piątek, 29 czerwca 2018

LITANIA


Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (01 lipca) – Msza święta o godzinie 15.30

Krwawa ofiara Chrystusa, złożona na krzyżu, otworzyła nam niebo. Dlatego Najdroższą Krew nazywamy ceną naszego zbawienia. Jest ona obecna na naszych ołtarzach pod postacią wina przy odnawianiu ofiary krzyżowej. Dzisiaj dziękujemy Chrystusowi za wylanie Najdroższej Krwi i prosimy o dopuszczenie do grona zbawionych, którzy wielbią Go w niebie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Wspomnienie na sobotę - św. Pawła, Apostoła (30 czerwca)

Dzisiejszą  Mszę odprawiano dawniej w dniu 29 czerwca na grobie  św. Pawła. Obecnie osobny dzień został poświęcony na  uczczenie zasług Apostoła, który zaniósł Ewangelię narodom Małej Azji i Europy, a przez swoje listy stał się nauczycielem całego świata.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]




poniedziałek, 25 czerwca 2018

Świętych Piotra i Pawła, Apostołów (29 czerwca)– Msza święta o godzinie 19.30

Według starej tradycji Apostołowie Piotr i Paweł ponieśli równocześnie śmierć męczeńską za cesarza Nerona w roku 66 lub 67. Św. Piotr został ukrzyżowany na wzgórzu Watykańskim, a św. Paweł ścięty przy drodze Ostyjskiej. Pierwotnie odprawiano w Rzymie jedną Mszę w bazylice Św. Piotra, drugą w bazylice Św. Pawła, a trzecią w bazylice Św. Sebastiana, w której jakiś czas spoczywały ich relikwie. Drugą Mszę z czasem przeniesiono na dzień następny, a na dzień dzisiejszy zachowano Mszę poświęconą Św. Piotrowi. W modlitwach mszalnych odwołujemy się jednak do wstawiennictwa obu apostołów, którzy z wyboru Chrystusa odegrali wyjątkową rolę w rozszerzeniu Kościoła. Teksty mszalne przypominają wybór św. Piotra na głowę Kościoła, jego władzę (ewangelia, alleluja, antyfona na komunię) oraz szczególną opieką nad nim (antyfona na wejście, lekcja). Przywilej Piotra oraz specjalna opieka Boża przeszły na jego następców, biskupów rzymskich. Już dwa tysiące lat pełnią oni rolę opoki, na której wspiera się budowa Kościoła. 
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa


czwartek, 21 czerwca 2018

Terminy Mszy świętych w miesiącu lipcu 2018 roku


Niedziela 01 lipca 2018 roku  – Najdroższej krwi Pana Jezusa  Msza święta o godz. 15.30

Piątek 06 lipca 2018 roku  – Pierwszy Piątek Miesiąca  Msza św. o  godz. 19.30

Niedziela 08 lipca 2018 roku  - VII Niedziela po Zesłaniu Ducha św. Msza święta o   godz. 15.30

Niedziela  15 lipca 2018 roku  – VIII niedziela po Zesłaniu Ducha św. Msza święta o  godz. 15,30

Niedziela 22 lipca 2018 roku – IX Niedziela po Zesłaniu Ducha św.  Msza święta  o godz. 15,30

Niedziela 29 Lipca 2018 roku  – X Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.  Msza święta o godz.. 15.30
                                           

św. Piotr i Paweł



Litania do NSPJ


Narodzenie św. Jana Chrzciciela (V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) 24 czerwca – Msza święta o godzinie 15.30

Sześć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi Narodzenie  świętego Przesłańca Zbawiciela. Święto to jest zapowiedzią Tajem nicy Wcielenia i uczestniczy w jej radościach. Zasadniczo Kościół  obchodzi dzień śmierci świętych jako dzień ich narodzin dla nieba. W stosunku do św. Jana odstępuje od tej zasady, ponieważ został on uświęcony w łonie marki(graduał). Jeszcze przed urodzeniem zostało oznajmione przez Anioła jego powołanie i jego imię(ant. na wejście, lekcja). Cudowne okoliczności jego narodzenia (ewangelia) były  zewnętrznym znakiem jego wyjątkowej roli w dziejach Odkupienia. Według słów samego Zbawiciela <między narodzonymi  z niewiasty nie było większego od Jana Chrzciciela. Jego imię wymienia się w kanonie Mszy św.  po przeistoczeniu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Fotorelacja

