poniedziałek, 23 lutego 2015

Ogłoszenia

Przede wszystkim prosimy o żarliwą modlitwę za x. Bartosza o łaskę zdrowia. Jest chory prawie 2 miesiące i jeśli mu nie starczy sił będzie musiał zawiesić Msze Św. w NFRR.

Msza Św. w NFRR 1 marca będzie o typowej porze.

Odwołane próby scholi w najbliższe dwie soboty, tj. 28 lutego i 7 marca. Niezależnie w każdą niedzielę rozśpiewanie tradycyjnie o 14.30.

Próba ministrantów na najbliższą niedzielę (1 marca) po Mszy Św. Zapraszamy obecną służbę jak i kandydatów.

czwartek, 19 lutego 2015

Msza Św. w NFRR w Jabłonnie

Po sąsiedzku
W Jabłonnie, w Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski (koło pałacu) w najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się Msza Św. w NFRR.

Plan soboty (21 lutego):
15:00 Msza recytowana z możliwością spowiedzi
Celebransem będzie ks. Kamil Kiełpikowski

Plan niedzieli (22 lutego):
14.25 I część Gorzkich Żali
14.45 Missa Cantata z I niedzieli Wielkiego Postu
Celebransem będzie ks. Radosław Pleskot

środa, 18 lutego 2015

Ogłoszenia

Próba
  • Mszy Św. w NFRR w Środę Popielcową nie będzie
  • W drugą Niedzielę Wielkiego Postu (1 marca) po Mszy Św. odbędzie się próba ministrantów. Wszystkich chętnych, w tym wielu nowych (nie ma co się wahać!), serdecznie zapraszamy.
  • Co tydzień w soboty odbywają się próby scholi o godzinie 15.30, na które także serdecznie zapraszamy.
    Dodano: 28 lutego wyjątkowo próby nie będzie

Wielki Post

Wprowadzeni przez okres Przedpościa z nadejściem Środy Popielcowej z całym Kościołem rozpoczynamy Wielki Post.
Niestety w Zielonce dzisiaj nie będzie Mszy Św. w NFRR.
Przypominamy, że dzisiaj też obowiązuje nas post ścisły.


Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Potem tydzień, a według świadectwa Ægerii (w. IV) post 40-dniowy był powszechnie znany.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i święta).

Można też poczytać o dawnych przepisach postnych.

Kościół Św. - Matka nasza - w czasie Wielkiego Postu nawołuje nas na tak piękne nabożeństwo, jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale
A w 1938 roku pisano: „Wielkie wrażenie wywarło to nader piękne polskie nabożeństwo na obecnie nam miłościwie panującym Ojcu św. Piusie XI, który pragnąć zaznajomić się z ulubionymi w całej Polsce "Gorzkimi Żalami", wysłuchał tego nabożeństwa na klęczkach, a mając w rękach egzemplarz "Gorzkich Żalów", śledził słowo za słowem, wiersz za wierszem, myśli i rzewną melodię tych niezrównanych, choć prostych pieśni. A po trzech, całych godzinach trwania nabożeństwa opuścił kościół, nie szczędząc pochwał zarówno dla "Gorzkich Żali", jak i pobożności ludu polskiego.


Z orędzia Ojca Św. Benedykta XVI na Wielki Post A.D. 2012
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
W tym roku chciałbym przedstawić parę myśli w świetle krótkiego tekstu biblijnego, zaczerpniętego z Listu do Hebrajczyków: «Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków» (10, 24). To zdanie występuje w perykopie, w której natchniony pisarz zachęca do pokładania ufności w Jezusie Chrystusie jako Najwyższym Kapłanie, który wyjednał nam przebaczenie i dostęp do Boga. Owocem przyjęcia Chrystusa jest życie według trzech cnót teologalnych: należy przystępować do Pana «z sercem prawym, z wiarą pełną» (w. 22), by trwać niewzruszenie w nadziei, którą wyznajemy (por. 23), troszcząc się nieustannie wraz z braćmi o «miłość i dobre uczynki» (por. 24). Mówi się też, że dla umocnienia tej ewangelicznej postawy ważne jest, by uczestniczyć w spotkaniach liturgicznych i modlitewnych wspólnoty, mając na względzie cel eschatologiczny: pełną jedność w Bogu (por. w. 25)...

Watykan, 3 listopada 2011 r.

niedziela, 15 lutego 2015

Środa Popielcowa

Dzisiaj jest ostania niedziela Przedpościa. Wielki Post rozpoczyna się już w najbliższą środę. Niestety Mszy Św. w NFRR w Popielec nie będzie.

niedziela, 1 lutego 2015

Przedpoście

Jeszcze wczoraj wspominaliśmy Narodzenie Naszego Pana i jego Objawienie, a dzisiaj już nasze myśli kierują się Jego Męce.

Przedpoście czyli czas Siedemdziesiątnicy (Tempus Septuagesimæ), wprowadził do kalendarza w VII papież św. Grzegorz I Wielki. Jest to swoiste przygotowanie do Wielkiego Postu obejmującego trzy kolejne niedziele przed Środą Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy (zwana Niedzielą Starozapustną), Niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna) i Niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna).

Niedziele składające się na okres Przedpościa wiązały się z rzymską tradycją procesji odbywanych kolejno do kościołów św. Wawrzyńca za murami, św. Pawła za murami i św. Piotra, w czasach, gdy mieszkańców miasta niepokoiły ataki Longobardów. Dzisiaj świątynie te są kościołami stacyjnymi w kolejno przypadające niedziele tego okresu. Okres Przedpościa, podobnie jak czas Wielkiego Postu, charakteryzuje użyciem w liturgii szat w kolorze fioletowym. Również w tym czasie nie śpiewa się ani Gloria, ani Alleluja. Głównym motywem w liturgii Przedpościa jest pokój, z którym łączą się pewne elementy pokutne akcentowane wyraźniej w Wielkim Poście.


W niedzielę Siedemdziesiątnicy Mszę Św. w NFRR celebrował x. Tomasz.
Prosimy o łaskę zdrowia dla x. Bartka.


Źródła:
sanctus.pl
pch24.pl

Brak Mszy Św. w tym tygodniu

Z przykrością zawiadamiamy, że powodu choroby celebransa nie będzie Mszy Św. w NFRR w tym tygodniu, tj. ani w poniedziałek (2 II, Oczyszczenie N.M.Panny), ani w piątek (6 II, Pierwszy Piątek Miesiąca)