piątek, 24 marca 2017

IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare (26 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego
Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Ojciec święty poświęca w tę niedzielę złotą
różę, którą ofiarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 23 marca 2017

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 marca -sobota) – Msza Święta o godzinie 19.30

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”, Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. ( Ewangelia wg. św. Łukasza)
sobota, 18 marca 2017

III Niedziela Wielkiego Postu (19 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Wawrzyńca za Murami
Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament  już przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach (antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
sobota, 11 marca 2017

II Niedziela Wielkiego Postu (12 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Dominica.

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 4 marca 2017

I Niedziela Wielkiego Postu (05 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Jana na Lateranie
Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej. Droga, którą chcemy iść w czasie świętego Wielkiego Postu , jest drogą wyrzeczenia, dobrowolnego przezwyciężania i cierpliwego przyjmowania przeciwności, cierpień i upokorzeń. Jest to czas łaski, czas zbawienia. ”Jesteśmy niby umierający, a oto żyjemy”. Im bardziej w duchu Wielkiego Postu obumrzemy sami sobie, tym bardziej będziemy żyli (lekcja).Radośnie  rozbrzmiewa dziś śpiew antyfony na introit „ Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham”. Chrystus na pustyni modli się i pości. Kościół  czyni to wraz z Nim. Czas świętego Postu ze swej istoty wskazuje na chwałę zmartwychwstania, na świt uwielbionego życia w niebie. Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam dwa znakomite środki do zwycięstwa nad szatanem, ciałem i światem: Chrystusowe Ciało i Chrystusowe słowo. Idźmy więc  w duchu ewangelii wraz z Chrystusem na pustynię czterdziestodniowego postu. Ten, który tak zwycięsko trzykrotnie  pokonał szatana i jego pokusy, walczy i zwycięża także i w nas. On czyni nas mocarnymi i niezwyciężonymi. „Albowiem aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”.(Graduał)
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare, 1964 r.)