czwartek, 30 sierpnia 2018

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (02 września) – Msza święta o godzinie 15.30

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem «wydanym za życie świata» (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]wtorek, 28 sierpnia 2018

Liturgiczne wspomnienie – Ścięcie św.Jana Chrzciciela - 29 sierpnia

Kościół święty obchodzi w dniu 24 czerwca dzień narodzin św. Jana Chrzciciela, dziś natomiast dzień jego śmierci, jego narodzin dla nieba. Święty Jan, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać również króla. Za to został uwięziony i ścięty (ewangelia).” Bo mówił Jan Herodowi:  Nie godzi się tobie  mieć żony  brata twego.  Herodiada zaś czyhała na niego i chciała go zgładzić, ale nie mogła. Bo Herod obawiał się Jana , wiedząc,  że jest mężem sprawiedliwym i świętym. I  strzegł go i wiele czynił pod jego wpływem a chętnie go słuchał.  I gdy nadszedł dzień stosowany, Herod  w swe urodziny zgotował ucztę dla książąt, wodzów i dostojników galilejskich. A gdy weszła córka owej Herodiady i tańczyła, a  spodobała się królowi, rzekł król do dziewczęcia „Proś mię, o co chcesz, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. Ona tedy wyszedłszy powiedziała matce swojej „Czego ma żądać”. Ta zaś rzekła „ Głowy Jana Chrzciciela”. Zaraz też wbiegła z pośpiechem do króla i prosiła mówiąc „ Chcę abyś natychmiast dał mi na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król: dla onej przysięgi i dla współbiesiadników nie chciał jej odmawiać. Ale posławszy kata, rozkazał przynieść głowę jego na misie. I ściął go w więzieniu, i przyniósł jego głowę na misie, i wręczył  ją dziewczęciu. A dziewczę oddała ją  matce swojej.  Posłyszawszy o tym uczniowie jego przybyli, zabrali ciało jego i złożyli je w grobie”. Podobnie jak Prorocy i Apostołowie własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]poniedziałek, 27 sierpnia 2018

W miesiącu wrześniu powracamy do stałych godzin celebracji Mszy świętych .

Niedziela 02 września 2018 roku  – XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  - Msza święta o godz. 15.30

Piątek 07 września  2018 roku  – Pierwszy Piątek Miesiąca  Msza św. o  godz. 19.30

Niedziela 09 września 2018 roku  - XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza święta o 15.30

Niedziela 16 września 2018 roku  - XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta o   godz. 15.30

Niedziela  23 września  2018 roku  – XVIII  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  lub Rocznica poświęcenia kościoła własnego -  Msza święta o  godz. 15.30

Niedziela 30 września  2018 roku –X IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta  o godz. 15.30

Życzenia

Na dzisiejszą niedzielę w Święto Matki Bożej Częstochowskiej   przypadła pierwsza rocznica celebracji Mszy świętych  w rycie tradycyjnym duszpasterza naszego  środowiska  ks. Cezarego. Z tej okazji wszyscy życzymy mu wszelkich Łask Bożych, zdrowia, sił i płomienia wiary ogarniającego wszystkich wokół niego. Pamiętajmy o nim w modlitwie każdego dnia. Natomiast w poniedziałek 27 sierpnia   ks. Cezary świętuje  swoje imieniny. Życzymy mu  aby Duch Święty opromieniał swym światłem każdy jego dzień kapłańskiej posługi, a Maryja Częstochowska niech  okrywa go  swym płaszczem  opieki i niech  przygarnia go do swojego serca,  życzą wierni ze Środowiska Tradycji Łacińskiej (Msza trydencka)  w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonceczwartek, 23 sierpnia 2018

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej - Częstochowskiej (26 sierpnia )- Msza święta o godzinie 15.30

