środa, 28 czerwca 2017

Ogłoszenie

W Uroczystość  Najdroższej  Krwi Pana Jezusa – w  sobotę  01 lipca 2017 roku  w Kościele  Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie przy ul. Kurkowej 35 ,  o godzinie 14.30 sprawowana będzie  Msza Święta w NFRR 
którą celebrował będzie wikariusz tej parafii ks. Tadeusz Siewko.

czwartek, 22 czerwca 2017

Ogłoszenie

W niedziele  - 02 i 09 lipca 2017 roku , oraz  07 lipca 2017 roku  -  Mszy w Zielonce nie ma  ( urlop ks. Bartosza ) - natomiast  niedziele -  16, 23, 30 lipca  2017 roku  - Msze sprawowane będą o godzinie 14.00.

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (25 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka:  szatan, który  chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus. Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego ( antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas  odnajduje i zwraca ku Bogu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 17 czerwca 2017

II Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (18 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła (antyfona na wejście, lekcja). Powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni zbliżać się zwłaszcza chorzy i słabi (ewangelia). Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej (sekreta). Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
wtorek, 13 czerwca 2017

Uroczystość Bożego Ciała (15 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium. 

Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.    
          
          ( Z  hymnu  Pange lingua  - Sław, języku tajemnicę)
Rocznica  ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek,  zbyt bliski jest męki i śmierci Chrystusa, aby można było oddać się  uczuciom niezmąconej radości. Dlatego w pierwszy  czwartek po zakończeniu Okresu Wielkanocnego zostało ustanowione specjalne święto, którego celem  jest okazanie wdzięczności Bogu za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za wszystkie łaski  które nieustannie spływają z niego  na Kościół. Do ustanowienia święta Bożego Ciała przyczyniły się prośby św. Julianny z Cornillon (1258). Na cały Kościół rozciągnął je papież Urban IV. Procesję dodano dopiero w XV wieku. Teksty mszalne  przypominają nam, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą uobecniającą krzyżową śmierć Pana Jezusa oraz  pokarmem dusz  podtrzymującym nas w drodze do wiecznej ojczyzny. Eucharystia jest również najgłębszym wyrazem jedności Kościoła. Kto godzi w  jedność Kościoła, urąga Eucharystii.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 10 czerwca 2017

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (11 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Msza sprawowana będzie w Kaplicy Domu Pomocy Społecznnej

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu  Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 4 czerwca 2017

Ogłoszenie o zmianie miejsca Mszy świętej

Msza Święta  w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  w 
dniu 11 czerwca 2017 roku, wyjątkowo sprawowana będzie  w Kaplicy  Domu Pomocy Społecznej ( Dom Rencistów) w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29  o godzinie  15.30

                    Mapka dojazdu

piątek, 2 czerwca 2017

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Zielone Świątki (04 czerwca) – Msza Święta o godzinie 15.30

VENI, SANCTE SPIRITUS, ET EMITTE CAELITUS LUCIS TUAE RADIUM. VENI, PATER PAUPERUM, VENI,DATOR MUNERUM, VENI,LUMEN CIRDIUM.
(Przybądź, Duchu ŚwiętyZeślij na nas z nieba, Promień Twego światła. 
Przyjdź, ojcze ubogich, Przybądź, dawco darów, Przybądź, serc światłości…..) - Sekwencja


W dniu Pięćdziesiątnicy około  godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana dziś jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja, ant. na komunię) i świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego dokonał w nas przez sakramenty Chrztu i bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi natchnieniami (ant. na ofiarowanie, kolekta, sekreta, pokomunia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Rocznica święceń kapłańskich

„Potem Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie  tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać  ich na głoszenie nauki”.( Mk 3,13-14)

W  5 rocznicę  święceń kapłańskich naszemu duszpasterzowi  ks. Bartoszowi,  życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, dużo zdrowia, radości  i ludzkiej życzliwości  w dalszej kapłańskiej posłudze  oraz  w życiu osobistym, aby dalej swoim działaniem i świadectwem życia pomnażał w nas, pragnienie zażyłości z Jezusem Chrystusem - życzą wierni  Środowiska Tradycji Łacińskiej w Zielonce.


