środa, 31 lipca 2019

czwartek, 25 lipca 2019


7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (28 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemy Mu hołd (ant. na wejście). Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie.
Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Terminy Mszy Świętych w miesiącu sierpniu 2019 r.

Godzinę mszy z 11 sierpnia podamy z odpowiednim wyprzedzeniem


Liturgiczne wspomnienie - św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny - 26 lipca


Sława dziecka spływa na jego rodziców. Kult św. Anny jest przedłużeniem naszej czci dla Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczął się  on na Wschodzie, skąd przeszczepili go na Zachód krzyżowcy. Matki chrześcijańskie czczą św. Annę jako swoja patronkę.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 19 lipca 2019


VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (21 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00


Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 12 lipca 2019


V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (14 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się z Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko (kolekta) oraz miłość bliźniego. Musimy nią objąć także naszych winowajców (lekcja, ewangelia).  Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie.
We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uścisk zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta stale przypomina związek miłości Boga i bliźniego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 6 lipca 2019

Litania


IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (07 lipca) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
wtorek, 2 lipca 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu lipcu 2019 r.

Piątek 05 lipca  2019 roku  - Pierwszy Piątek Miesiąca– Msza święta o 19.30
Niedziela  07 lipca 2019 roku  - IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza  święta
o   godz. 15.00
Niedziela 14 lipca 2019 roku  – V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza święta o  godz. 15.00
Niedziela 21 lipca 2019 roku – VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta 
o godz. 15.00
Niedziela 28 lipca 2019 roku – VII Niedziela po Zesłaniu Ducha  Świętego – Msza święta
o godz. 15.00