piątek, 30 sierpnia 2019

12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (01 września) – Msza Święta o godzinie 15.00

Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pieni przygodne śpiewamy o godzinie 14.40

środa, 28 sierpnia 2019

Pieśni przygodne

Począwszy od pierwszej niedzieli września, przed każdą   mszą świętą zapraszamy do wspólnego śpiewu  tradycyjnych pieśni katolickich. Śpiew będziemy rozpoczynać 20 minut przed  każdą Mszą świętą o godz. 14.40.W niedzielę 01 i 08  września  zaśpiewamy Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie, w niedzielę 15 i 22 września Trójca Bóg Ojciec, a w niedzielę 29 września Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska

Teksty pieśni będą wyłożone na stoliku przy wejściu.

Poniżej linki do wykonania I i II pieśni (III jest raczej znana). 


Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie:
https://www.youtube.com/watch?v=uXBnJB_EAjYniedziela, 25 sierpnia 2019

Święto Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia) – Msza święta odpustowa o godzinie 12.00

Porta caeli et stella maris es.Virgo Maria, Regis aeterni Mater ac Regina nostra.

Bramą niebios i gwiazdą morza jesteś Dziewico Maryjo, Matko wiecznego Króla i nasza Królowo. (Graduał)

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Wydarzenia z niedzieli


Dzisiejszej niedzieli  podczas  sprawowanej liturgii,  miała  miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  w klasycznym rycie rzymskim. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło dwoje dzieci  sześcioletnia Józefina i  dziewięcioletnia Anna.

Po mszy świętej  w Domu  św. Józefa odbyło się  spotkanie  grupy wiernych uczestniczących we  mszach   w Klasycznym Rycie Rzymskim.
sobota, 24 sierpnia 2019

piątek, 23 sierpnia 2019


11 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (25 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (antyfona  na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 21 sierpnia 2019

Liturgiczne wspomnienie – Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - czwartek 22 sierpnia


Zachowane od zepsucia i wzięte do nieba cielesne serce Matki Bożej jest symbolem Jej życia  wewnętrznego oraz macierzyńskich  uczuć dla  odkupionej ludzkości. Maryja, wolna od skłonności  do grzechu, zawsze była doskonale uległa Duchowi Świętemu ( kolekta, graduał, sekreta) dlatego spełniły się na Niej słowa Zbawiciela: „ Błogosławieni  czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  Z doskonałej miłości Boga wypływa miłość ku ludziom, przez Boga stworzonym i odkupionym. Niepokalane Serce Maryi to serce Matki. Dlatego z ufnością zbliżamy się do Niej ( antyfona na wejście) i słuchamy Jej pouczeń.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 16 sierpnia 2019

10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (18 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 9 sierpnia 2019


9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (11 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Liturgiczne wspomnienie – Święto Przemienienia Pańskiego - 06 sierpnia

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej wyznawcom Chrystusa. «Całe ciało mistyczne miało poznać, jaka przemiana jest dlań przeznaczona i jaki będzie udział członków w tej chwale, którą już uprzednio zajaśniała Głowa» (św. Leon). Cała liturgia Kościoła zmierza do tego, aby nas przygotować do udziału w chwale Chrystusa. W dzisiejszej Mszy świętej wielbimy Zbawiciela jako Króla chwały i prosimy o dopuszczenie nas do Jego Królestwa.
Święto Przemienienia Pańskiego było od wieków obchodzone na Wschodzie oraz w niektórych kościołach na Zachodzie. Na pamiątkę zwycięstwa odniesionego w tym dniu w 1457 roku nad Turkami papież Kalikst III polecił obchodzić je w całym Kościele.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 2 sierpnia 2019

8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (04 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami (lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy (kolekta, sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]