czwartek, 31 maja 2018

Pielgrzymka

Przypominamy,  Środowisko Tradycji Katolickiej  w parafii Matki Bożej  Częstochowskiej w Zielonce, organizuje  kolejną autokarową pielgrzymkę  w sobotę 09 czerwca 2018 roku  do  Sanktuarium Matki Bożej  Łaskawej w Wielgolesie koło Mińska Mazowieckiego , w dniu tym przypada Odpust Parafialny  patronki parafii, Pani Wielgoleskiej.  W Wielgolesiu  sprawowana będzie Msza święta  tradycyjna (łacińska). Dla chętnych możliwość  pokonania pieszo odcinka  Kiczki – Wielgolas  (ok. 7 km) zdążając do Matki Bożej  Różańcowej w Wielgolesiu , za co można  uzyskać odpust zupełny. W  tym dniu  nawiedzimy jeszcze Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckimparafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  oraz  kościół św. Anny w Kiczkach.
Koszt pielgrzymki  ok. 40 zł. Wyjazd spod kościoła o godz. 8.00.

Na miejscu można będzie zjeść dobry domowy obiad w cenie 15 zł. zamawiając go wcześniej przy zapisie.


Pierwszy Piątek Miesiąca


Litania do NSPJ


Msza święta w Uroczystość Bożego Ciała

poniedziałek, 28 maja 2018

Litania loretańska


Uroczystość Bożego Ciała – Msza święta o godz. 14.00

Dzień podzięki za ustanowienie Najświętszej Eucharystii jako Ofiary i jako Sakramentu.
„Oczy wszystkich są zwrócone  na Ciebie, Panie, a Ty dasz pokarm wszystkim w czasie odpowiednim. Otworzysz dłoń swoją i napełnisz błogosławieństwem wszystko, co żyje” (graduał) łaskami w tajemnicy najświętszej Eucharystii!

Teksty mszalne  przypominają nam, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą uobecniającą krzyżową śmierć Pana Jezusa oraz  pokarmem dusz  podtrzymującym nas w drodze do wiecznej ojczyzny. Eucharystia jest również najgłębszym wyrazem jedności Kościoła. Kto godzi w  jedność Kościoła, urąga Eucharystii.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Terminy Mszy Świętych w miesiącu czerwcu 2018 roku

01 czerwca 2018 roku - godzina 19.30 - Msza święta w Pierwszy Piątek Miesiąca

03 czerwca 2018 roku – godzina  15.15 –Uroczystość I Komunii Świętej w rycie tradycyjnym podczas Mszy  świętej w II Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

08 czerwca 2018 roku - godzina 19.30  – Święto  Najświętszego Serca Jezusa, Dziękczynna Msza  święta za 10 lat celebracji Mszy świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim w Zielonce

09 czerwca 2018 roku –pielgrzymka autokarowa do Wielgolasu, Mińska Mazowieckiego i Kiczki

10 czerwca 2018 roku - godzina 14.00 – Msza święta  w III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego  - Msza celebrowana w Kaplicy Sióstr Dominikanek w Zielonce

17 czerwca  2018 roku - godzina 15.30 - Msza święta w IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego  - intencja mszalna  za pielgrzymów pielgrzymujących do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

24 czerwca 2018 roku - godzina 15.30 – Msza święta w Narodzenie  św. Jana Chrzciciela
( V Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego)

29 czerwca 2018 roku - godzina 19.30 - Msza święta w święto  św. Apostołów Piotra i Pawłasobota, 26 maja 2018Litania loretańska


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (27 maja)- Msza Święta o godz. 15.30

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu  Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Zostaliśmy ochrzczeni w „w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, a tym samym  zanurzeni w nieskończone bogate życie Trójcy Przenajświętszej, zostaliśmy  uczestnikami Bożej natury. „ Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił słowami; Dana Mi jest wszelka władza w niebie i za ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (ewangelia). „Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność: wyznajemy Ją, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie swoje (ant. na introit). Dzisiejszy dzień jest dniem podzięki Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. W ciągu roku kościelnego wciąż doświadczamy, co uczyniło i czyni miłosierdzie i miłość Boża dla ludzi, dla Kościoła świętego i dla nas. Podobnie jak w godzinie naszego Chrztu świętego powiedzmy: „Wierzę w Ojca, wierzę w Syna, wierzę w Ducha Świętego”.
[ Rozmyślania liturgiczne –Illuminare  III, 1964]


