niedziela, 2 sierpnia 2015

Ogłoszenie

Dnia 04 września - Msza  w pierwszy piątek miesiąca -  o godz. 19.30
Msze niedzielne od września -  o godzinie 15.00


I dodatkowa informacja, w  czasie  wakacji w  miesiącu sierpniu, odbyły się dwa  warte  zaakcentowania  wydarzenia :  

1.W dniach 16 do  23 sierpnia  w Licheniu w Sanktuarium Maryjnym odbyła się  druga edycja Warsztatów Liturgicznych Ars Celebrandi 2015 . Było to tygodniowe  wydarzenie dla zainteresowanych starszą formą  rytu rzymskiego oraz muzyką liturgiczną.
Mszę  świętą  pontyfikalną i nieszpory pontyfikalne odprawił bp Athanasius Schneider. Ponadto, korzystając z okazji, hierarcha spotkał się z uczestnikami warsztatów w sali domu pielgrzyma ARKA, gdzie promował swoją najnowszą książkę „Corpus Christi”. Podczas warsztatów można było uczestniczyć w nauce celebrowania Mszy świętych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (msza czytana oraz  solenna), ministrantury do Mszy świętej recytowanej, śpiewanej i solennej; śpiewu chorałowego, śpiewu polifonicznego, gry organowej, koronkarstwa i konserwacji paramentów liturgicznych. Codziennie celebrowane będą dwie główne Msze święte: solenna i śpiewana, podczas których uczestnicy mogli  wykazać się , czego każdy nauczył się na warsztatach (w tym dwie w rycie dominikańskim). Celebrowane były  także śpiewane godziny kanoniczne: jutrznia bądź nieszpory oraz kompleta. Oprócz tego każdy kapłan codziennie  miał możliwość odprawienia Mszy świętej  czytanej.
Pod linkiem: 
http://arscelebrandi.pl/ wszystkie kazania oraz zdjęcia z warsztatów.


2. Natomiast od  21 do 28 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej  Łaskawej w Wielgolesie ( koło Mińska Mazowieckiego) odbyły się tradycyjne rekolekcje dla rodzin ( w których uczestniczyły między innymi rodziny z  zielonkowskiego  środowiska tradycji  łacińskiej.  W programie dnia znalazła się poranna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z homilią, poprzedzona śpiewem godzinek o Niepokalanym Poczęciu. Ponadto wspólny różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencje wygłoszone przez ks. Jakuba Korczaka. Dzień kończył się  Apelem Jasnogórskim w kaplicy Zjawienia NMP.  Pomoc w opiece nad dziećmi zapewniły siostry franciszkanki Niepokalanej, które zadbały również o śpiew podczas liturgii i nabożeństw. Mieliśmy także możliwość uczestniczenia w modlitwie brewiarzowej sióstr, odmawianej w dawnej formie.sobota, 1 sierpnia 2015

X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta ( Missa Cantata ) 02 sierpnia - godzina 14.30

Dziś Kościół święty daje nam  wielką naukę o pokorze.  Przed oczyma liturgii staje dziś Chrystus jako Pan i sędzia. „ Od obliczności Twojej, sąd mój niech wyjdzie, oczy Twe niech dojrzą prawość” ( graduł ).Chrystus wydaje sąd na usprawiedliwienie samego siebie uosobione w faryzeuszu i na żałosne, pokorne wyznawanie win grzesznika uosobione w celniku „ Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Wydaje wyrok na korzyść pełnego żalu i pokornego wyznawania win, przeciw zarozumiałemu usprawiedliwieniu samego siebie. Dwoje ludzie weszło do świątyni aby się modlić, dwaj przedstawiciele religii, pobożności, dwa światy,  jeden faryzeusz, a drugi celnik, obaj przed obliczem Boga w świątyni w Jerozolimie. Przychodzi  sędzia, Chrystus i wydaje wyrok: „Powiadam wam: ten odszedł do domu swego bardziej usprawiedliwiony niźli tamten”.  I uzasadnienie wyroku: „Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie ”. Wraz z całym Kościołem rozpocznijmy dzisiejszą najświętszą Ofiarę w usposobieniu pokornego, żałującego celnika.  Głęboko pochylmy się przy modlitwach u stopni  ołtarza i wyznawajmy: „ mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”. W Kyrie  eleison wołajmy o przebaczenie i miłosierdzie z powodu naszych grzechów i niewierności. Im bardziej uczestnicząc we Mszy świętej wnikamy w pokorę Jezusową, który dla naszych win uznał się  godnym śmierci  i współumieramy śmiercią Jezusową, tym bardziej będziemy z Nim święcili w Najświętszej Ofierze zmartwychwstanie i wzniesiemy się do nowego życia oraz zostaniemy  uwielbieni – w Komunii świętej, w przyszłym ciał zmartwychwstaniu i posiadaniu życia wiecznego. „ Kto się uniża, wywyższony będzie”. 

Żródło: Illuminare - Rozmyślania liturgiczne  1965