Krótka relacja z Mszy świętej  z III Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego  celebrowanej  w Kaplicy Sióstr Dominikanek w Zielonce 10 czerwca 2018 roku







piątek, 15 czerwca 2018

litania do NSPJ


IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (17 czerwca) – Msza święta o godzinie 15.30

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Moię o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]



niedziela, 10 czerwca 2018

sobota, 9 czerwca 2018

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (10 czerwca) – Msza święta o godzinie 14.00 ( kaplica Sióstr Dominikanek)

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Pielgrzymka

Dzisiejszej soboty  wyruszyła kolejna już,  autokarowa pielgrzymka Środowiska Tradycji  Katolickiej  w Zielonce  z głównym programem do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  w Wielgolesiu, gdzie w dniu dzisiejszym  świętowano Parafialny Odpust  patronki parafii - Pani Wielgoleskiej. To tu w połowie XIX wieku miał miejsce cud zjawienia Matki Bożej  i pierwszy cud uzdrowienia przy Źródle Niepokalanej. Jako pierwsze miejsce po trasie  pielgrzymki, które  nawiedziliśmy było Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckim  -  Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się drewniany barokowy  krucyfiks, wyrzeźbiony przez Jana Zamojskiego w 1629 roku. Po  zwiedzeniu Sanktuarium i wysłuchaniu ciekawej historii kościoła , ruszyliśmy w kolejny etap naszego pielgrzymowania. Kolejnym ciekawym historycznie miejscem  do którego dotarliśmy był drewniany  Kościół pod wezwaniem św. Anny w Kiczkach, w ołtarzu którego znajduje się XVIII wieczny obraz Świętej Rodziny. Obszerną wiedzę dotyczącą historii kościoła opowiedział nam  proboszcz tutejszej parafii. W Kiczkach kilkuosobowa grupa pielgrzymów wyruszyła  pieszo, pokonując ok. 7 km odcinek drogi, zdążając do Matki Bożej Różańcowej  w Wielgolesiu, natomiast pozostała  grupa ruszyła autokarem w tym samym kierunku. W  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  sprawowana  była Msza święta tradycyjna (łacińska).


















piątek, 8 czerwca 2018

Godzinki o NSPJ


                                Tekst Godzinek będzie wydrukowany 

Ogłoszenie o zmianie miejsca i godziny Mszy świętej


                                          Kaplica

                                              Mapka dojazdu

czwartek, 7 czerwca 2018

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (8 czerwca) – Msza święta o godzinie 19.30

Serce Pana Jezusa czcimy jako symbol i wyraz miłości Pana Jezusa do nas.
Obraz Serca Pana Jezusa rysuje nam liturgia św. w antyfonie na introit, ewangelii i w prefacji mszalnej. „Myśli Serca Jego od pokolenia w pokolenie, aby wyrwał od śmierci ich dusze i karmił  ich w czasie głodu”(ant. na introit). „Pójdźcie do mnie, a ja was pokrzepię”(Mt 11,28). Myśli Jezusowe to tylko miłość i czynienie dobra. Ewangelia, prowadzi nas pod krzyż „Gdy żołnierze podeszli  do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda”. Tajemnicę otwarcia włócznią Serca Jezusowego odkrywa nam prefacja: „ aby Jego Serce, świątynia szczodrobliwości Bożej, wylało na nas strumień miłosierdzia i łaski. To serce, w którym nigdy nie gaśnie  żar miłości dla nas, niechże będzie dla pobożnych miejscem odpoczynku a dla pokutujących niechże  stoi otworem  jako zbawienna ucieczka”. Rana  Serca Jezusowego jest bramą prowadzącą do zbawienia.
[ Rozmyślania liturgiczne –Illuminare  III, 1964]



poniedziałek, 4 czerwca 2018

niedziela, 3 czerwca 2018

I Komunia święta

Dzisiejszej niedzieli podczas sprawowanej liturgii, miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w formie nadzwyczajnej. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło dwoje dzieci Zuzanna Aleksandra i Józef Maria. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, uczestniczyło we Mszy świętej i przyjęło Pana Jezusa do swoich serc.