piątek, 24 lipca 2015

IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta ( Missa Cantata ) - godzina 14.30

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski  Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się  przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni( lekcja ).  Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach ( ewangelia ). Zdarzenia te  są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie ( antyfona na ofiarowanie).

Mszał Rzymski 1963

piątek, 17 lipca 2015

VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta, godzina 14.30

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych  zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć, powinniśmy iść za Jego  natchnieniami, a nie kierować się  pożądliwościami ( lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinnyśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się  o umiejętność dobrego  wykorzystania doczesności, dla dobra duszy ( kolekta, sekreta).

( Mszał Rzymski 1963 )

wtorek, 14 lipca 2015

Wspomnienie miesiąca czerwca - miesiąca poświęconemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W ostatnią niedzielę   czerwca ( 28 czerwca ) po zakończonej Mszy Świętej, podczas śpiewu hymnu TANTUM ERGO SACRAMENTUM  a następnie O SALUTARIS HOSTIA przez miejscową scholę wraz z wiernymi , nastąpiło uroczyste wystawienie   Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji wspólnie odśpiewano Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po uroczystości  wierni otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Kilka zdjęć z tego wydarzenia.

piątek, 10 lipca 2015

VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta ( Missa Lecta ) godzina 14.30Stajemy dzisiaj przed Chrystusem królującym po prawicy Ojca i  z radością  oddajemy mu  hołd ( antyfona na wejście ). Dziękujemy za to, że wyrwał nas  z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych ( lekcja ). Skoro  zostaliśmy  wszczepieni w szlachetne  drzewo, winniśmy  przynosić  owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie.
Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również  zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne  osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.

Mszał Rzymski 1963


sobota, 4 lipca 2015

VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

W niedzielę 05 lipca  2015 roku Msza Święta w NFFR  o godzinie 14.30.


piątek, 3 lipca 2015

Msza pierwszopiątkowa

O  19.30  - tradycyjnie w Pierwszy piątek  miesiąca , w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy  x. Bartosz celebrował Mszę Świętą  ( Missa lecta)  Kilka ujęć: