niedziela, 27 sierpnia 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu wrześniu

Od  miesiąca września powracamy do stałych  godzin celebracji Mszy Świętych niedzielnych o godz. 15.30 - a w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 19.30.

01 września  2017 roku - godzina 19.30 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
03 września 2017 roku - godzina 15.30 - Msza   Święta  w XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego
10 września 2017 roku- godzina 15.30  - Msza Święta w XIV niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 
17 września  2017 roku- godzina 15.30 - Msza Święta w XV Niedzielę Po Zesłaniu Ducha Świętego 
24 września 2017 roku – godzina 15.30 – Msza Święta w XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego  

Ślub tradycyjny

W sobotę podczas Mszy Świętej  odpustowej w Uroczystość Najświętszej Maryi  Panny Częstochowskiej, odbył się kolejny już ślub w starym rycie – kilka ujęć z tej uroczystości.
piątek, 25 sierpnia 2017

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (27 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia ) – Msza Święta o godzinie 14.00 ( ślub tradycyjny)

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Krótka relacja z wczorajszej  Mszy Świętej , która była jednocześnie ostatnią pożegnalną mszą sprawowaną w Zielonce  przez naszego duszpasterza ks. Bartosza.


piątek, 18 sierpnia 2017

Podziękowanie

Dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko - Praskiej Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera Ksiądz Bartosz Porzeziński wikariusz Parafii Matki Bożej  Częstochowskiej w Zielonce został przeniesiony do Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie.

Dziękujemy Księdzu Bartoszowi za Celebrację Mszy  Świętych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, za możliwość poznania i pokochania Mszy Trydenckiej, za kazania pełne refleksji, za nauki, rozmowę, za kapłańską opiekę.
Życzymy wielu Łask Bożych, Błogosławieństwa Bożego, Opieki NMP na dalszej drodze kapłaństwa. 
Pamiętamy o Księdzu w naszych modlitwach.

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (20 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Maryja jest zapowiedzianą w raju Niewiastą, która całe życie pozostawała w nieprzyjaźni z szatanem (antyfona na ofiarowanie). Dzięki przywilejowi Niepokalanego Poczęcia odniosła zwycięstwo nad grzechem i dlatego została wyjęta spod powszechnego prawa rozkładu grobowego. Nie musiała, jak my, czekać aż do końca świata na wskrzeszenie i uwielbienie swojego ciała, lecz została od razu wzięta do nieba z duszą i ciałem. Wniebowzięcie Matki Bożej, to Jej ostateczny triumf nad szatanem, grzechem i śmiercią, i spełnienie się proroctwa, które śpiewała w kantyku Magnificat (ewangelia, antyfona na komunię). W modlitwach mszalnych prosimy o dopuszczenie nas do udziału w Jej chwale.
Święto Wniebowzięcia jest najważniejszym i najstarszym świętem Matki Bożej. Na Wschodzie obchodzono je już w VI wieku. Od IX wieku poświęca się w tym dniu kłosy i owoce. Są one symbolem dojrzałości duchowej Najświętszej Dziewicy.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 11 sierpnia 2017

X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (13 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 5 sierpnia 2017

Niedziela Przemienienia Pańskiego (06 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej wyznawcom Chrystusa. «Całe ciało mistyczne miało poznać, jaka przemiana jest dlań przeznaczona i jaki będzie udział członków w tej chwale, którą już uprzednio zajaśniała Głowa» (św. Leon). Cała liturgia Kościoła zmierza do tego, aby nas przygotować do udziału w chwale Chrystusa. W dzisiejszej Mszy świętej wielbimy Zbawiciela jako Króla chwały i prosimy o dopuszczenie nas do Jego Królestwa.
Święto Przemienienia Pańskiego było od wieków obchodzone na Wschodzie oraz w niektórych kościołach na Zachodzie. Na pamiątkę zwycięstwa odniesionego w tym dniu w 1457 roku nad Turkami papież Kalikst III polecił obchodzić je w całym Kościele.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]