niedziela, 16 maja 2010

Święto Trójcy PrzenajświętejInformujemy, że dnia 23 maja Msza święta w NFRR o stałej porze nie odbędzie się. Równocześnie prosimy o modlitwę o wszystkich kleryków przygotowujących się do posługi duszpasterskiej.

Dnia 30.05.2010 jest Święto Trójcy Przenajświętej.

Fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

232 Chrześcijanie są chrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Najpierw odpowiadają "Wierzę" na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Fides omnium christianorum in Trinitate consistit - "Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej".

233 Chrześcijanie są chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta.

234 Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w "hierarchii prawd wiary". "Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu"

Źródło tutaj

środa, 12 maja 2010

Msza trydencka w PiasecznieNa stronie domowej Piaseczyńskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej ukazał się wywiad z organizatorami coniedzielnej Mszy łacińskiej.

Zapraszamy do lektury

poniedziałek, 10 maja 2010

Wniebowstąpienie PańskieWniebowstąpienie Pańskie
Msza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego 13 V 2010 około godziny 19:30.

"Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga" Ewangelia Św. Marka 16:19

"Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba." Ewangelia Św. Łukasza 24:50-51

"Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»." Dzieje Apostolskie 1:9-11

Źródło Biblia Tysiąclecia