środa, 25 maja 2016

Uroczystość Bożego Ciała – Msza święta o godz. 15.30

Dzień ustanowienia Najświętszej Eucharystii jako Ofiary i jako Sakramentu.
„Oczy wszystkich są zwrócone  na Ciebie, Panie, a Ty dasz pokarm wszystkim w czasie odpowiednim. Otworzysz dłoń swoją i napełnisz błogosławieństwem wszystko, co żyje” (graduał) łaskami w tajemnicy najświętszej Eucharystii!


sobota, 21 maja 2016

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - Msza Święta o godz. 15.30

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu  Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Zostaliśmy ochrzczeni w „w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, a tym samym  zanurzeni w nieskończone bogate życie Trójcy Przenajświętszej, zostaliśmy  uczestnikami Bożej natury. „ Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił słowami; Dana Mi jest wszelka władza w niebie i za ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (ewangelia). „Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność: wyznajemy Ją, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie swoje (ant. na introit). Dzisiejszy dzień jest dniem podzięki Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. W ciągu roku kościelnego wciąż doświadczamy, co uczyniło i czyni miłosierdzie i miłość Boża dla ludzi, dla Kościoła świętego i dla nas. Podobnie jak w godzinie naszego Chrztu świętego powiedzmy: „Wierzę w Ojca, wierzę w Syna, wierzę w Ducha Świętego”.
[ Rozmyślania liturgiczne –Illuminare  III, 1964]


sobota, 14 maja 2016

Niedziela Zesłania Ducha Świętego ( Zielone Świątki ) - Msza Święta godz. 15.30

VENI, SANCTE SPIRITUS, ET EMITTE CAELITUS LUCIS TUAE RADIUM. VENI, PATER PAUPERUM, VENI,DATOR MUNERUM, VENI,LUMEN CIRDIUM.
(Przybądź, Duchu Święty, Ześlij na nas z nieba, Promień Twego światła. 
Przyjdź, ojcze ubogich, Przybądź, dawco darów, Przybądź, serc światłości…..) - Sekwencja
W świętą noc Bożego Narodzenia Bóg stał się człowiekiem. Przyszedł, by nam wysłużyć  uczestnictwo w Bożym życiu, łaskę synostwa Bożego. Wielkanoc jest uroczystością powstania ze śmierci grzechu do życia łaski, dzięki wszczepieniu w zmartwychwstałego Pana przez Chrzest i Eucharystię. Zielone Święta – to uroczystość widzialnego zesłania Ducha Świętego. Siedem razy po siedem dni upłynęło od Wielkanocy.  Wtedy to przyszedł obiecany przez Pana Duch Święty, trzecia Osoba  Trójcy Przenajświętszej. „ Gdy nadeszły dni Zielonych Świąt , jednomyślnie zgromadzili się uczniowie wraz z Maryją w wieczerniku. Wtem dał się słyszeć z nieba szum, jakby nadchodzącej gwałtownej burzy. A potem zjawiły się języki ogniste i zstąpiły na Apostołów. Wszyscy napełnili się Duchem Świętym i poczęli mówić  rozmaitymi językami, jak im tylko Duch Święty pozwolił,  i wszyscy głosili wielkie czyny Boże”(lekcja).

sobota, 7 maja 2016

Św. Stanisława – Biskupa i Męczennika , Patrona Polski - Msza święta godzina 15.30

„ GAUDE, MATER  POLONIA. PROLE  FOECUNDA NOBILI, SUMMI REGIS MAGNALIA. LAUDE  FREQUENTA  VIGILI. ( O ciesz się, Matko – Polsko, w sławne Potomstwo płodna!  Króla królów . I najwyższego Pana  wielkość. Uwielbiaj chwałą przynależną” ( hymn brewiarzowy o świętych) – śpiewa Kościół święty w Polsce w dzisiejszą uroczystość wielkiego biskupa krakowskiego i męczennika, św. Stanisława. 

Urodzony w 1030 roku w Szczepanowie pod Krakowem. Studiuje  teologię i prawo kanoniczne w Gnieźnie i Paryżu. W roku 1071 zostaje  biskupem Krakowa, jego rządy diecezją krakowską przypadają na panowanie króla Bolesława Śmiałego, z którym popada w konflikt. Król  wydaje na biskupa wyrok śmierci i osobiście go wykonuje dnia 11 kwietnia 1079 roku. Poćwiartowane zwłoki św. Stanisława zrastają się  w cudowny sposób. Papież Innocenty IV kanonizuje św. Stanisława w Asyżu w 1253 roku, zaś  papież Klemens VIII wprowadza jego święto do kalendarza Kościoła powszechnego. Wraz z Matką Najświętszą  i św. Wojciechem, święty Stanisław jest głównym patronem Polski. Ginąc w obronie moralności stał się następcą Dobrego Pasterza . ” Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje”(ewangelia).Dobrym pasterzem był św. Stanisław, bo na wzór Boskiego Pasterza Jezusa Chrystusa , dał życie za owce swoje.
[Rozmyślania liturgiczne – Illuminare ,wyd.1965]

czwartek, 5 maja 2016

Wniebowstąpienie Pańskie - Msza święta o godzinie 19.30

Dzień pełnego triumfu Pana. Dokonało się zapoczątkowane w chwili powstania z martwych uwielbienie. Pan wszedł także jako człowiek do chwały Ojca i uczestniczy we władaniu i pełni władzy Boga nad niebem, ziemią i podziemiem, nad umysłami i sercami.
Przez czterdzieści dni ukazywał się swoim Apostołom i mówił o królestwie Bożym.  A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». 
[Dzieje Apostolskie 1,11 -11]