wtorek, 29 października 2019

Uroczystość Wszystkich Świętych (01 listopada ) – Msza Święta o godzinie 15.00

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych «ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków», ze wszystkich stanów i zawodów (lekcja). Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości (ewangelia).
Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych obchodzono na Wschodzie już w IV w. Na Zachodzie zbiorowy kult świętych rozpoczął się od poświęcenia dawnego Panteonu na kościół Matki Bożej i wszystkich świętych męczenników w dniu 13 maja 608 r. W następnym wieku zmieniono tytuł świątyni na kościół Matki Bożej, męczenników i wszystkich sprawiedliwych. Wreszcie w roku 835 papież Grzegorz IV wyznaczył dzień 1 listopada na uroczystość Wszystkich Świętych.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Terminy Mszy Świętych w miesiącu listopadzie 2019 r.

01 listopada  - piątek – Uroczystość Wszystkich Świętych  - Msza Święta godz. 15.00
02 listopada – sobota – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  - Msza Święta Requiem 
godz.  10.00                                    
03 listopada - niedziela  – 21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta o  godz. 15.00
10 listopada – niedziela  – 22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta o godz. 15.00
11 listopada – Poniedziałek – Wspomnienie św. Marcina Biskupa oraz  Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Msza święta o godz. 12.00
17 listopada – niedziela   – 23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  Msza Święta  o godz. 15.00
24 listopada – niedziela   – Ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  Msza Święta o
godz. 15.00


piątek, 25 października 2019

Różaniec


Święto Chrystusa Króla (27 października) – Msza święta o godzinie 15.00


CHRISTUS VINCIT! CHRISTUS REGNAT! CHRISTUS IMPERAT!


Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 13 października 2019

19 Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (20 października) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniom, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Ślub tradycyjny


piątek, 11 października 2019

Różaniec


18 Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (13 października) – Msza Święta o godzinie 15.00

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 8 października 2019

Liturgiczne wspomnienie – Uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny – 11 października (piątek)

W kalendarzu tradycyjnym 11 października obchodzimy święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.  W roku 431 sobór powszechny zebrany w Efezie uroczyście ogłosił, że Maryja jest  Bożą  Rodzicielką, Matką Bożą. W 1500 letnią rocznicę ogłoszenia tego dogmatu papież Pius XI polecił obchodzić święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi  Panny 11 października. Godność Matki Bożej jest podstawą wszystkich innych przywilejów Maryi.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 5 października 2019

17 Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (06 października) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 2 października 2019