niedziela, 30 grudnia 2012

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia - Introit

Mdr 18, 14-15
Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus venit.

Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu połowy drogi dosięgła, wszechmocne Słowo twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu.

środa, 26 grudnia 2012

Święto Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika - Introit
Ps 118, 23.86.23
Sederunt principes, et adversum me lo-quebantur : et iniqui persecuti sunt me : adiuva me, Domine Deus meus, quia servus tuus exercebatur in tuis iustifica-tionibus.

Zasiedli książęta i przeciw mnie się zmówili, i rzucili się na mnie złoczyńcy. Wspomóż mnie, Panie, Boże mój, gdyż sługa Twój przestrzegał wiernie przykazań Twoich.

wtorek, 25 grudnia 2012

Boże Narodzenie - Introit
Iz 9, 6
Puer natus est nobis, et filius datus est nobis : cuius imperium super humerum eius : et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus.

Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.

wtorek, 11 grudnia 2012

Kartki bożonarodzeniowe


Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, chcemy zaproponować Państwu tradycyjne kartki bożonarodzeniowe, które można zamówić wypełniając formularz na stronie Fundacji Św. Grzegorza Wielkiego. Koszt przygotowania pakietu 5 kartek to 16 złotych z wysyłką, jednak zachęcamy do hojności, gdyż wspieracie Państwo realizację celów Fundacji.

Więcej informacji:
http://grzegorzwielki.pl/kartki/

sobota, 8 grudnia 2012

In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis I. classis

Introit

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

"Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - ZOSTAŁA ZACHOWANA NIETKNIĘTA OD WSZELKIEJ ZMAZY GRZECHU PIERWORODNEGO, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć".
[Pius IX, Bulla "Ineffabilis Deus" 1854]

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Antyfony Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli
Porta manes, et stella maris, sucurre cadenti,
Surgere qui curat populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.


Alma Redemptoris Mater (od soboty przed pierwszą niedzielą Adwentu do drugich Nieszporów Matki Boskiej Gromnicznej) jest prawdopodobnie utworem Hermana Contracta. Powitawszy Marię jako dostojną Matkę Odkupiciela, która przez tę godność stała się zawsze otwartą bramą niebios i gwiazdą naszą przewodnią na burzliwym morzu doczesności, błagamy ją, by raczyła wspomóc lud swój, upadły pod brzemieniem grzechów.
Szereg wyrażeń pochwalnych na cześć Maryi, zapożyczonych u św. Fulgencjusza, św. Epifaniusza i Seduliusza, tworzy wieniec najpiękniejszych kwiatów, które składamy w tej antyfonie u stóp Bogurodzicy.
Pierwsze słowo tej ślicznej antyfony, Alma, trudne jest do oddania w nowożytnym języku; łączy ono bowiem dwa pojęcia: dostojności królewskiej i macierzyńskiej dobroci. Maria jest nie tylko Bramą niebios, lecz i Gwiazdą morza; gwiazda polarna, tłumaczy Bossuet, prowadzi żeglarza na bezdrożnych falach oceanu; przeto Najświętsza Panna, która ludzkość zbłąkaną kieruje do portu zbawienia, słusznie jest zwana Stella maris. [s. Maria Renata od Chrystusa, Sentire cum Ecclesia, Warszawa 2002]

niedziela, 2 grudnia 2012

Introitus Dominica Prima Adventus

Adwent
"Pod znakiem Niepokalanej Dziewicy rozpoczyna się Rok kościelny. To też dawnemi czasy, w pierwszą niedzielę Adwentu, lud rzymski zbierał się w bazylice N.M. Panny Większej. Cała Msza dnia tego przygotowuje nas do podwójnego przyjścia (adventus), miłosierdzia i sprawiedliwości."
"Czas Adwentowy obejmuje cztery tygodnie, w ciągu których wraz z Patrjarchami i Prorokami wzdychamy do przyjścia Zbawiciela" [Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych]

sobota, 1 grudnia 2012

Nocne czuwanie z Niepokalaną!


Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do udziału w modlitewnej nocy czuwania z Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryją Panną z 7 na 8 grudnia 2012. Modlitwa rozpocznie się o godz. 21.30, a zakończy nad ranem około godziny 5.30.

Program czuwania:

7 XII 2012 godz. 21.30 (z racji pierwszego piątku) Msza święta w rycie trydenckim o NSPJ z litanią oraz aktem zadośćuczynienia i poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Nieszpory maryjne
8 XII 2012 około północy Msza święta w rycie trydenckim z uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Części świętego Różańca

Rozważanie Bożego Słowa i Katechizmu

Modlitwa indywidualna oraz tradycyjne pieśni

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP