niedziela, 24 lutego 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu marcu 2019 r.

Piątek 01 marca  2019 roku  - Pierwszy Piątek Miesiąca – Msza święta o 19.30
Niedziela  03 marca  2019 roku  - Niedziela Pięćdziesiątnicy - Msza święta  o   godz. 15.00
Niedziela 10 marca  2019 roku  – I Niedziela Wielkiego Postu – Msza święta o  godz. 15.00
Niedziela 17 marca   2019 roku – II  Niedziela Wielkiego Postu - Msza święta  o godz. 15.00
Wtorek 19 marca 2019 roku - Uroczystość św. Józefa - Msza święta o godz. 19.30
Niedziela 24 marca  2019 roku – III  Niedziela  Wielkiego Postu -  Msza święta o godz. 15.00
Poniedziałek 25 marca 2019 roku – Zwiastowanie N M P – Msza święta o godz. 19.30
Niedziela 31 marca  2019 roku – IV Niedziela Wielkiego Postu  -  Msza święta o godz. 15.00


Msza Święta w Niedzielę Sześćdziesiątnicy


piątek, 22 lutego 2019

Niedziela Sześćdziesiątnicy – 24 lutego – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Pawła za Murami

Bóg nieustannie sieje ziarno swej prawdy i łaski. Niestety często zasiew się marnuje. Zbliżamy się do Wielkiego Postu, w czasie którego Pan Bóg ze specjalną hojnością będzie rzucał przez swoich kapłanów ziarno swojego słowa i łaski. Dlatego dzisiaj duchowo przenosimy się do bazyliki Św. Pawła i przez jego wstawiennictwo prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował, podobnie jak owocował w duszy Apostoła Narodów.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 15 lutego 2019

Niedziela Siedemdziesiątnicy – 17 lutego – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Wawrzyńca za Murami
Obchód Zmartwychwstania Pańskiego, które jest główną uroczystością roku kościelnego, poprzedza długie, trójstopniowe przygotowanie: Przedpoście, Wielki Post i Okres Męki Pańskiej.
Liturgia Przedpościa ukształtowała się za czasów św. Grzegorza Wielkiego († 604) już po ustaleniu się Wielkiego Postu. Stanowi ono rodzaj przedsionka do okresu pokuty. Niedziele przedpościa nazywają się: Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica, gdyż wypadają w siódmym, szóstym i piątym dziesiątku dni przed Wielkanocą.
W Polsce powstały inne nazwy tych niedziel: Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna, ponieważ dawniej w tym czasie zachowywano łagodniejszy post, odzwyczajając się stopniowo od pewnych pokarmów. W okresie Przedpościa wolno grać na organach, zakazana jest jednak gra na innych instrumentach.
Modlitwy i śpiewy niedziel Przedpościa pochodzą z przełomu VI i VII wieku, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i zarazy zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one doskonale stan, w jakim się znalazła ludzkość pozbawiona łaski uświęcającej. Przygniatają nas grzechy, cierpienia i śmierć. W naszym ucisku zwracamy się do Zbawiciela (antyfona na wejściekolektagraduałtraktus). Bóg wskazuje nam drogę wyzwolenia: trzeba podbić nasze namiętności, za pomocą chrześcijańskiej ascezy trzeba dojść do panowania nad sobą (lekcja). Pan Bóg wzywa ludzi do tej pracy o różnej porze. Jak długo jesteśmy w stanie doczesnej pielgrzymki, nigdy nie jest za późno. W pracy tej wspomaga nas łaska płynąca z Ofiary Eucharystycznej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 8 lutego 2019

5 Niedziela po Objawieniu Pańskim – 10 lutego – Msza Święta o godzinie 15.00

Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


piątek, 1 lutego 2019

Św. Błażej


4 Niedziela po Objawieniu Pańskim oraz Liturgiczne wspomnienie św. Błażeja– 03 lutego – Msza Święta z obrzędem poswięcenia chleba,wody, wina i owoców przeciw chorobom gardła o godzinie 15.00

Przez uciszenie  burzy na morzu Pan Jezus  objawił swoją moc nad przyrodą wywołując  na usta ludzkie pytanie  <<Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne ?>>. Burza na morzu jest obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach Mszy  wyznajemy naszą słabość i prosimy, aby Bóg oczyścił nas z grzechu i umocnił w dobrym.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]