niedziela, 26 czerwca 2016

Msza prymicyjna w Wołominie

Dla zainteresowanych informuję, iż w Pierwszy Piątek Miesiąca -  01 lipca  o godzinie 19.30 sprawowana będzie Msza Święta  Trydencka  w Wołominie  w Kaplicy przy Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej 35   ( kościół przy głównej trasie ) - będzie to pierwsza msza  trydencka  ( prymicyjna ) sprawowana przez wikariusza tej parafii ks. Grzegorza Idzika, na którą bardzo serdecznie zaprasza.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Dzisiejszej niedzieli  podczas  sprawowanej liturgii,  miała  miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  w formie nadzwyczajnej. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiła dziewięcioletnia Karolinka.


VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza Święta godz. 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 21 czerwca 2016

W miesiącu lipcu nie ma Mszy Świętych w Zielonce

W miesiącu lipcu wobec urlopu ks. Bartosza Mszy Świętych w NFRR w Zielonce  nie będzie.


Natomiast w miesiącu sierpniu  Msze sprawowane będą o godzinie 14.00. Pierwszy piątek miesiąca  ( 05 sierpnia ) Msza  tradycyjnie o godzinie 19.30 .

sobota, 11 czerwca 2016

IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta godz. 15.00 – Kaplica Sióstr Dominikanek Misjonarek

Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;  jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. [ ŁK 5,1-11]wtorek, 7 czerwca 2016

Ogłoszenie o zmianie miejsca i godziny Mszy świętej

Msza święta  w  IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego w dniu 12 czerwca 2016 roku, wyjątkowo celebrowana będzie  o godzinie  15.00  w kaplicy  Zgromadzenia
Sióstr Dominikanek  Misjonarek w Zielonce przy ulicy   Sienkiewicza 49               
Kaplica
Mapa dojazdu

niedziela, 5 czerwca 2016

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza święta o godz. 15.30

Idea Wielkanocy panuje w tekstach i modlitwach dzisiejszej liturgii mszalnej: Chrystus, Zbawiciel, Odkupiciel budzi nas do życia. Kreśli to ewangelia  „Kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną, czyż nie zostawi dziewięćdziesiąt dziewięć na pustyni i nie pójdzie za owcą, która zginęła, dopóki je nie znajdzie? A gdy ja znajdzie, składa na ramiona swoje radując się”. Dlatego podobni do zaginionej owieczki zwracamy się w antyfonie na introit do Pana : „Wejrzyj na mnie, a zmiłuj się nade mną, bom samotny i ubogi. Do Ciebie Panie podnoszę moją duszę”.

piątek, 3 czerwca 2016

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”.


Pierwszy Piątek Miesiąca – Msza święta wynagradzająca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.


czwartek, 2 czerwca 2016

Rocznica święceń kapłańskich

„ Postanowiłem nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” [1 kor 2,2] – obrazek prymicyjny  2-3 czerwca AD 2012

W 4 rocznicę  święceń kapłańskich naszemu duszpasterzowi  ks. Bartoszowi  życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, dużo zdrowia, radości  i ludzkiej życzliwości  w dalszej kapłańskiej posłudze  oraz  w życiu osobistym, aby dalej swoim działaniem i świadectwem życia pomnażał w nas, pragnienie zażyłości z Jezusem Chrystusem - życzą Wierni Tradycji Łacińskiej w Zielonce.