sobota, 30 kwietnia 2016

1 maja – Św. Józefa Robotnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msza św. godz. 15.30

Obowiązek pracy nałożył Pan Bóg na człowieka już  u progu jego istnienia(kolekta).Umieścił go w raju, ”aby go uprawiał  i strzegł”. Błogosławiąc pierwszej parze ludzkiej wydał jej Bóg polecenie: ”czyńcie sobie ziemię poddaną”. Przez pracę człowiek zdobywa sobie środki do życia oraz rozwija swoje siły fizyczne i duchowe. Sumienna praca pomaga człowiekowi w ujarzmieniu namiętności i zabezpiecza go przed pokusami. Syn Boży chciał  się urodzić w rodzinie ubogiej, żyjącej z pracy rąk. Przybranym ojcem Jezusa Chrystusa był cieśla (ewangelia). Święty Józef chętnie poddawał się  obowiązkowi pracy, oddając w ten sposób chwałę Bogu i zasługując na nagrodę wieczną (lekcja). Pius XII ogłosił go Patronem wszystkich pracujących, aby od niego uczyli się pracować z pożytkiem materialnym i duchowym.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

wtorek, 19 kwietnia 2016

Ogłoszenie - Terminy Mszy Świętych w miesiącu maju 2016 roku

01 maja  2016 roku -  niedziela  - godz. 15.30
05 maja 2016 roku -  czwartek - Wniebowstąpienie  Pańskie –  godz. 19.30
06 maja 2016 roku  - Pierwszy Piątek Miesiąca  – 19.30
08 maja 2016 roku – niedziela - godz. 15.30
15 maja 2016 roku – Zesłanie Ducha Świętego  – 15.30
22 maja 2016 roku – Uroczystość Trójcy Świętej – 15.30
26 maja 2016 roku – Uroczystość Bożego Ciała – 15.30
29 maja 2016 roku – II niedziela  po Zesłaniu Ducha Świętego  – 15.30

niedziela, 17 kwietnia 2016

III Niedziela po Wielkanocy - Msza Święta o godz. 15.30

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 14 kwietnia 2016

Pielgrzymka do Gniezna w dniach 22 -23 kwietnia 2016 roku


Pielgrzymka do źródła chrztu Polski i do grobu św. Wojciecha
22-23 kwietnia 2016 r.
Plan pielgrzymki:
piątek - 22 IV 2016
godz.15:00 - Msza Święta śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w katedrze gnieźnieńskiej w kaplicy Łubieńskich – celebrans ks. Bartosz Gajerski
sobota - 23 IV 2016
godz. 11:00 – Msza Święta śpiewana w NFRR w farze gnieźnieńskiej - celebrans i kaznodzieja: ksiądz Bartosz Gajerski
godz. 12:15 – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
godz. 12:30 – konferencja
godz. 13:00 - 14:00 – spacer po mieście z przewodnikiem
godz. 15:30 - 16:30 - zwiedzanie Bazyliki Prymasowskiej z przewodnikiem
godz. 16:30 - 16:50 – przejście Traktem Piastów do MPPP
godz. 16:50 - 18:00 – zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w klasztorze sióstr pallotynek
kontakt do organizatora: 501 588 594 [Ziemowit Jozenas]

sobota, 9 kwietnia 2016

II Niedziela po Wielkanocy - Msza święta o godzinie 15.30

Od chwili, gdy zabrzmiało we Mszy świętej wielkosobotnej alleluja, znajdujemy się w okresie wielkanocnym – tempus paschale. Jest to czas  świętej radości z powodu dokonanego przez zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego odkupienia. Druga  niedziela po Wielkanocy gromadziła dawnej chrześcijan w kościele św. Piotra. Jest to niedziela Dobrego Pasterza, który po swym zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, ustanowił św. Piotra widzialnym pasterzem nad swymi owcami i barankami. Wdzięcznym sercem śpiewajmy Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi  (antyfona  na introit), wspominając wszystko, co nam uczynił przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i udzielenie nowego życia przez Chrzest Święty. „Miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia, weselcie się  sprawiedliwi w Panu”.
W ewangelii sam Chrystus  wskazuje na siebie jako na Dobrego Pasterza: „Jam jest Pasterz Dobry. Dobry Pasterz życie swoje daje za owce swoje… Jam jest Pasterz Dobry, znam swoje i one mnie znają. I życie swoje oddaję za owce moje…”

[Rozmyślania liturgiczne –Illuminare II, 1964]

piątek, 1 kwietnia 2016

Niedziela Biała (03 kwietnia) - Msza Święta o godzinie 16.00

W  niedzielę 03 kwietnia 2016 roku przypada Niedziela  Miłosierdzia Bożego  -  na godzinę  15.00  zaplanowane są w naszym kościele  modlitwy  w Godzinie Miłosierdzia.

Msza Święta  w NFRR ( łacińska )  sprawowana  będzie  pół godziny później,  czyli około  godziny   16.00. 
Liturgia mszalna tygodnia  wielkanocnego łączy się bezpośrednio  z  nowo ochrzczonymi. Nowo ochrzczeni   pierwszy raz  przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych.” Wszystko co się z Boga narodziło, zwycięża świat, a  zwycięstwem, które odnosimy nad światem jest wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jest to ten sam Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew. A Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą” (lekcja).

[ Mszał Rzymski w opracowaniu  benedyktynów tynieckich. Poznań  1963]