sobota, 24 lutego 2018

Gorzkie Żale

                                          Kliknij na obrazek by powiększyć !

Terminy Mszy Świętych w miesiącu marcu 2018 roku

           
                                          Kliknij na obrazek by powiększyć !

piątek, 23 lutego 2018

II Niedziela Wielkiego Postu (25 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Domnica
Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 14 lutego 2018

I Niedziela Wielkiego Postu (18 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Jana na Lateranie
 
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół podaje nam program pracy nad odnowieniem życia chrześcijańskiego. W Wielkim Poście mamy wszcząć walkę ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy. W ewangelii staje przed nami Chrystus — nowy Adam pokonujący szatana. Zwycięstwo Chrystusa nad potrójną pokusą jest zapowiedzią ostatecznego triumfu nad «księciem tego świata», który Zbawiciel odniesie na krzyżu. Walka i zwycięstwo Głowy Mistycznego Ciała przedłuża się w nas. Chrystus bowiem wysłużył nam łaskę do przezwyciężania naszej pychy, zmysłowości i chciwości. Tkwiącym w nas skłonnościom do grzechu mamy przeciwstawić modlitwę, post i jałmużnę. W lekcji św. Paweł upomina, abyśmy nie zmarnowali łaski, którą Pan Bóg daje szczególnie hojnie w tym świętym czasie. Naszą ufność w łaskę Bożą wyrażamy słowami psalmu 90, który znany jest jako pieśń Kto się w opiekę.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

wtorek, 13 lutego 2018

Gorzkie Żale

                                          Kliknij na obrazek by powiększyć !

poniedziałek, 12 lutego 2018

Już w tym tygodniu, od Środy Popielcowej (14 lutego), rozpoczynamy Wielki Post. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły tj. jakościowy jak i ilościowy.

W języku łacińskim okres Wielkiego Postu określany jest mianem „Quadragesima”, czyli czterdzieści dni. To kolejny okres naszego życia, stanowiący doskonałą okazję do tego, aby spojrzeć na Mękę Jezusa Chrystusa, zagłębić się w jej sens, przygotować się tak, aby móc całym sobą uczestniczyć w Świętach Paschalnych. Post jest ważnym środkiem umożliwiającym dzięki Łasce przemianę w samym sobie.


        W ten dzień Mszy Łacińskiej (Trydenckiej) nie będzie.

Fotorelacja ze spotkania

Po Mszy Świętej w niedzielę 11 lutego w parafialnej sali Domu św. Józefa odbyło się kolejne już spotkanie  wiernych  z naszego środowiska  tradycji  łacińskiej. Było dużo słodkości a przede wszystkim , jak zwykle miła i serdeczna atmosfera. Nie zabrakło dyskusji i spostrzeżeń dotyczących udziału we mszach oraz dalszych planów w krzewieniu tradycji. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

piątek, 9 lutego 2018

Spotkanie


Niedziela Pięćdziesiątnicy (11 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Piotra
Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która «nie szuka swego i wszystko znosi». Nasza miłość jest bardzo niedoskonała, ponieważ niedoskonale  poznajemy Boga wskutek ograniczenia naszej natury i zaślepienia spowodowanego przez grzech. Dlatego razem ze ślepym z  Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia.
Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post.
W dzisiejszą niedzielę obchodzą swoje święto niewidomi. Cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla uproszenia światła niewidomym duchowo. Widzący niech upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do dźwigania ciężkiego krzyża.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 3 lutego 2018

Ogłoszenie o spotkaniu


Niedziela Sześćdziesiątnicy (04 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Pawła za Murami

Bóg nieustannie sieje ziarno swej prawdy i łaski. Niestety często zasiew się marnuje. Zbliżamy się do Wielkiego Postu, w czasie którego Pan Bóg ze specjalną hojnością będzie rzucał przez swoich kapłanów ziarno swojego słowa i łaski. Dlatego dzisiaj duchowo przenosimy się do bazyliki Św. Pawła i przez jego wstawiennictwo prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował, podobnie jak owocował w duszy Apostoła Narodów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 1 lutego 2018

Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny –(Matki Bożej Gromnicznej) poświęcenie świec (02 lutego) – Msza Święta o godzinie 19.30

Według przepisów Starego Testamentu każdy pierworodny chłopiec należał do Boga. Rodzice musieli go przedstawić w świątyni i wykupić, składając na ofiarę baranka lub parę gołąbków. Ponadto matka, która wydała na świat dziecko, składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza Rodzina poddała się tym przepisom. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go «światłem na oświecenie pogan». Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec i uroczystej procesji ku czci Chrystusa — Światłości świata, która odbywała się w Jerozolimie już w IV wieku. Z Jerozolimy zwyczaj odbywania procesji przeszedł do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód.  Poświęcenie świec powstało później. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy «gromnice» i «Święto Matki Bożej Gromnicznej».
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]