niedziela, 29 kwietnia 2018

Litania loretańska


Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej.
Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, kapliczkach i przydrożnych figurach Litania do Najświętszej Maryi Panny, popularnie  nazywana Litanią Loretańską.


Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy Litanią do Najświętszej Maryi Panny - 25 minut przed każdą Mszą świętą (ok. 15.05).


sobota, 28 kwietnia 2018

Terminy Mszy Świętych w miesiącu maju 2018 roku


03 maja 2018 roku – godzina 13.00 – Msza święta  w Uroczystość N.M.P. Królowej Polski
                                                                           
04 maja 2018 roku - godzina 19.30 - Msza święta w Pierwszy Piątek Miesiąca

06 maja  2018 roku - godzina 15.30 – Msza święta  w V Niedzielę po Wielkanocy

13 maja  2018 roku - godzina 15.30 - Msza święta w Niedzielę po Wniebowstąpieniu

20 maja 2018 roku - godzina 15.30 – Msza święta w Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świetego
                                                                         
27 maja 2018 roku – godz. 15.30  - Msza święta w  Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

31 maja 2018 roku – godz. 14.00 – Msza święta w Uroczystość Bożego Ciała

Pielgrzymka do Świętego Józefa

Środowisko Tradycji Katolickiej  w Zielonce organizuje kolejną pielgrzymkę  autokarową. W sobotę 12 maja 2018 roku  nawiedzimy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które jest jednym z głównych miejsc czci Świętego Józefa w Polsce, gdzie kult ten jest powiązany z obrazem Świętej Rodziny. W Nadzwyczajnym  Roku Świętego Józefa Kaliskiego, za nawiedzenie tego miejsca i po spełnieniu przepisanych warunków można uzyskać odpust zupełny. W Kaliszu  sprawowana będzie Msza święta tradycyjna (łacińska).

Zapisy w zakrystii. Koszt pielgrzymki  to kwota ok. 60 zł. Wyjazd spod kościoła o godz. 6.00.


Święto św. Pawła od Krzyża (28 kwietnia) - Msza święta o godz. 12.00


W dzisiejszą sobotę sprawowana będzie  Msza święta z sakramentem  Chrztu świętego 

4 Niedziela po Wielkanocy (29 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30


W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 20 kwietnia 2018

Święto św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika (23 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 19.15

Św. Wojciech  urodził się w Czechach około roku 956. Pochodził  z możnego rodu Sławników. Na cześć magdeburskiego biskupa Adalberta, pod którego opieka się kształcił, przybrał jego imię. Święcenia  kapłańskie otrzymał w Pradze w roku 982. Rok później został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych opuścił Pragę  i w Rzymie wstąpił  do klasztoru Benedyktynów. Wezwany przez  diecezjan wrócił do Pragi, ale wkrótce musiał powtórnie ja opuścić. Za pozwoleniem papieża udał  się na Węgry i do Polski. Korzystając z pomocy Bolesława Chrobrego wyruszył na wyprawę misyjną do Prus. Dnia 23 kwietnia 997 roku został zabity przez pogańskich Prusów. Bolesław Chrobry  wykupił jego  ciało i złożył je w Gnieźnie. Grób św. Wojciecha stał się podstawą samodzielnej organizacji Kościoła w Polsce, ponieważ przy nim powstała pierwsza stolica metropolitalna. Dnia 31 sierpnia 1962 roku papież Jan XXIII ustanowił św. Wojciecha głównym Patronem Polski razem z Najświętszą Maryją Panna Królową Polski i św. Stanisławem B.M.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