Pielgrzymka autokarowa

Przypominamy,  Środowisko Tradycji Katolickiej  w parafii Matki Bożej  Częstochowskiej w Zielonce organizuje  kolejną autokarową pielgrzymkę  w sobotę 09 czerwca 2018 roku  do  Sanktuarium Matki Bożej  Łaskawej w Wielgolesie koło Mińska Mazowieckiego , w dniu tym przypada Odpust Parafialny  patronki parafii, Pani Wielgoleskiej.  W Wielgolesie  sprawowana będzie Msza święta  tradycyjna (łacińska). Dla chętnych udział  w parafialnej procesji Eucharystycznej.  W  tym dniu  nawiedzimy jeszcze Sanktuarium  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim oraz  kościół św. Anny w Kiczkach.
Koszt pielgrzymki  ok. 40 zł. Wyjazd spod kościoła o godz. 8.00.


piątek, 18 maja 2018

Litania Loretańska

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) 20 maja - Msza Święta godz. 15.30

VENI, SANCTE SPIRITUS, ET EMITTE CAELITUS LUCIS TUAE RADIUM. VENI, PATER PAUPERUM, VENI,DATOR MUNERUM, VENI,LUMEN CORDIUM.
(Przybądź, Duchu ŚwiętyZeślij na nas z nieba, Promień Twego światła. Przyjdź, ojcze ubogich, Przybądź, dawco darów, Przybądź, serc światłości…..) - Sekwencja
W dniu Pięćdziesiątnicy około  godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych  w wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana dziś jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja, ant. na komunię) i świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego dokonał w nas przez sakramenty Chrztu i bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi natchnieniami (ant. na ofiarowanie, kolekta, sekreta, pokomunia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 16 maja 2018

16 maja, liturgiczne wspomnienie Św. Andrzeja Boboli – kapłana, męczennika i Patrona Polski

Andrzej Bobola  urodził się w Strachocinie koło Sanoka 30 listopada 1591 roku. Zmarł  16 maja 1657 w Peredyle k. Janowa Poleskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej.
Ukończył szkoły jezuickie w Braniewie. Studiował filoz. i teol. w Wilnie. Kaznodzieja, spowiednik i kapelan w więzieniach i przytułkach, pracował w Nieświeżu oraz przy kościele Św. Kazimierza w Wilnie. Superior w Bobrujsku 1630-33. Duszpasterz w Płocku i Łomży. Od 1642 przebywał stale w Pińsku, gdzie zasłynął z gorliwości apostolskiej.
W maju 1657 Pińsk został zajęty po raz drugi przez Kozaków. Bobola przebywał wówczas w Peredyle koło Janowa Poleskiego. Tam 16 maja dopadli go Kozacy i zawlekli do miasteczka, gdzie dokonał męczeństwa wśród okrutnych tortur. Ciało sprowadzono do Pińska i pochowano w podziemiach kościoła. Odnaleziono je w 1702 nietknięte. Rozbudziło to nikły dotąd kult męczennika, a do grobu zaczęli napływać pielgrzymi.
W listopadzie 1728 Kongregacja Obrzędów wydała dekret stwierdzający fakt opinii świętości. Beatyfikacji dokonał Pius IX 30 października 1853. Spotęgowało to kult męczennika. Do jego ożywienia przyczyniła się w 1855 publikacja w Przeglądzie  Poznańskim, w której opisano, jak w 1819 Andrzej Bobola ukazał się w Wilnie dominikaninowi Korzenieckiemu i zapowiedział zmartwychwstanie Polski. Relikwie spoczywały w kościele pińskim, a w 1808 przeniesiono je do Połocka. W 1922 władze radzieckie przeniosły je do moskiewskiego gmachu Komisariatu Zdrowia. W 1924 misja papieska dla niesienia pomocy głodującej Rosji odzyskała relikwie i przewiozła do Rzymu. Dalszy wzrost kultu doprowadził do uroczystej kanonizacji męczennika przez Piusa XI 17 kwietnia 1938. Po kanonizacji ciało sprowadzono w triumfalnym pochodzie do Polski i złożono w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Podczas II wojny światowej przeniesiono je do kościoła NMP na Starym Mieście, a gdy kościół stanął w płomieniach podczas powstania warszawskiego do kościoła św. Jacka. W lutym 1945 wróciły na ul. Rakowiecką 61. W kwietniu 1988 wniesiono je do nowej świątyni zbudowanej pod wezwaniem św. Andrzeja.

niedziela, 13 maja 2018

Litania Loretańska


Niedziela po Wniebowstąpieniu (13 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej  (kolekta) i wzmocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Relacja z pielgrzymki do Kalisza

