niedziela, 25 września 2011

Rozpoczął się Październik - Miesiąc Różańcowy


Październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Codziennie w Kościołach odbywają się modlitwy różańcowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Boskiej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, m.in.
- Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
- Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
- Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu, zniszczy występek i rozgromi herezje.
- Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
- Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
- Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
- Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
- Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
- Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
- Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
- To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
- Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
- Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
- Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
- Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.
Maryja powierzyła wyżej wymienione tajemnice bł. Alanowi de Rupe, który był wielkim apostołem różańca.
Każdy człowiek sam we własnym sumieniu uzna wiarygodność obietnic Matki Boskiej. Obietnice pokazują nam zwykłym ludziom jak niezwykłą moc ma odmawianie modlitwy różańcowej, jak wiele łask możemy otrzymać za pośrednictwem Maryi i jak duże znaczenie powinna odgrywać w naszym życiu ta modlitwa, którą tak bardzo ukochał Błogosławiony Jan Paweł II nie tylko w październiku ale każdego dnia przez całe nasze życie.

środa, 7 września 2011

W Warszawie Msza Święta dziękczynna z udziałem J.Em. Kardynała Nycza


14 września 2011 w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w 4. rocznicę wejścia w życie Motu proprio Ojca Świętego Benedykta XVI „Summorum Pontificum” oraz w 15. rocznicę sprawowania Mszy świętej trydenckiej w Warszawie, a od lipca 2011 r., utworzenia przy kościele św. Klemensa Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej, serdecznie zapraszamy do udziału w dziękczynieniu składanym Panu Bogu podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 19:30.

Słowo Boże w czasie Dziękczynnej Mszy Świętej wygłosi Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Mszę świętą z asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawować będzie o. Krzysztof Stępowski CSsR, Duszpasterz Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej.

mszatrydencka.waw.pl