niedziela, 28 lutego 2016

Ogłoszenie - zmiana godziny Mszy Świętej


Ze względu na parafialną  Drogę Krzyżową  w piątek  04 marca - Msza pierwszopiątkowa sprawowana będzie  o godzinie 20.00

Droga Krzyżowa w Warszawie u św.Klemensa

Zaproszenie dla zainteresowanych :

Rekolekcje Wielopostne 2016 w Kościele św. Klemensa w Warszawie


sobota, 27 lutego 2016

III Niedziela Wielkiego Postu

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli,
Kościół  przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości ( lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczona duszę. Trzeba więc gromadzić siły  do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach ( antyfona na komunię).

( Mszał Rzymski w opracowaniu o.o. Bendedyktynów, Poznań 1963)niedziela, 14 lutego 2016

I Niedziela Wielkiego Postu

Radośnie rozbrzmiewa dzisiejszej niedzieli  śpiew antyfony na introit. „Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham”. Chrystus na pustyni modli się i pości. Kościół  czyni to wraz z Nim w czasie świętego Postu. „ Onego czasu Jezus zawiedziony był na pustynię od Ducha Świętego, aby był kuszony przez szatana. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy,  przystąpił do niego kusiciel. Czas postu – to czas wyrzeczenia i odmówienia sobie pewnych rzeczy, to czas cierpienia. A także czas pokus ze strony szatana, ciała i świata. Trzy razy waży się kusiciel przystąpić do Pana. Trzykrotnie  kusiciel zostaje pokonany i zwyciężony. „A oto aniołowie przystąpili  i służyli Mu”(ewangelia).
Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam dwa znakomite środki do zwycięstwa nad szatanem, ciałem i światem; Chrystusowe ciało i Chrystusowe słowo. Chrystusowe ciało w ofierze i uczcie ofiarnej podczas  sprawowania Mszy Świętej. Każde słowo Pisma świętego, które odczytujemy i wyśpiewujemy w tych tygodniach Postu w lekcjach i pieśniach Mszy Świętej, pochodzi z ust Bożych, jest mocarnym słowem pełnym Boga i dlatego tez unicestwiającym podstępy kusiciela. Cóż może zyskać na nas szatan, świat i ciało, jeśli tylko będziemy się uciekać do zalecanych nam środków - Najświętszej Eucharystii i słowa Bożego. Zasadniczym tonem, na który nastroimy swe życie w tym świętym czasie jest ufność pokładana w Chrystusie, który z nami pości, walczy i zwycięża. 

[Rozmyślania liturgiczne-Illuminare,1964]

piątek, 12 lutego 2016

Okres Wielkiego Postu

„Nic  nie ma bardziej zbawiennego, jak rozmyślanie, ile wycierpiał  za nas Bóg – Człowiek ”
[św. Augustyn]
Okres Wielkiego Postu (z łacińskiego „Quadragesima”czyli czterdzieści dni), jest okresem  postu , modlitwy i jałmużny. To kolejny okres naszego życia, który  jest doskonałą okazją, aby spojrzeć na Mękę Jezusa Chrystusa, zagłębiając się w jej sens. Do dobrego przeżycia  tego czasu pomagają nam : Droga krzyżowa, Gorzkie żale, nabożeństwa, modlitewne kazania pasyjne, pieśni o męce pańskiej, rekolekcje.

Od 15 lutego  rozpoczynają się  w Zielonce parafialne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Piotr Główka – misjonarz z Ukrainy. Msze o godz. 18.00 i 20.00

środa, 10 lutego 2016

Środa Popielcowa

U  progu Wielkiego Postu , przyjmujemy dziś z rąk Kościoła  posypanie naszej  głowy popiołem  i otwieramy  nasze  serca, by w nie, głęboko wpadła jedna z najbardziej podstawowych prawd objawionych przez samego Boga, ujęta w słowach: „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś  i w proch się obrócisz”!. Posypanie głowy popiołem jest znakiem gotowości, by stanąć duchem w szeregach pokutników, aby czynić  pokutę i dokonać  zadośćuczynienia za liczne grzechy i zaniedbania. Dlatego też, daje nam święty czas postu, czas oczyszczenia i udoskonalenia.

”Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, w Tobie bowiem nadzieje pokłada moja dusza. Ty bowiem  litujesz się nad wszystkimi Panie, i nic nie masz w nienawiści z tego, coś uczynił; darowujesz ludziom grzechy dla pokuty i przebaczasz im; albowiem jesteś Panem, Bogiem naszym”.[ant. na introit]

wtorek, 9 lutego 2016

Ogłoszenie

10 lutego 2016 roku -  w Środę Popielcową  -  nie ma Mszy Świętej w Zielonce 

wtorek, 2 lutego 2016

Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny

Błogosławieństwo i poświęcenie świec ,  podczas Mszy Świętej  (Missa lecta) w Oczyszczenie Najświętszej  Maryi  Panny.
„Ponadto matka, która  wydała na świat dziecko, składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza rodzina poddała się tym przepisom. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał go „Światłem na oświecenie pogan”. Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec.
[Mszał Rzymski]