niedziela, 27 kwietnia 2014

Św. Jan XXIII i Św. Jan Paweł II

Jak powszechnie wiadomo dzisiaj odbyła się kanonizacja dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II.
Tyle o tym napisano, że tutaj nie będziemy już powielać testów, może poza dwoma informacjami. Jan XXIII dodał do Kanonu imię Św. Józefa oraz, że w naszym kościele jest relikwia Św. Jana Pawła II.


Św. Janie XXIII módl się za nami.
Św. Janie Pawle II módl się za nami.

sobota, 26 kwietnia 2014

Przegląd tygodnia

Zakończyła nam się Oktawa Wielkanocna, ale Okres Wielkanocny trwa dalej, alleluja!

Jak już zostało wspomniane, w Niedzielę Białą Msza Św. o 16.00.

1 maja jest Św. Józefa Robotnika, Mszy w NFRR nie będzie.

2 maja, w pierwszy piątek miesiąca, o zwykłej porze, czyli o 19.30.

3 maja, w sobotę, jest N.M.P. Królowej Polski, Msza Św. w NFRR o 15.30.

Rozpoczynamy sezon polowań na ministrantów i kantorów. Więcej informacji wkrótce.

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Niedziela Biała, Msza Św. o 16

Alleluja!
Święta ciągle trwają, wszak mamy Oktawę Wielkanocną.

Przypominamy, że w najbliższa niedzielę (27 kwietnia), czyli w Niedzielę Białą, zwaną też Niedzielą Miłosierdzia Bożego, Msza Święta w NFRR zaczyna się pół godziny później, czyli o godzinie 16.00, z racji Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (o 15.00).

niedziela, 20 kwietnia 2014

Alleluja!

Zmartwychwstał Pan! Alleluja, Alleluja!
Radujmy się wszyscy, bo prawdziwie zmartwychwstał !
Dla przypomnienie, obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś - nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę Wielkanocną. Nazwy Triduum Paschalne używa się od 1929 roku; wcześniej mówiono o Triduum Sacrum . Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie 'trzy dni'. Tradycja Kościoła rzymskokatolickiego pozwala jednakże rozumieć triduum również jako trzy fazy misterium Odkupienia. Etap pierwszy to pożegnalna uczta, zwana Ostatnią Wieczerzą, oraz zapowiedz ofiary; etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu; część trzecia - spoczynek w grobie i cud zmartwychwstania. Przeżycia Triduum Paschalnego stanowią jedną rozbudowaną całość; podkreślają związek śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Dzisiaj właśnie świętujemy zwycięstwo Życia. Wydarzenie  te doskonale odzwierciedla  Ewangelista Mateusz (28, 1–8 ), „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba.  Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby  martwi.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom”
.
Radykalizm wiary chrześcijańskiej w Chrystusa zmartwychwstałego łączy się z radykalizmem nadziei na zmartwychwstanie i radosne życie wieczne. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał - uczy święty Paweł -daremna byłaby nasza wiara. Żyć tą wiarą na co dzień, dać się jej nieść, czerpać z niej moc, by kształtować każdego dnia na nowo nasze ludzkie istnienie - oznacza, że chrześcijanin ma kroczyć w kierunku ciągłego zmartwychwstawania. Jest to najpierw zmartwychwstawanie w życiu doczesnym - z tego, co stare, gorszące. Przede wszystkim jednak chrześcijanin ma żyć nadzieją zmartwychwstania do życia wiecznego.
Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu. Przez Święta Zmartwychwstania Stwórca pokazuje ludziom wielkość cierpienia i miłości. (ks. Jan Twardowski).
Alleluja!
Źródła:
http://www.duszpasterstwotrzezwosci.com/parafia/index.php/aktualnosci/203-zmartwychwstanie-paskie.html.
http://www.wsdtorun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=277
http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/03/30/pierwsza-niedziela-wielkanocna-zmartwychwstanie-panskie/

sobota, 19 kwietnia 2014

Przegląd tygodnia

Tym razem należy napisać „podsumowanie Tygodnia”.

