niedziela, 27 marca 2016

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Msza Święta - godz. 15.30

Zmartwychwstanie, zwycięstwo, światłość, życie – oto Radosna Nowina. Chrystus wstaje z martwych.  Wczoraj w hańbie i poniżeniu śmierci krzyżowej, a dziś w chwale niebieskiego uwielbienia. Jest to bezsprzecznie możliwe, jest to nieomylnie fakt pewny: „Pan zmartwychwstał prawdziwie”. Zmartwychwstanie Jezusa jest zastawem i nieomylną poręką naszej nadziei, najpewniejszą podporą naszej wiary, że zostaliśmy odkupieni, że powołani jesteśmy do życia wiecznego. „Ten jest dzień, który uczynił Pan, radujmy się i weselmy się weń. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. Alleluja” [graduał]. „ Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Jagnię zbawiło owce. Chrystus, niepokalany, pojednał grzeszników z Ojcem. Alleluja”[sekwencja].

Krótka relacja z celebrowanej  Mszy Świętej
czwartek, 24 marca 2016

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Wielki Czwartek to dzień  ustanowienia dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swoimi Apostołami w ostatnią noc przed męką.

„ Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świeci, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dal Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty…potem nalał  wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym  był przepasany. Podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego:    „ Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „ tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”.
[z Ewangelii  według św. Jana  - J 13,1-15]

niedziela, 20 marca 2016

sobota, 19 marca 2016

2 Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa - Msza Święta z poświęceniem palm o godz. 15.30

W bazylice Najświętszego Odkupiciela (  stacja  św. Jana na Lateranie) stańmy dziś zwartym szeregiem wokół naszego Odkupiciela. Z palmami i wiosennymi gałązkami w ręku oraz   radosnym wołaniem, „ Hosanna! Błogosławiony, który przybywa”, towarzyszmy Mu w jego pochodzie do Jerozolimy. Zbliża się walka, męka, śmierć, zwycięstwo i zmartwychwstanie. Chrystus  z miłości ku Ojcu i ku nam stał się  posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Kościół poświęca gałązki palmowe, które symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią. W tym uroczystym  pochodzie Jezusa do Jeruzalem dostrzegamy wielki triumfalny pochód Chrystusa, kiedy pojawi się On ze swą mocą i chwałą. Śpiewajmy Chrystusowi nasze : „Gloria, laus et honor tibi sit – Niechże Ci będzie hołd, chwała i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco”.

sobota, 12 marca 2016

I Niedziela Męki Pańskiej - Msza Święta o godz. 15.30

Rozpoczyna się nowy okres Wielkiego Postu. Począwszy od dziś będziemy przeżywali tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. W centrum świętej liturgii znajduje się krzyż. Z krzyża bowiem pochodzi zbawienie rodzaju ludzkiego. „ Z drzewa rajskiego przyszła śmierć, z drzewa krzyża przychodzi  zbawienie. Na drzewie rajskim zwyciężył szatan człowieka, na drzewie krzyża Chrystus, Pan nasz, zwycięża szatana”(prefacja o Krzyżu Świętym).
„ Oto wszystko w krzyżu się zamyka i wszystko na tym polega, by umrzeć. Nie ma innej drogi do życia i wewnętrznego spokoju, prócz drogi krzyża świętego i codziennego umierania dla samego siebie… Im więcej ktoś obumiera sobie, tym bardziej poczyna żyć w Bogu… Bo gdyby dla zbawienia ludzkiego było coś lepszego i pożyteczniejszego niż cierpienie, to Chrystus niechybnie by nam to pokazał słowem swym i przykładem” (O naśladowaniu Chrystusa, roz.12).

sobota, 5 marca 2016

IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare

Niedziela radości wśród powagi czasu Wielkiego Postu.
„Wesel się, Jeruzalem. A wszyscy, którzy je miłujecie, śpieszcie tu gromadnie, bierzcie udział w jego radości, którzyście społem się smucili, radujcie się i nasycajcie rozkoszą – tutaj u źródeł waszej pociechy”.  (Introit)