sobota, 29 czerwca 2019


III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (30 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Liturgiczne wspomnienie - 29 czerwca- Świętych Piotra i Pawła, Apostołów

Według starej tradycji Apostołowie Piotr i Paweł ponieśli równocześnie śmierć męczeńską za cesarza Nerona w roku 66 lub 67. Św. Piotr został ukrzyżowany na wzgórzu Watykańskim, a św. Paweł ścięty przy drodze Ostyjskiej. Pierwotnie odprawiano w Rzymie jedną Mszę w bazylice Św. Piotra, drugą w bazylice Św. Pawła, a trzecią w bazylice Św. Sebastiana, w której jakiś czas spoczywały ich relikwie. Drugą Mszę z czasem przeniesiono na dzień następny, a na dzień dzisiejszy zachowano Mszę poświęconą Św. Piotrowi. W modlitwach mszalnych odwołujemy się jednak do wstawiennictwa obu apostołów, którzy z wyboru Chrystusa odegrali wyjątkową rolę w rozszerzeniu Kościoła. Teksty mszalne przypominają wybór św. Piotra na głowę Kościoła, jego władzę (ewangelia, alleluja, antyfona na komunię) oraz szczególną opieką nad nim (antyfona na wejście, lekcja). Przywilej Piotra oraz specjalna opieka Boża przeszły na jego następców, biskupów rzymskich. Już dwa tysiące lat pełnią oni rolę opoki, na której wspiera się budowa Kościoła. 
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]niedziela, 23 czerwca 2019

OGŁOSZENIA – 23 czerwca A.D. 2019

1) W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (najbliższy piątek) Msza Św. będzie o 19.30
2) Za tydzień w ostatnią niedzielę czerwca o 14.25 śpiew Godzinek o Najświętszym Sercu Pana Jezusa
3) Za tydzień po Mszy Św. SPOTKANIE w Domu św. Józefa dla WIERNYCH uczestniczących w Mszach Św. w klasycznym rycie rzymskim
4) Zapraszamy chętnych mężczyzn do nauki MINISTRANTURY. Zgłoszenia możliwe po każdej Mszy Św.
5) Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ do GIETRZWAŁDU na Dzień Pokutny w dn. 1 lipca br., w Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Celem Dnia Pokutnego jest wynagrodzenie Bogu przez Polaków przede wszystkim za grzechy przeciw życiu i dzieciom oraz rodzinie.
Chcemy przede wszystkim pokutować i wynagradzać Bogu za grzechy niewierności oraz odrzucenia Boga przez tak wielu naszych Rodaków.
Dzień Pokutny jest inicjatywą w ramach programu przygotowań na 2000 lecie Odkupienia (2019-33). Okres 14 lat przygotowania chcemy przeżywać rozważając Mękę Pana Jezusa. Chcemy przygotowywać się do Jubileuszu, rozważając w kolejnych latach 14 stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa.
Inicjatywie błogosławi JE ks. Abp Andrzej Dzięga, który odprawi Mszę Św. Program duchowy przygotuje ks. prof. Tadeusz Guz.
Uroczystości rozpoczną się o 9.30, a zakończą o godz. 17.00
Wyjazd: o 6.00
Koszt: 60 zł
Zapisy i informacje: u ks. Cezarego

sobota, 22 czerwca 2019


II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (23 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

„ Śpiewać będę Panu, bo dobro mi uczynił” 
( komunia)
Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła (antyfona na wejście, lekcja). Powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni zbliżać się zwłaszcza chorzy i słabi (ewangelia). Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej (sekreta). Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

wtorek, 18 czerwca 2019

Uroczystość Bożego Ciała (20 czerwca) – Msza Święta o godzinie 13.30

Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.
(Chwal Syjonie Zbawiciela,
Chwal hymnami wśród wesela
Wodza i Pasterza rzesz!) – Sekwencja
Rocznica  ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek,  zbyt bliski jest męki i śmierci Chrystusa, aby można było oddać się  uczuciom niezmąconej radości. Dlatego w pierwszy  czwartek po zakończeniu Okresu Wielkanocnego zostało ustanowione specjalne święto, którego celem  jest okazanie wdzięczności Bogu za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za wszystkie łaski  które nieustannie spływają z niego  na Kościół.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 15 czerwca 2019
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (16 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu  Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 9 czerwca 2019

Litania


Przypomnienie


Msza Święta  w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  w 
niedziele 09 czerwca 2019 roku, wyjątkowo sprawowana będzie  w Kaplicy  Domu Pomocy Społecznej ( Dom Rencistów) w Zielonceprzy ul. Poniatowskiego 29  o godzinie  15.00

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki ) 09 czerwca – Msza Święta o godzinie 15.00. Msza sprawowana będzie w Kaplicy OPS

W dniu Pięćdziesiątnicy około  godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana dziś jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja, ant. na komunię) i świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego dokonał w nas przez sakramenty Chrztu i bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi natchnieniami (ant. na ofiarowanie, kolekta, sekreta, pokomunia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 8 czerwca 2019

Pielgrzymka

Fotorelacja z autokarowej pielgrzymki do Sokółki miejsca Cudu Eucharystycznego,Świętej Wody Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Białegostoku, gdzie w Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej sprawowana była Msza święta w Tradycyjnym Rycie Rzymskim.
czwartek, 6 czerwca 2019

Ogłoszenie o zmianie miejsca Mszy świętej

Msza Święta  w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
w dniu 09 czerwca 2019 roku, wyjątkowo sprawowana będzie  w 
Kaplicy  Domu Pomocy Społecznej ( Dom Rencistów)

 w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29     
o godzinie  15.00

 Mapka dojazdu

niedziela, 2 czerwca 2019

sobota, 1 czerwca 2019

Niedziela po Wniebowstąpieniu (02 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i wzmocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]