Niedziela Palmowa postraszyła nas deszczem, dlatego święcenie palm odbyło się przy bocznym ołtarzu.
W tym roku nie celebracji Paschy naszego Pana, Jezusa Chrystusa w NFRR. Zobaczymy, może za rok.

Trwa Triduum Sanctum, nie ma co się rozpisywać. Wszystkim życzymy Radosnych Świąt i wszelkich Łask Bożych.

czwartek, 17 kwietnia 2014

Zbliża się Triduum Sanctum

Już za chwilę najważniejsza Uroczystość, Pascha Pana naszego Jezusa Chrystusa. Triduum Sanctum – Trzy Święte Dni, Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Oczywiście licząc dni wg. Biblii: „I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.” (Rdz 1,5).
Świętujemy tajemnicę naszego zbawienia. Jak w soczewce widzimy w ciągu tych trzech dni oddanie się Bożego Syna Ojcu ze względu na nas. W Ostatniej Wieczerzy, w męce i śmierci, w zstąpieniu do otchłani i w końcu w powstaniu z martwych. Uwielbiamy Boga, któremu spodobało się wybawić nas od śmierci wiecznej. Dziękujemy też za dar sakramentów, przez które możemy mieć w Nim udział. (Dlatego sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii nazywamy sakramentami paschalnymi.) I owszem wspominamy minione wydarzenia ale dzięki liturgii uczestniczymy w tym samym oddaniu się Bożego Syna. Tak więc choć raz umarł i raz zmartwychwstał a odtąd śmierć nie ma już nad Nim władzy, wciąż powierza się Ojcu i nam daje udział w tym miłosnym oddaniu. Możemy w nim uczestniczyć o ile z wiarą zaangażujemy się w nasze święto. Jak mówi o tym św. Paweł: naszym świętem (paschą) jest Chrystus. Wspominając wydarzenia Jego życia, dziękując Mu za nie i uwielbiając Go, czerpiemy z nich i wraz z Nim się oddajemy Ojcu, by mieć udział w zbawieniu. Przez Niego, z Nim i w Nim oddajemy chwałę Bogu wspominając Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Wielki Czwartek jest dniem upamiętniającym ustanowienie przez Jezusa Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dla kapłanów i kleryków ten dzień jest ważny dlatego, że Jezus ustanowił również sakrament kapłaństwa. Tego dnia sprawuje się jedną Mszę świętą Krzyżma przed południem w kościele katedralnym, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza.
Druga Msza, wieczorna rozpoczyna już Wielki Piątek. Święty Jan na opis Ostatniej Wieczerzy przeznacza pięć rozdziałów swojej Ewangelii. To blisko jedna czwarta całej księgi. Jak po Ostatniej Wieczerzy Jezus był pojmany i odprowadzony do ciemnicy, tak i teraz obnażamy ołtarze i przenosimy Hostię. Tabernakulum pozostaje puste. Milkną organy. Milkną dzwonki. Słychać tylko czasem kołatki. Świat pogrąża się w trwodze.
Liturgia Wielkiego Piątku jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Pana Jezusa. Nie sprawuje się na niej Eucharystii. Po modlitwach i wysłuchaniu Męki Pańskiej wg. Św. Jana następuje Adoracja Krzyża i odprowadzenie Pana do Grobu.
Dziewiętnasty rozdział Ewangelii Jana kończy się o wieczorze „dnia przygotowania” (piątek), dwudziesty rozpoczyna się w „pierwszy dzień po szabacie” (niedziela). Żaden Ewangelista nie wspomina co się wtedy działo. Nic z tego, co przeżywali Apostołowie nie było ważne. To ważna wskazówka dla nas, ludzi skupionych na sobie, dławionych emocjami, rządzonych swoimi wewnętrznymi stanami, które nieraz stają się ważniejsze niż świat wokoło. Ten dzień, nie jest przeznaczony do myślenia o sobie. Zbawiciel trudził się dla mnie nie tylko po to, by usprawiedliwić mnie z grzechu ale również po to, by dać mi udział w królestwie Ojca.

niedziela, 13 kwietnia 2014

Niedziela Palmowa

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego — zdjęcia z II Niedzieli Męki Pańskiej (Niedzieli Palmowej).
Zdjęcia P. Krystyna Lipowiecka
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie)

sobota, 12 kwietnia 2014

Przegląd tygodnia

Zeszły tydzień, to już Okres Męki Pańskiej.