środa, 31 maja 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu czerwcu

02 czerwca  2017 roku - godzina 19. 30 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
04 czerwca  2017 roku - godzina 15.30 - Msza   Święta  w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
11 czerwca 2017 roku- godzina 15.30  - Msza Święta w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
(Kaplica  Domu  Rencisty)
15 czerwca 2017 roku -godzina 15.30 - Msza święta w Uroczystość Bożego Ciała
18 czerwca  2017 roku- godzina 15.30 - Msza Święta w II Niedziele Po Zesłaniu Ducha Świętego 
25 czerwca 2017 roku – godzina 15.30 – Msza Święta w III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego  

sobota, 27 maja 2017

Niedziela po Wniebowstąpieniu (28 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i wzmocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963] 


wtorek, 23 maja 2017

Wniebowstąpiernie Pańskie

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego  w  czwartek 25 maja  - Mszy świętej w Zielonce nie będzie.

Natomiast  w  tym dniu o godzinie 19.00 będzie  sprawowana Msza święta w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie przy ul. Kościelnej 55.  Mszę świętą odprawi x. Wojciech Pobudkowski IBP.

piątek, 19 maja 2017

V Niedziela po Wielkanocy (21 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na wejście, antyfona na ofiarowanie) dążymy do Ojca (sekreta). Życie ziemskie to czas próby, w którym mamy czynami udowadniać naszą miłość ku Ojcu niebieskiemu (lekcja). Modlitwa zanoszona w imię Jezusa zapewni nam pomoc łaski Bożej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 13 maja 2017

IV Niedziela po Wielkanocy (14 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 6 maja 2017

III Niedziela po Wielkanocy (07 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

niedziela, 30 kwietnia 2017

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski (03 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Naród Polski wiele razy doświadczył w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc Jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tzw. «potopu». Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. W roku 1924 na prośbę biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dnia 3 sierpnia 1962 roku Ojciec św. Jan XXIII ustanowił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski główną Patronką kraju razem ze świętymi Biskupami i Męczennikami Wojciechem i Stanisławem. Teksty mszalne wysławiają opiekę Maryi nad naszym narodem i proszą o dalszą Jej pomoc.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 29 kwietnia 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu maju

03 maja 2017 roku - godzina 15.30  - Msza   Święta w Uroczystość Najświętszej Maryi       Panny Królowej  Polski
05 maja 2017 roku - godzina 19.30 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
07 maja 2017 roku - godzina 15.30 - Msza   Święta  w III Niedzielę  po Wielkanocy
14 maja 2017 roku- godzina 15.30  - Msza Święta w IV Niedzielę po Wielkanocy
21 maja 2017 roku - godzina 15.30 - Msza święta w V Niedzielę po Wielkanocy
28 maja 2017 roku- godzina 15.30 - Msza Święta w Niedzielę po  Wniebowstąpieniu         Pańskim


II Niedziela po Wielkanocy (30 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Niedziela dzisiejsza nazywa się często «Niedzielą Dobrego Pasterza». W ciągu czterdziestodniowego pobytu  na  ziemi, po swoim zmartwychwstaniu, Pan Jezus ukazywał się często Apostołom i mówił z nimi o «Królestwie Bożym», to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi najwyższego pasterza w osobie św. Piotra i jego następców pozostając niewidzialnym «Pasterzem i strażnikiem dusz». W ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie Pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem - Pasterzem i Jego owieczkami (Alleluja, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 22 kwietnia 2017

Niedziela Biała (23 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Pankracego
Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: niedziela po zdjęciu białych  szat. Nowo ochrzczeni pierwszy raz  przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca  wśród  innych wiernych. Kościół  napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych  przez przyjęcie sakramentów, aby  dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej [antyfona  na wejście, lekcja, antyfona na komunię].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Poniedziałek Wielkanocny (17 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Piotra
Cała  oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni  ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się  grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się  jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest do świadectwo człowieka, który osobiście  obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył  właściwe znaczenie  proroctw  mesjańskich  i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi  postaciami i obdarza nas  duchowa radością, której obrazem była ziemia „opływająca mlekiem i miodem”[antyfona na wejście].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 15 kwietnia 2017

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (16 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

CHRISTUS RESURREXIT !!!

