niedziela, 23 czerwca 2013

INFORMACJA

30.06.2013 VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Mszy Trydenckiej NIE BĘDZIE

W LIPCU NIEDZIELNE MSZE TRYDENCKIE O 14:00
WSZYSTKIE DALSZE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA BLOGU.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

VII PIESZA PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA 2013


W Roku Wiary zapraszamy do udziału w tradycyjnej VII Pieszej Pielgrzymce Różańcowej WARSZAWA - MILANÓWEK - GIETRZWAŁD pod wspólnym hasłem PER MARIAM AD JESUM. W 2013 roku pielgrzymka rozpocznie się 4 lipca (czwartek) a kończy 12 lipca (piątek). Ta dziewięciodniowa pielgrzymka, pokonująca około 230 km, to niczym dziewięć nowennowych dni, przygotowujących pątników na spotkanie z Matką Bożą w Gietrzwałdzie na Warmii.

Pielgrzymkowy dzień rozpoczynamy poranną Mszą świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. Zgodnie z życzeniem objawiającej się Matki Bożej w Gietrzwałdzie: „ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC”, podstawową modlitwą pątniczego dnia są części świętego różańca jak również godzinki, litanie, koronki, rozważania pogłębiające katolicką wiarę oraz apel maryjny o godz. 21. W Gietrzwałdzie o godz. 15 koronka do Miłosierdzia Bożego i tradycyjna Msza święta kończą pielgrzymkę.

ETAPY PIESZEJ PIELGRZYMKI RÓŻAŃCOWEJ 4 - 12 VII 2013.

Etap I - 4 lipca (czwartek) Milanówek - Leszno.
Etap II - 5 lipca (piątek) Leszno - Zakroczym.
Etap III - 6 lipca (sobota) Zakroczym - Nowe Miasto.
Etap IV - 7 lipca (niedziela) Nowe Miasto - Gumowo.
Etap V - 8 lipca (poniedziałek) Gumowo - Stupsk.
Etap VI - 9 lipca (wtorek) Stupsk - Wieczfnia Kościelna.
Etap VII - 10 lipca (środa) Wieczfnia Kościelna - Nidzica.
Etap VIII - 11 lipca (czwartek) Nidzica - Olsztynek.
Etap IX - 12 lipca (piątek) Olszynek - Gietrzwałd.

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI:

Na pielgrzymkę zapisujemy się w czerwcu 2013 dzwoniąc na powyższe numery telefonów. W niedzielę 16, 23 i 30 czerwca przyjmujemy osobiste zapisy w kościele św. Klemensa w Warszawie przed i po Mszy świętej o godz. 14. W tygodniu w kościele św. Klemensa można zapisać się również przed i po Mszy świętej tradycyjnej (patrz: Terminarz Mszalny). Zapisać się można także w dniu wyjścia oraz na trasie pielgrzymki.

Można dołączyć się do pielgrzymki idąc jeden lub kilka dni – patrz p. 11.

Zapisujemy się wypełniając „Formularz zapisu” podając PESEL, adres zamieszkania, parafię zamieszkania, telefoniczny kontakt do wybranej osoby na konieczność powiadomienia oraz oświadczając że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w pieszej pielgrzymce. (Formularz zapisu do pobrania w pdf powyżej)

Osoby niepełnoletnie (do lat 18) biorą udział w pielgrzymce pod opieką osoby pełnoletniej za zgodą rodzica niepełnoletniego lub opiekuna prawnego. Zgoda ta potwierdzona jest w „Formularzu zapisu” podpisem rodzica lub opiekuna wraz z podaniem telefonicznego kontaktu do rodzica lub opiekuna.

Przy zapisie uiszczamy opłatę w wysokości 180 zł. (Ewentualne dodatkowe koszty patrz p. 13 i 14)

Pielgrzymka wyrusza z Milanówka 4 VII 2013 (czwartek) o godz. 10 (wcześniej Msza święta). Do Milanówka każdy dociera indywidualnie.

W przeddzień pielgrzymki możliwy jest nocleg w Warszawie na ul. Karolkowej 49 lub w Milanówku - po wcześniejszym zgłoszeniu tego u organizatorów.

Pielgrzym niesie bagaż podręczny: dowolny modlitewnik i śpiewnik, różaniec oraz kubek, talerzyk, sztućce, lekarstwa itd. Transport samochodowy wiezie większy bagaż, to co dla pielgrzyma ważne i konieczne: np. odzież na każdą okoliczność, środki higieny, ręczniki, miskę do mycia oraz do spania karimatę lub materac, śpiwór itd. Większy bagaż oddajemy na transport w dniu wyjścia pielgrzymki lub wcześniej w kościele św. Jadwigi w Milanówku lub św. Klemensa w Warszawie.

Wyżywienie podczas pielgrzymki organizatorzy zapewniają wspólne dla wszystkich pielgrzymów.

Noclegi podczas pielgrzymki przewidziane są w budynkach szkolnych lub parafialnych - oddzielnie dla braci i sióstr.

Pragnący dołączyć do pielgrzymki tylko na jeden lub kilka dni, uiszczają za każdy dzień opłatę 20 zł.

Dodatkowe koszty to wg życzenia nocleg w Gietrzwałdzie z 12 na 13 VII w wysokości 35 - 40 zł.

W sobotę 13 VII 2013 około godz. 13 możliwy powrót wspólnym transportem do Warszawa i Milanówka. Koszt powrotu 35 - 40 zł.

INFORMACJE oraz ZAPISY:
22 724 83 10
536 601 190
gietrzwald@o2.pl


Informacja ze strony: www.mszatrydencka.waw.pl

czwartek, 6 czerwca 2013

Informacja

07-06-2013 Msza w NFRR o 19:30

09-06-2013 III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza w NFRR o 16:00

sobota, 1 czerwca 2013

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne - nabożeństwa czerwcoweCzerwiec - to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. Przed nami nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego.

W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający bok Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami". Ta ideowa uroczystość nie cieszyła się początkowo przychylnością Stolicy Apostolskiej, która po długiej zwłoce wprowadziła ją do liturgii w 1856 r. dla Kościoła powszechnego.
Dopiero papież Pius XII w setną rocznicę wprowadzenia kultu liturgicznego Najświętszego Serca Jezusowego, w 1956 r. napisał: "Jest naszym gorącym życzeniem, aby kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się sztandarem jedności, zbawienia i pokoju dla wszystkich chrześcijan. Zadaniem tego kultu jest przypomnieć nam akt najwyższej miłości, w której Zbawiciel wydał wszystkie bogactwa swego Serca, by zostać z nami aż do końca wieków".
W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.
Historia powstania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.
Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”. Jest to pochwała, ale i zadanie dla nas – katolików, rodaków Jana Pawła II. Zadanie, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne pokolenia.

www.niedziela.pl