Od jutra Niedzielą Palmową zaczyna się Wielki Tydzień.

Przypominamy, że święcenie palm może zacząć się parę minut przed zwyczajowym czasem 15.30. Jest ponad 20 palm, które po poświęceniu będą rozdawane. Prosimy o rozwagę, czyli z jednej strony aby ich nie zabrakło, a z drugiej, aby nie zostały.
Po palmy podchodzimy do kapłana, przyklękamy i najpierw całujemy palmę (już poświęconą) a potem rękę kapłana.

W Wielkim Tygodniu nie są przewidziane dodatkowe Msze Św. w NFRR, w tym także nie będzie Triduum Paschalnego w tradycyjnej formie.

piątek, 11 kwietnia 2014

Zbliża się II Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa

Msza Święta w NFRR w niedzielę (13 kwietnia 2014) rozpocznie się poświeceniem palm. Ze względu na ograniczenia czasowe samo nabożeństwo może się rozpocząć parę minut przed 15.30.
II Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa rozpoczyna  najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień. W ciągu wieków otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Hebdomada VI die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha, Dominica in autentica. Niemniej, była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana.
Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści a także rozważa Jego Mękę. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła.
Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła
Istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: „Witaj, krzyżu, nadziejo nasza!”.
Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale czerwone; procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie umocni. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji.

Źródła:
http://www.niedziela.pl/artykul/39417/nd/Niedziela-Palmowa-w-tradycji-Kosciola
http://www.niedziela.pl/artykul/5651/nd/Niedziela-Palmowa

niedziela, 6 kwietnia 2014

I Niedziela Męki Pańskiej

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego – zdjęcia z I Niedzieli Męki Pańskiej
Zdjęcia P. Robert Kalinowski
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie)

sobota, 5 kwietnia 2014

Przegląd tygodnia

Tym razem nie było znaczących zmian w celebracji Mszy w NFRR, pierwszy piątek kwietnia Msza Rzymska była po parafialnej Drodze Krzyżowej, czyli o 20.30.

Od niedzieli zaczyna się okres Męki Pańskiej, więcej szczegółów w opisie I Niedzieli Męki Pańskiej.

czwartek, 3 kwietnia 2014

Zbliża się Niedziela Męki Pańskiej

Kolejna Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Pasyjną, w tradycyjnym Mszale nazywa się  Niedzielą Męki Pańskiej (Dominica de Passione) i rozpoczyna Okres Męki Pańskiej. W tę niedzielę w kościołach zakrywane są krzyże, które mają pozostać zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.


Okres Męki Pańskiej rozpoczyna Kościół śpiewem psalmu 42*, (Osądź mnie Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości), który jest psalmem Chrystusa Kapłana, Jego modlitwą w Ogrójcu i na krzyżu.  Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejście, graduał, traktus i antyfona na komunię – to jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą nowego Testamentu. W Ewangelii (J 8,46-59) słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazanie Zbawiciela na śmierć.
Również psalm 128  śpiewany w traktusie, wprowadza nas w tajemnice bolesne Serca Jezusowego. Epistoła z Listu do Hebrajczyków jest wykładem o kapłaństwie Chrystusa, którego Krew Przenajświętsza stała się Ofiarą Nowego Przymierza. Ewangelia daje nam obraz nastrojów panujących wśród społeczeństwa na krótki czas przed tragedią Męki. Słowa Chrystusa „Ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi” przypominają nam słowa Introitu. A św. Grzegorz dodaje: „On przyszedł, aby cierpieć, a nie sądzić i karać. Przez swą cierpliwość zdziałał dla nas coś większego, bardziej błogosławionego w skutkach. Dał nam bowiem przez to naukę, że o wiele szlachetniej i godniej jest na wzór Chrystusa w milczeniu znieść niesprawiedliwość, niż zwyciężyć ją walką i oporem”.


*) Ten sam psalm 42 niemal zawsze jest odmawiany u stopni Ołtarza przed Mszą Świętą.