niedziela, 31 marca 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu kwietniu 2019 r.


Piątek 05 kwietnia  2019 roku  - Pierwszy Piątek Miesiąca – Msza święta o 19.30
Niedziela  07 kwietnia  2019 roku  - I Niedziela Męki Pańskiej - Msza święta  o   godz. 15.00
Niedziela 14 kwietnia  2019 roku  – Niedziela Palmowa – Msza święta o  godz. 15.00
Niedziela 21 kwietnia  2019 roku –Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  - Msza święta  o godz. 15.00
Poniedziałek 22 kwietnia  2019 roku –Poniedziałek Wielkanocny - Msza święta o godz. 15.00
Niedziela 28 kwietnia 2019 roku – Niedziela Biała – Msza święta o godz. 15.00


IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare

Niedziela radości wśród powagi czasu Wielkiego Postu.

„Wesel się, Jeruzalem. A wszyscy, którzy je miłujecie, śpieszcie tu gromadnie, bierzcie udział w jego radości, którzyście społem się smucili, radujcie się i nasycajcie rozkoszą – tutaj u źródeł waszej pociechy”.  (Introit)

czwartek, 28 marca 2019


IV Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela Laetare) – 31 marca – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec święty poświęca w tę  niedzielę złotą różę,  którą obdarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


poniedziałek, 25 marca 2019

Msza św. w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego...
Oto Ja służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa twego...Fot. K. Lipowiecka

niedziela, 24 marca 2019

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca (poniedziałek) – Msza Święta o godzinie 19.30

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”, Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedziałDuch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
[ Ewangelia wg. św. Łukasza]


sobota, 23 marca 2019


III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u św. Wawrzyńca za Murami
Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach (antyfona
na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 18 marca 2019


Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. Wyznawcy, Patrona Kościoła Katolickiego – 19 marca – Msza Święta o godzinie 19.30

Ewangelia nazywa św. Józefa <mężem sprawiedliwym>. Stopień tej sprawiedliwości, czyli świętości był bardzo wysoki, skoro Bóg wybrał go na męża Najświętszej Dziewicy i opiekuna swojego Syna. Ewangelia ukazuje jego doskonałe poddanie woli Bożej oraz  poświęcenie dla Jezusa i Maryi. Św. Józef jest wzorem ojca rodziny.
Papież  Pius IX ogłosił św. Józefa patronem całego Kościoła, a Jan XXIII umieścił jego imię w kanonie Mszy Świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 15 marca 2019

2 Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Dominica.
Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 12 marca 2019

Rozważanie Męki Pańskiej


Suche dni Wielkiego Postu

U progu każdej nowej pory roku Kościół poświęca trzy dni tygodnia – środę, piątek i sobotę – na post i modlitwę, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej a także dla duchownych, którzy otrzymują w sobotę święcenia. Suche dni wiosenne  przypadają tego roku  w środę 13 marca, w  piątek 15 marca   i sobotę 16 marca.
Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia. Każde z Suchych Dni w ciągu roku mają swoją szczególną intencję. Suche Dni Wielkiego Postu są dniami modlitw o ducha pokuty – dlatego obchodzi się je na początku Wielkiego Postu.
Suche Dni wiosenne przypadające w Wielkim Poście – w środę, piątek i sobotę po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu – mają umocnić w nas ducha tego okresu, który w całości poświęcony jest skupieniu i pokucie. W czytaniach liturgii stają przed nami Mojżesz i Eliasz, poszczący przez 40 dni, oraz Niniwici, którzy przez szczerą pokutę otrzymali przebaczenie. W Ewangelii Chrystus ostrzega  dusze oczyszczone przed powtórnymi atakami szatana.  Jako główny znak Boskiego posłannictwa Chrystus Pan zapowiada «znak Jonasza proroka», to jest zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci.
W Suche Dni obowiązuje post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i spożywamy tylko jeden posiłek do syta oraz dwa skromniejsze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
O Suchych Dniach można też przeczytać artykuł Piotra Chrzanowskiego na liturgia.pl

piątek, 8 marca 2019

Gorzkie Żale


I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca – Msza Święta o godzinie 15.00


Prośba o umieszczenie informacji na stronie - umieszczamy

Szczęść Boże,
Jak zawsze przed każdym z naszych projektów (Tradiclaromontana, Tradicamp, Tradicolekcje), tak również i tym razem zwracam się z prośbą o umieszczenie (o ile to jest możliwe) poniższej informacji o Tradicolekcjach 2019 na Waszej stronie internetowej. W załączeniu przesyłam również baner – plakat rekolekcji. Jeśli umieszczenie poniższej wiadomości nie jest możliwe wdzięczny również będę za rozesłanie tej wiadomości dalej lub wstawienie jej np. na Facebook’a aby dotarła ona do jak najszerszego grona Wiernych Tradycji Łacińskiej.  Z góry dziękuje za pomoc.  Z Panem Bogiem 
Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicolekcje2019.