3 Niedziela po Wielkanocy (22 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 14 kwietnia 2018

Fotorelacja z pielgrzynki do Niepokalanowa i Szymanowa


W sobotni poranek 14  kwietnia 2018 roku grupa  pielgrzymów ze Środowiska Tradycji Katolickiej w Zielonce, wraz ze swym duszpasterzem,  wyruszyła autokarem  do Niepokalanowa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i św. Maksymiliana  Marii Kolbego oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie.
Pierwszym miejscem na drodze naszej  pielgrzymki był Niepokalanów.
Po przybyciu na miejsce, spotkaliśmy się  z ojcem Franciszkaninem, który opowiedział nam o historii Niepokalanowa i życiu św. Maksymiliana Kolbe. Następnie w kaplicy św. Maksymiliana sprawowana była Msza święta łacińska. Po mszy odwiedziliśmy ruchomą Panoramę Tysiąclecia, gdzie w prosty obrazowy  sposób przeżyliśmy  kolejną lekcję historii Polski. W  czasie wolnym, była okazja do wypicia kawy, zjedzenia szybkiego obiadu i lody. Zaopatrzeni w pamiątki, wyruszyliśmy w dalszą drogę. Tym razem przejazd był krótki, po kilku  minutach nasz autokar minął tablicę z napisem „Szymanów”.  Sanktuarium N.M.P. Jazłowieckiej znajduje się w klasztorze Sióstr Niepokalanek. W Szymanowskim Sanktuarium pielgrzymi modlili się przed figurą Matki Bożej Jazłowieckiej, poznali historię kultu i losy figury, która z Jazłowic na Podolu trafiła do Szymanowa, a  którą barwnie przybliżyła nam jedna z sióstr Niepokalanek. Przepełnieni radością za piękne przeżycia duchowe, podmęczeni ruszyliśmy w drogę powrotną.
2 Niedziela po Wielkanocy (15 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Niedziela dzisiejsza nazywa się często «Niedzielą Dobrego Pasterza». W ciągu czterdziestodniowego pobytu  na  ziemi, po swoim zmartwychwstaniu, Pan Jezus ukazywał się często Apostołom i mówił z nimi o «Królestwie Bożym», to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi najwyższego pasterza w osobie św. Piotra i jego następców pozostając niewidzialnym «Pasterzem i strażnikiem dusz». W ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie Pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem - Pasterzem i Jego owieczkami (Alleluja, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963


piątek, 6 kwietnia 2018

Niedziela Biała (8 kwietnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: «niedziela po zdjęciu białych szat». Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunię). W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
I przypomnienie !!!
 W sobotę 14 kwietnia br. organizowana jest pielgrzymka autokarowa naszego Środowiska Tradycji Katolickiej do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie. W programie pielgrzymki przewidziana jest w Niepokalanowie Msza tradycyjna łacińska.
Zapraszamy.

Pierwszy Piątek Miesiąca(6 kwietnia) - Msza święta o godz.19.30

Podczas  niej wysławiamy, wielkość miłości Chrystusowej. Źródłem tajemnic Chrystusowych jest miłość ku Ojcu i ku ludzkości. Symbolem miłości Słowa Wcielonego jest Jego przebite Serce. „Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”.(Małgorzata Maria Alacoque)


poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Pielgrzymka tradycyjna do Niepokalanowa i Szymanowa

W sobotę 14 kwietnia br. organizowana jest pielgrzymka autokarowa naszego Środowiska Tradycji Katolickiej do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie.
W programie pielgrzymki przewidziana jest  w Niepokalanowie msza tradycyjna łacińska.
Więcej informacji i zapisy u ks. Cezarego.
Koszt  30 zł. Wyjazd o godz. 8.00 spod kościoła
Zapraszamy chętnych do udziału w pielgrzymce.

niedziela, 1 kwietnia 2018

Poniedziałek Wielkanocny ( 02 kwietnia ) – Msza Święta o godzinie 14.30


Stacja u św. Piotra
Cała  oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni  ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się  jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest do świadectwo człowieka, który osobiście  obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył  właściwe znaczenie  proroctw  mesjańskich  i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi  postaciami i obdarza nas  duchowa radością, której obrazem była ziemia „opływająca mlekiem i miodem”[antyfona na wejście].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

SURREXIT DOMINUS VERE, ALLELUIA !