Porta caeli et stella maris es.
 Virgo Maria,Regis aeterni Mater ac Regina nostra.
Legenda podaje, że obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zwanej też Częstochowską, namalował w Jerozolimie na płycie stołu z domku świętej Rodziny św. Łukasz. Obraz ten przechodząc różne koleje losów dostał się stamtąd do Konstantynopolu, a następnie na Ruś do Miasteczka Bełżec. W czasie częstych najazdów Tatarów, strzała jednego z napastników utkwiła w obliczu Matki Bożej na tym obrazie. Spowodowało to uszkodzenie, którego niczym naprawić ani usunąć nie zdołano. Władysław książę opolski, chcąc uchronić na przyszłość obraz od kolejnych niebezpieczeństw,  zbudował klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, sprowadził tam zakonników św. Pawła pustelnika, czyli OO. Paulinów i przeniósł obraz Matki Bożej. Tu kończy się legenda, a zaczyna historia obrazu Jasnogórskiego. Wnet zasłynął tu znakomitymi i historycznie stwierdzonymi cudami. Cześć obrazu wzrosła szczególnie od obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W  roku 1717 obraz został uroczyście koronowany na znak swej cudowności i Jasna Góra  staje się ośrodkiem kultu Maryjnego, bo niezależnie  od tradycji dotyczących jego pochodzenia czy powstania, na skutek te zdziałanych cudów jest niezbitym faktem, że tu Maryja szczególnie  łaskawie wysłuchuje próśb i tutaj Bóg  za Jej  wstawiennictwem czyni cuda, wskazując, iż pragnie by to miejsce było „bramą niebios i mieszkaniem Boga” oraz Jego przeczystej Matki. Najświętsza Panna  w swoim jasnogórskim obrazie trzyma na ręku Boże Dziecię, jakby  przez to chciała wciąż powtarzać słowa wyrzeczone do sług na godach w kanie Galilejskiej: „Uczyńcie, cokolwiek wam powie”. Patrząc na ten obraz polecajmy wszystkie  jej dzieci, a więc cały świat, by im raczyła wyjednać  u boskiego syna swego, którego na ręku piastuje, szczęście i pokój na ziemi i kiedyś w niebie. Z pełni serc naszych dziękujemy Ci, Matko, za to, że czekasz na nas, za to, że jesteś, że istniejesz, Maryjo !.
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare  1966)

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Liturgiczne wspomnienie – w Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - 22 sierpnia ( Środa)

Cześć Serca Maryi odnosi się  przede wszystkim do osoby Matki Bożej, ze szczególnym  uwzględnieniem serca, cielesnego serca, jako symbolu tego, co mieści się  wewnątrz tj. całego życia wewnętrznego Maryi, najczystszej, niczym  nie zmąconej,  najgorętszej miłości Maryi ku Bogu i Chrystusowi, jak i Jej macierzyńskiej, troskliwej miłości ku nam,  odkupionym Krwią Jej Syna i złączonym z Nim  jako żywe członki. Cześć  Niepokalanego Serca Maryi  opiera się na szczególnej czystości, świętości i doskonałości Jej życia wewnętrznego , jak i na szczególnej łączności osoby Maryi z Jej Boskim Synem. Liturgiczną cześć zatwierdził Pius VII w 1805 roku, własnym zaś oficjum i formularzem mszalnym ubogacił 1855 roku Pius IX. Objawienia Matki Bożej w Fatimie były dla Piusa XII okazją, by cały świat poświęcić Niepokalanemu Sercu Maryi, co nastąpiło 31 października 1942 roku. W 1945 roku nakazał papież Pius XII obchodzić to święto w całym Kościele. ”Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi”(psalm na introit).Tak każe święta liturgia mówić Maryi. Wdzięcznie wyśpiewuje Panu Bogu Magnificat, które pozwala nam głęboko zajrzeć w Serce Maryi. Jej  Serce jest całkowicie Bogu oddane. To serce, które ze wszystkim, co w sobie mieści, tak bardzo należy do Boga i Zbawiciela, że  wykluczony jest wszelki cierń grzechu czy niedoskonałości. W obrazie Niepokalanego Serca Maryi poznajemy Tę, o której opowiada nam  Ewangelia: „Gdy Jezus ujrzał  Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej:<Niewiasto, oto syn Twój>.Potem rzekł uczniowi: < oto Matka  twoja”>.Tym samym przekazał On nas i oddał na własność Tej, której macierzyńskiej miłości, troskliwości i wierności doświadczał na sobie przez przeszło trzydzieści lat. Maryja powiedziała w Fatimie, że „tylko Ona może nam pomóc” wstawiając się u Bożego Miłosierdzia za nami. Poręczając zwycięstwo i pokój przyrzekła uroczyście: „Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. W tym duchu obchodźmy dzisiejszą uroczystość. Kontynuujmy ją w naszym sercu codziennie wierząc w macierzyńską miłość Maryi. Słodkie Serce Maryi bądź naszym zbawieniem !
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare  1966)niedziela, 19 sierpnia 2018

