piątek, 14 stycznia 2011

Jan Paweł II błogosławionym!


Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II. Decyzja ta kończy cały proces beatyfikacyjny papieża-Polaka. Beatyfikacja ma odbyć się 1 maja.

Dekret o uznaniu cudu opublikowało w południe biuro prasowe Stolicy Apostolskiej po audiencji, na której Benedykt XVI przyjął prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato.

Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się 1 maja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię tej uroczystości.

Uroczystościom beatyfikacyjnym 1 maja na Placu św. Piotra w Rzymie przewodniczyć będzie sam Benedykt XVI.

czwartek, 6 stycznia 2011

Objawienie Pańskie

"Obchodzimy dzień święty, wsławiony trzema cudami: dzisiaj gwiazda przywiodła Mędrców do żłóbka, dzisiaj na godach woda przemieniła się w wino, dzisiaj Chrystus chciał być ochrzczony w Jordanie przez Jana, aby nas zbawić" (antyfona do Magnificat). W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.

Oficjalna nazwa święta brzmi: Epifania. Terminem tym Grecy określali uroczysty wjazd władcy. Święcimy dzisiaj przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie tylko wszystkie kraje, ale cały wszechświat. Chrystus Król nawiedza dzisiaj swój Kościół - wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła powołane są wszystkie narody. Cała tradycja chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów pogańskich. Za nimi w bramy Kościoła Chrystusowego wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób spełnia się proroctwo Izajasza, które czytamy dziś w lekcji mszalnej (Iz, 60, 1-6).

"Wstań, oświeć się, Jeruzalem, bo przyszła światłość twoja, a chwała Pańska wzeszła nad tobą. Bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody; ale nad tobą wzejdzie Pan, a chwała jego nad tobą widziana będzie. - I będą chodzić narody w światłości twojej, a królowie w jasności wzejścia twojego. Podnieś wokoło oczy twoje i oglądaj: ci wszyscy zgromadzili się, przyszli do ciebie; synowie twoi z daleka przyjdą, a córki twoje z boku powstaną. Wtedy zobaczysz i opływać będziesz; zadziwi się i rozszerzy się serce twoje, gdy się obróci ku tobie bogactwo morza, moc poganów przyjdzie do ciebie. Powódź wielbłądów okryje cię, wielbłądy prędkie z Madianu i Efy; wszyscy z Saby przyjdą, złoto i kadzidło przynosząc i chwałę Pana rozgłaszając." Iz 60, 1-6