Psałterzem Najświętszej Maryi Panny (150 psalmów – 150 Zdrowaś Maryjo). Modlitwa jest znana i kultywowana w Kościele od czasów średniowiecza, choć jej korzenie są znacznie starsze. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Bożej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, a zwłaszcza  tym, którzy  pobożnie odmawiać będą różaniec, obiecuje szczególną opiekę. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas.

 „Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas „Ojcze nasz” (św. o. Pio).

sobota, 28 września 2019


Święto św. Michała Archanioła (29 września) – Msza Święta o godzinie 15.00


Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo iudicio.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli na  straszliwym sądzie.Imię Michał znaczy «Któż jak Bóg». Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym (alleluja). Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 20 września 201915 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (22 września) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem «wydanym za życie świata» (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


piątek, 13 września 2019

Pieśni przygodne


14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (15 września) – Msza Święta o godzinie 15.00

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina: «Szukajcież naprzód Królestwa Bożego... a wszystko inne będzie wam przydane» (ewangelia). Śpiewy mszalne wysławiają szczęście płynące z wiernego oddania się Bogu. (antyfony na wejście na ofiarowaniegraduał).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Liturgiczne wspomnienie - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – sobota 14 września

Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego. Krzyż święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 8 września 2019

sobota, 7 września 2019

13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (08 września) – Msza Święta o godzinie 15.00


Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który jako człowiek pochodził z potomstwa Abrahama (lekcja). Chrystus zawarł nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, które obejmuje wszystkie narody. Podstawą zbawienia nie jest już przynależność do narodu wybranego, lecz wiara w Chrystusa, przez którego Bóg obiecał nas zbawić (ewangelia). Jako uczestnicy Nowego Przymierza powołujemy się na obietnice Boże  (ant. na wejściegraduał) i prosimy Boga o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Stanowią one naszą odpowiedź na wezwanie Boże.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


czwartek, 5 września 2019

wtorek, 3 września 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu wrześniu 2019 r.

01 września – niedziela  – XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
06 września  - Piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca  - godz. 19.30
08 września - niedziela  – XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
15 września – niedziela  – XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
22 września – niedziela   – XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
29 września – niedziela   – XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00


piątek, 30 sierpnia 2019

12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (01 września) – Msza Święta o godzinie 15.00

Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pieni przygodne śpiewamy o godzinie 14.40

środa, 28 sierpnia 2019

Pieśni przygodne

Począwszy od pierwszej niedzieli września, przed każdą   mszą świętą zapraszamy do wspólnego śpiewu  tradycyjnych pieśni katolickich. Śpiew będziemy rozpoczynać 20 minut przed  każdą Mszą świętą o godz. 14.40.W niedzielę 01 i 08  września  zaśpiewamy Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie, w niedzielę 15 i 22 września Trójca Bóg Ojciec, a w niedzielę 29 września Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska

Teksty pieśni będą wyłożone na stoliku przy wejściu.

Poniżej linki do wykonania I i II pieśni (III jest raczej znana). 


Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie:
https://www.youtube.com/watch?v=uXBnJB_EAjYniedziela, 25 sierpnia 2019

Święto Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia) – Msza święta odpustowa o godzinie 12.00

Porta caeli et stella maris es.Virgo Maria, Regis aeterni Mater ac Regina nostra.

Bramą niebios i gwiazdą morza jesteś Dziewico Maryjo, Matko wiecznego Króla i nasza Królowo. (Graduał)

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Wydarzenia z niedzieli


Dzisiejszej niedzieli  podczas  sprawowanej liturgii,  miała  miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  w klasycznym rycie rzymskim. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło dwoje dzieci  sześcioletnia Józefina i  dziewięcioletnia Anna.

Po mszy świętej  w Domu  św. Józefa odbyło się  spotkanie  grupy wiernych uczestniczących we  mszach   w Klasycznym Rycie Rzymskim.
sobota, 24 sierpnia 2019

piątek, 23 sierpnia 2019


11 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (25 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (antyfona  na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 21 sierpnia 2019

Liturgiczne wspomnienie – Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - czwartek 22 sierpnia


Zachowane od zepsucia i wzięte do nieba cielesne serce Matki Bożej jest symbolem Jej życia  wewnętrznego oraz macierzyńskich  uczuć dla  odkupionej ludzkości. Maryja, wolna od skłonności  do grzechu, zawsze była doskonale uległa Duchowi Świętemu ( kolekta, graduał, sekreta) dlatego spełniły się na Niej słowa Zbawiciela: „ Błogosławieni  czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  Z doskonałej miłości Boga wypływa miłość ku ludziom, przez Boga stworzonym i odkupionym. Niepokalane Serce Maryi to serce Matki. Dlatego z ufnością zbliżamy się do Niej ( antyfona na wejście) i słuchamy Jej pouczeń.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 16 sierpnia 2019

10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (18 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 9 sierpnia 2019


9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (11 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Liturgiczne wspomnienie – Święto Przemienienia Pańskiego - 06 sierpnia

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej wyznawcom Chrystusa. «Całe ciało mistyczne miało poznać, jaka przemiana jest dlań przeznaczona i jaki będzie udział członków w tej chwale, którą już uprzednio zajaśniała Głowa» (św. Leon). Cała liturgia Kościoła zmierza do tego, aby nas przygotować do udziału w chwale Chrystusa. W dzisiejszej Mszy świętej wielbimy Zbawiciela jako Króla chwały i prosimy o dopuszczenie nas do Jego Królestwa.
Święto Przemienienia Pańskiego było od wieków obchodzone na Wschodzie oraz w niektórych kościołach na Zachodzie. Na pamiątkę zwycięstwa odniesionego w tym dniu w 1457 roku nad Turkami papież Kalikst III polecił obchodzić je w całym Kościele.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 2 sierpnia 2019

8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (04 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami (lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy (kolekta, sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 31 lipca 2019

czwartek, 25 lipca 2019


7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (28 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemy Mu hołd (ant. na wejście). Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie.
Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Terminy Mszy Świętych w miesiącu sierpniu 2019 r.

Godzinę mszy z 11 sierpnia podamy z odpowiednim wyprzedzeniem


Liturgiczne wspomnienie - św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny - 26 lipca


Sława dziecka spływa na jego rodziców. Kult św. Anny jest przedłużeniem naszej czci dla Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczął się  on na Wschodzie, skąd przeszczepili go na Zachód krzyżowcy. Matki chrześcijańskie czczą św. Annę jako swoja patronkę.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 19 lipca 2019


VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (21 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00


Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 12 lipca 2019


V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (14 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się z Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko (kolekta) oraz miłość bliźniego. Musimy nią objąć także naszych winowajców (lekcja, ewangelia).  Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie.
We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uścisk zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta stale przypomina związek miłości Boga i bliźniego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]