Pierwszym miejscem na drodze naszej  dzisiejszej pielgrzymki była Kolegiata w Tumie   pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Kolegiata to masywna, kamienna, trójnawowa świątynia z granitu i piaskowca. Powstała w połowie XII wieku, co czyni ją  jedną z najstarszych zachowanych świątyń na terenie Polski. Następnie udaliśmy się  do Głogowca,  rodzinnego domu,  św. Siostry  Faustyny Kowalskiej. A że głównym celem   naszej pielgrzymki był św. Józef , z Głogowca udaliśmy się do Sanktuarium  św. Józefa w Kaliszu, gdzie sprawowana była  Msza święta  w formie  tradycyjnej (łacińskiej).
czwartek, 10 maja 2018

10 maja, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha — przejście Pańskie osiąga w tej tajemnicy swój kres. Człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca. Wejście Chrystusa do nieba to wejście Arcykapłana Nowego Testamentu do świętego świętych «aby wstawiać się za nami». Wniebowstąpienie jest również triumfem ludzkości. Chrystus umieścił bowiem po prawicy Ojca ułomną ludzką naturę. «Gdyśmy byli umarłymi przez grzechy... (Bóg) wzbudził (nas) z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie Jezusie» (Ef. 2, 5-6). Tajemnica Wniebowstąpienia dopełni się ostatecznie wówczas, gdy wejdą do nieba również członki Jego Mistycznego Ciała. Całe życie Kościoła jest przygotowaniem na dzień, w którym Chrystus wróci, aby wprowadzić odkupionych do chwały Ojca. Teksty Mszy św. wysławiają Wniebowstąpienie jako triumfalny pochód Zbawiciela. Modlitwy są wyrazem chrześcijańskiej nadziei.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 8 maja 2018

Pielgrzymka do św. Józefa Kaliskiego

Przypominamy, iż Środowisko Tradycji Katolickiej  w parafii MB Częstochowskiej w Zielonce organizuje pielgrzymkę  autokarową w sobotę 12 maja 2018 roku  do  Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które jest jednym z głównych miejsc czci Świętego Józefa w Polsce, gdzie kult ten jest powiązany z obrazem Świętej Rodziny. W 2018 roku w  Nadzwyczajnym  Roku Świętego Józefa Kaliskiego, za nawiedzenie tego miejsca i po spełnieniu przepisanych warunków można uzyskać odpust zupełny. W Kaliszu  sprawowana będzie Msza  tradycyjna (łacińska). Zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Chętni którzy pragnęliby nawiedzić to Sanktuarium  informujemy, iż jest jeszcze kilka miejsc w autokarze, więc można się zapisać (w zakrystii) po każdej mszy świętej.
Koszt pielgrzymki  to kwota ok. 60 zł. Wyjazd spod kościoła o godz. 6.00.


08 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie (dzisiejsza diecezja tarnowska), w roku 1030. Po studiach w Gnieźnie i w Paryżu został kapłanem i kanonikiem diecezji krakowskiej. W roku 1071 został biskupem Krakowa, który był już stolicą Polski. Jako gorliwy pasterz wypominał nadużycia nawet królowi, Bolesławowi Śmiałemu. Gdy napomnienia nie pomagały, Św. Stanisław wyłączył króla ze społeczności kościelnej. Oburzony król kazał zabić biskupa. Rozkaz ten wykonano 11 kwietnia 1079 roku, gdy św. Stanisław odprawiał Mszę świętą w kościele Św. Michała na Skałce. Św. Stanisław został kanonizowany w Asyżu 8 września 1253 roku. Relikwie jego spoczywają w katedrze na Wawelu. Św. Stanisław jest głównym Patronem Polski. Ginąc w obronie moralności katolickiej św. Stanisław stał się naśladowcą Dobrego Pasterza, który daje życie za swoje owce (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 4 maja 2018

Litania Loretańska


5 Niedziela po Wielkanocy (06 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na wejście, antyfona na ofiarowanie) dążymy do Ojca (sekreta). Życie ziemskie to czas próby, w którym mamy czynami udowadniać naszą miłość ku Ojcu niebieskiemu (lekcja). Modlitwa zanoszona w imię Jezusa zapewni nam pomoc łaski Bożej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


I Piątek Miesiąca


środa, 2 maja 2018

wtorek, 1 maja 2018

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (03 maja) – Msza Święta o godzinie 13.00

Naród Polski wiele razy doświadczył w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc Jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tzw. «potopu». Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. W roku 1924 na prośbę biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dnia 3 sierpnia 1962 roku Ojciec św. Jan XXIII ustanowił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski główną Patronką kraju razem ze świętymi Biskupami i Męczennikami Wojciechem i Stanisławem. Teksty mszalne wysławiają opiekę Maryi nad naszym narodem i proszą o dalszą Jej pomoc.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]