wtorek, 31 stycznia 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu lutym 2017 roku03 lutego – piątek godz. 19.30 – Msza Święta  w I Piątek Miesiąca
05 lutego – niedziela godz. 15.30 – V Niedziela po Objawieniu Pańskim 
12 lutego – niedziela godz. 15.30 – Niedziela Siedemdziesiątnicy
19 lutego – niedziela godz. 15.30 – Niedziela  Sześćdziesiątnicy
26 lutego – niedziela godz. 15.30 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

piątek, 27 stycznia 2017

IV Niedziela po Objawieniu Pańskim (29 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez uciszenie  burzy na morzu Pan Jezus  objawił swoją moc nad przyrodą wywołując  na usta ludzkie pytanie  <<Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne ?>>. Burza na morzu jest obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach Mszy  wyznajemy naszą słabość i prosimy, aby Bóg oczyścił nas z grzechu i umocnił w dobrym.[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 20 stycznia 2017

III Niedziela po Objawieniu Pańskim (22 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią one powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejściegraduałalleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę.
Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]sobota, 14 stycznia 2017

II Niedziela Po Objawieniu Pańskim (15 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga - Zbawcy.
Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 7 stycznia 2017

Niedziela Świętej Rodziny (08 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 5 stycznia 2017

Uroczystość Objawienia Pańskiego (06 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wraz ze świętą liturgią przeżywamy dziś Objawienie się Chrystusa w Betlejem. „ Gdy  się narodził Jezus w Betlejem , oto przyszli Mędrcy ze Wschodu” i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski ? Albowiem ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się Jemu. Przedniejsi kapłani i doktorowie ludu odpowiedzieli im : w Betlejem Judzkim. Udali się w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  — Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Maryją  Matką Jego; — i  upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary:  złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2, 1-12)  Złoto  wiary i wierności, kadzidło  hołdu i uwielbienia, i mirrę   gotowości na wszelkie trudy i ofiary, obowiązki, cierpienia, wyrzeczenia, krzyże i upokorzenia…