Msza i odpust

W przyszłą niedzielę 26 sierpnia obchodzić będziemy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – patronki naszej parafii i odpust parafialny. Msza święta odpustowa w rycie klasycznym w tym dniu o godzinie 15.30.
piątek, 17 sierpnia 2018

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (19 sierpnia) – Msza święta o godzinie 17.00

Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który jako człowiek pochodził z potomstwa Abrahama (lekcja). Chrystus zawarł nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, które obejmuje wszystkie narody. Podstawą zbawienia nie jest już przynależność do narodu wybranego, lecz wiara w Chrystusa, przez którego Bóg obiecał nas zbawić (ewangelia). Jako uczestnicy Nowego Przymierza powołujemy się na obietnice Boże  (ant. na wejściegraduał) i prosimy Boga o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Stanowią one naszą odpowiedź na wezwanie Boże.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]fotorelacja

Msza święta z 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z błogosławieństwem  i poświęceniem  kwiatów, ziół, owoców i kłosów zbóż.poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) 15 sierpnia – Msza święta z poświęceniem kwiatów i ziół o godzinie 13.30

Niepokalana  Bogarodzica i zawsze Dziewica Maryja po ukończeniu życia ziemskiego jest z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej. 
„ Znak wielki ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na głowie korona z gwiazd dwunastu”(antyfona na introit). Maryja z ciałem i duszą wzięta jest do nieba. Wolna od grzechu  pierworodnego i wolna od wszelkiego grzechu osobistego, jest Maryja wolna także od kary za grzech pierworodny, tj. od konieczności umierania. Jednakże skoro Chrystus Pan z całkowitego posłuszeństwa dla polecenia  Ojca dobrowolnie przyjął na siebie gorycz śmierci, i Maryja chciała Mu być podobna w tym, że umarła. Po Chrystusie Ona jedna jedyna nie tylko z duszą, jak inni święci, lecz także z ciałem jest  wzięta do światłości i chwały uwielbienia w niebie. Maryjo, która zasiadasz na tronie jako królowa, odziana w słońce, a na głowie masz koronę z gwiazd dwunastu, jesteś po Jezusie radością i  zachwytem aniołów i świętych, patrzymy ku Tobie, któraś jest dla nas życiem, słodkością i nadzieją naszą.
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare  1965)niedziela, 12 sierpnia 2018

Ogłoszenie o terminach Mszy

W środę  15 sierpnia  w Uroczystość  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( Matki Bożej Zielnej) Mszę Świętą  z poświęceniem kwiatów, zbóż, owoców i ziół, odprawi ks. Cezary o godzinie 13.30.


Natomiast w XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 19 sierpnia Mszę  świętą odprawi o. Krzysztof o godzinie 17.00.piątek, 10 sierpnia 2018

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (12 sierpnia) – Msza święta o godzinie 17.30

Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]niedziela, 5 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE

Z radością informujemy,  iż mimo wcześniejszych zapowiedzi  o braku celebracji mszy  świętych w miesiącu sierpniu  - to  Msze jednak będą odprawiane.
Niedziela  12 sierpnia  - Msza święta sprawowana będzie o godzinie 17.30,  którą odprawi o. Krzysztof.
Środa  15 sierpnia (Wniebowzięcie N.M.P.)   -  godzinę Mszy podamy  w terminie późniejszym
Niedziela 19 sierpnia  - godzinę Mszy podamy w terminie późniejszym

Prosimy śledzić strony Internetowe :

www.facebook.com/missa.zielonkaczwartek, 2 sierpnia 2018

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (05 sierpnia) – Msza święta o godzinie 15.30

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]