niedziela, 21 października 2012

Dominica XXI post Pentecosten - Introit

In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est, qui possit resistere voluntati tuae : tu enim fecisti omnia, caelum et terram, et universa quae caeli ambitu continentur : Dominus univer-sorum tu es.
Beati immaculati in via : qui ambulant in lege Domini.


Na woli Twojej, Panie, wszystko się opiera i nikt nie może stawiać oporu Twojej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko niebo i ziemię i cokolwiek
w przestworzach istnieje. Ty jesteś Panem wszechrzeczy.
Błogosławieni, których życie bez skazy : którzy według Pańskiego prawa postępują.

niedziela, 7 października 2012

Dominica XIX Post Pentecosten - Introit

Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus: de quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos: et ero illórum Dóminus in perpétuum.
Attendite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.

Jam jest, mówi Pan, zbawienie ludu. W jakimkolwiek ucisku wołać będą, Ja ich wysłucham i będę ich Panem na wieki.
Słuchaj, ludu Mój, nauki Mojej, nakłońcie uszy ku słowom ust moich.