„Oby (…) nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI. Odpowiadając na tę potrzebę w dniach 14-17 marca (dla Pań) i 21-24 marca (dla Panów) odbędą się rekolekcje stanowe w ciszy dedykowane wiernym Tradycji Łacińskiej. W programie: tradycyjne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa, kazania, czytania duchowe, spowiedź i osobista rozmowa z księdzem. Uczestnicy w trakcie rekolekcji (za wyjątkiem modlitw) zachowują milczenie i poświęcają dużo czasu na rozważania. Rekolekcje odbywają się w zamkniętym domu rekolekcyjnym obok Jasnej Góry.
REKOLEKCJE DLA PAŃ – CZĘSTOCHOWA
rozpoczęcie: 14 marca (czwartek) godz. 18:30 (można przybyć najdalej do 21:45)
zakończenie: 17 marca (niedziela) godz. 15:00

REKOLEKCJE DLA PANÓW – CZĘSTOCHOWA
rozpoczęcie: 21 marca (czwartek) godz. 18:30 (można przybyć najdalej do 21:45)
zakończenie: 24 marca (niedziela) godz. 15:00

KOSZT UCZESTNICTWA
Z noclegami w pokoju 2-osobowym – 330 zł
Z noclegiem w pokoju 3-osobowym – 290 zł


KONTAKT
Tel. (34) 341-00-21
Mail. info@tradicolekcje.pl
Strona internetowa. http://tradicolekcje.pl/

wtorek, 5 marca 2019

Środa Popielcowa

”Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, w Tobie bowiem nadzieje pokłada moja dusza. Ty bowiem  litujesz się nad wszystkimi Panie, i nic nie masz w nienawiści z tego, coś uczynił; darowujesz ludziom grzechy dla pokuty i przebaczasz im; albowiem jesteś Panem, Bogiem naszym”.[ant. na introit]
U  progu Wielkiego Postu , przyjmujemy dziś z rąk Kościoła  posypanie naszej  głowy popiołem  i otwieramy nasze  serca, by w nie, głęboko wpadła jedna z najbardziej podstawowych prawd objawionych przez samego Boga, ujęta w słowach: „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś  i w proch się obrócisz”!. Posypanie głowy popiołem jest znakiem gotowości, by stanąć duchem w szeregach pokutników, aby czynić  pokutę i dokonać  zadośćuczynienia za liczne grzechy i zaniedbania. Dlatego też, daje nam święty czas postu, czas oczyszczenia i udoskonalenia.

Okres Wielkiego Postu

„Nic  nie ma bardziej zbawiennego, jak rozmyślanie, ile wycierpiał  za nas Bóg – Człowiek ”

[św. Augustyn]
Okres Wielkiego Postu (z łacińskiego „Quadragesima”czyli czterdzieści dni), jest okresem  postu , modlitwy i jałmużny. To kolejny okres naszego życia, który  jest doskonałą okazją, aby spojrzeć na Mękę Jezusa Chrystusa, zagłębiając się w jej sens. Do dobrego przeżycia  tego czasu pomagają nam : Droga krzyżowa, Gorzkie żale, nabożeństwa, modlitewne kazania pasyjne, pieśni o męce pańskiej, rekolekcje.

Od 10 marca  rozpoczynają się w Zielonce parafialne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głoszone będą  na Mszach  o godz. 18.00 i 20.00 w poniedziałek i środę.

piątek, 1 marca 2019

Litania do św. Józefa


Niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna) – 03 marca – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Św. Piotra
Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która «nie szuka swego i wszystko znosi». Nasza miłość jest bardzo niedoskonała, ponieważ niedoskonale  poznajemy Boga wskutek ograniczenia naszej natury i zaślepienia spowodowanego przez grzech. Dlatego razem ze ślepym z  Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia. Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post.
W dzisiejszą niedzielę obchodzą swoje święto niewidomi. Cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla uproszenia światła niewidomym duchowo. Widzący niech upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do dźwigania ciężkiego krzyża.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]