Informacje o parafii
Zarys historii parafii

Życie religijne mieszkańców Zielonki skupiało się najpierw przy Domu-Schronisku Nauczycielek i kaplicy znajdującej się w nim, poświęconej przez księdza biskupa Ruszkiewicza 26 września 1902 r. W roku 1919 Schronisko otrzymało stałego kapelana, a jego zarządem zajęły się Siostry bezhabitowe - "Obliczanki".

Od roku 1924 kapelanem został kapłan archidiecezji Mohylowskiej, ksiądz Bolesław Jagiełłowicz, który pełnił funkcję prefekta w szkole. W 1935 r. do Zielonki przybywają Siostry Dominikanki-Misjonarki i osiedlają się na posesji przy ul. Sienkiewicza. Po wybudowaniu nowej szkoły na ul. Staszica powstaje myśl budowy Kościoła. Komitet Budowy powołano 12 grudnia 1936 r., składał się z 16 osób. 3 maja 1937 r. poświęcono kamień węgielny.

29 czerwca 1938 r. kardynał Aleksander Kakowski poświęcił prezbiterium, zakrystię i kaplicę. Po jego śmierci Arcybiskup Stanisław Gall eryguje parafię w dniu 6 listopada 1939 r. należą do niej: Zielonka Letnisko, Siwki, Zosinek, Zielonka Bankowa. Pierwszym proboszczem został ksiądz Bolesław Jagiełłowicz. W czasie okupacji prace przerwano, a kościół został częściowo zniszczony.
Po wojnie, w 1946 r. parafia liczy 3500 ludności. Do pomocy 74-letniemu proboszczowi przychodzi ksiądz Józef Zagziłł, a w rok później tę samą funkcję wikariusza cum jure succesjonis (z prawem następstwa) obejmuje ksiądz Zygmunt Abramski. Młodzieńcza energia i przykład zachęca wszystkich do budowy kościoła. W latach 1947-75 wybudowano dalszą część kościoła (trzy nawy), plebanię, założono i częściowo ogrodzono cmentarz grzebalny, zakupiono dzwon. Ksiądz Abramski zatroszczył się o powiększenie placu przy plebanii. Teren plebanii i kościoła został ogrodzony. Ludzi przybywało, rosły też potrzeby duszpasterskie. Od 1975 r. przybywa do parafii wikariusz, a od 1980 pracuje z księdzem proboszczem już dwóch.W latach 1975-1986 proboszczem parafii był dawny wikariusz ksiądz Kazimierz Kalinowski. W tym czasie wybudowano wieżę kościoła, przeprowadzono remont dachu a kaplica M.B. Częstochowskiej otrzymała nowy wystrój. Zbudowano Dom Katechetyczny. Zorganizowano nową parafię pod wezwaniem św. Jerzego dla Zielonki Bankowej. Ksiądz Kalinowski przyczynił się do ożywienia życie religijnego: zorganizował bibliotekę, organizował wykłady o tematyce religijnej., wystawy spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Troską duszpasterska otaczał chorych, a szczególnie młodzież. W tym czasie powstały nowe grupy parafialne: Taize, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Neokatechumenat.

Od 5 października 1986 r. czwartym proboszczem parafii jest ksiądz Mieczysław Stefaniuk. Kontynuując dzieło poprzedników główną troską otacza wykończenie wnętrza kościoła. Dokonano modernizacji prezbiterium, które zostało wyłożone marmurem. Wymieniono wszystkie okna, a parapety wyłożono marmurem. Zbudowano ołtarz, ambonę z marmuru oraz dębowe konfesjonały, ławki i stalle.
Bardzo ważnym wydarzeniem była konsekracja ołtarza - symbolu wdzięczności za 50 lat istnienia parafii. Konsekratorem w 1989 r. był Jego Ekscelencja Kardynał Józef Glemp. Prezbiterium zostało wzbogacone przez witraże, które są poświęcone czterem wielkim czcicielom Matki Bożej: Maksymilianowi Kolbe, Kardynałowi Hlondowi, Kardynałowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II.

25 marca 1992 r. dekretem Papieża Jana Pawła II zostaje mianowana nowa diecezja - warszawsko -praska w której skład wchodzi nasza parafia. Biskupem ordynariuszem zostaje J.E.bp Kazimierz Romaniuk a biskupami pomocniczymi Stanisław Kędziora i Józef Kraszewski.30 października 1994 r. nasz kościół zostaje konsekrowany, czyli przeznaczony na wyłączną własność Bogu. Obrzędu konsekracji dokonuje biskup Kazimierz Romaniuk.
W roku 1994 w Uroczystość Chrystusa Króla zostaje wydany dekret o powstaniu Domu Samotnej Matki.
W Wielki Poniedziałek roku 1995 całą parafię obejmuje smutna wiadomość. Przepracowawszy 39 lat w naszej parafii umiera organista - Józef Gromala. Pogrzeb odbywa się w Poniedziałek Wielkanocny przy udziale około 30 księży związanych z nasza parafią pod przewodnictwem biskupa Kraszewskiego. W ostatniej drodze towarzyszą Panu Józiowi nieprzebrane rzesze parafian.

29 czerwca 1996 r. biskup Kazimierz Romaniuk podnosi naszą parafię do rangi dekanatu. W skład dekanatu zielonkowskiego wchodzą parafie: św. Jerzego w Zielonce, św. Trójcy i Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, św. Izydora w Markach, Matki Bożej Królowej Polski w Pustelniku i Michała Archanioła w Strudze.
26 września 1996 r. do Polski przybywa figura Matki Bożej Fatimskiej. Nasza parafia dostępuje zaszczytu goszczenia jej. Podczas mszy przed kościołem zebrane są wielkie tłumy pragnące choć zobaczyć cudowną figurę.
20 marca 1997 r. Rada Miasta pozytywnie rozpatruje wniosek o budowie Stacji "Caritas" na terenie naszego miasta. Ksiądz proboszcz przeznacza na ten cel pomieszczenia i już 1 stycznia 1998 r. biskup Kazimierz Romaniuk dokonuje uroczystego otwarcia stacji.

W dniach 27 grudnia 1999 - 1 stycznia 2000 nasza parafia przyjmuje gości, którzy przyjechali do Warszawy na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Braci z Taize. Wielka gościnność naszych parafian na pewno na długo pozostanie w sercach tych młodych ludzi.

Informacja pochodzi ze strony:
www.diecezja.waw.pl/zielonka/