Zmartwychwstanie, zwycięstwo, światłość, życie – oto Radosna Nowina. Chrystus wstaje z martwych.  Wczoraj w hańbie i poniżeniu śmierci krzyżowej, a dziś w chwale niebieskiego uwielbienia. Jest to bezsprzecznie możliwe, jest to nieomylnie fakt pewny: „Pan zmartwychwstał prawdziwie”. Zmartwychwstanie Jezusa jest zastawem i nieomylną poręką naszej nadziei, najpewniejszą podporą naszej wiary, że zostaliśmy odkupieni, że powołani jesteśmy do życia wiecznego. „Ten jest dzień, który uczynił Pan, radujmy się i weselmy się weń. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. Alleluja” [graduał]. „ Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Jagnię zbawiło owce. Chrystus, niepokalany, pojednał grzeszników z Ojcem. Alleluja”.[sekwenc ja]

sobota, 8 kwietnia 2017

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa (09 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stajemy dziś na progu tygodnia Męki Pańskiej. Ze wstrząsającą dramatycznością rozwija się w tych dniach przed nami największa tajemnica historii świata: męka i śmierć Odkupiciela ludzkości. W Niedzielę  Palmową odbył  Zbawiciel swój uroczysty wjazd do Jerozolimy.  Z wdzięczną   miłością odtwarzał Kościół już w IV wieku ten pochód Chrystusa. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Tam brali do rąk gałązki palmowe  i oliwne, a wśród wołania: „Hosanna! Błogosławiony, który przybywa”, wchodzili do miasta świętego. Duchem przenieśmy się na Górę Oliwną. Kościół  poświęca gałązki palmowe, które symbolizują zwycięstwo  życia nad śmiercią. W tym uroczystym pochodzie Jezusa do Jeruzalem dostrzegajmy wielki triumfalny pochód Chrystusa, kiedy pojawi się On ze swoja mocą i chwałą. Wyśpiewujmy  nasze : „Gloria laus et honor tibi sit – Niechże Ci będzie hołd, chwała i cześć, O Chryste, Królu i Zbawco”.


środa, 5 kwietnia 2017

Triduum Paschalne w formie nadzwyczajnej w Józefowie

  • 13 kwietnia – 15 kwietnia

    13 kwietnia o 15:00 -  do 15 kwietnia o 23:00
  • Szczegółowe informacje
  • Triduum Paschalne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Warszawy.ulica Piotra Skargi 24, 05-420 Józefów, Polska
  • Harmonogram celebracji: Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 20.00, celebruje Ks. Tomasz Połomski.
  • Wielki Piątek: Liturgia ku Czci Męki i Śmierci Pańskiej o godzinie 15.00, celebruje Ks. Tomasz Połomski
  • Wielka Sobota: Wigilia Wielkanocna o godzinie 20.30. Celebruje Ks. Prał. Mirosław Mikulski.
  • Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. trydenckie jak w niedziele, tj. o godzinie 9.30.
Liturgia odbywa się w dolnym kościele.
Publiczne·            
Organizatorzy: Tomek Gromadka

sobota, 1 kwietnia 2017

I Niedziela Męki Pańskiej (02 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Piotra
Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejściegraduałtraktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Okres Męki Pańskiej

Rozpoczyna się nowy okres Wielkiego Postu. Począwszy od dziś będziemy przeżywali tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. W centrum świętej liturgii znajduje się krzyż. Z krzyża bowiem pochodzi zbawienie rodzaju ludzkiego. „ Z drzewa rajskiego przyszła śmierć, z drzewa krzyża przychodzi  zbawienie. Na drzewie rajskim zwyciężył szatan człowieka, na drzewie krzyża Chrystus, Pan nasz, zwycięża szatana”(prefacja o Krzyżu Świętym).

piątek, 24 marca 2017

IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare (26 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego
Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Ojciec święty poświęca w tę niedzielę złotą
różę, którą ofiarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 23 marca 2017

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 marca -sobota) – Msza Święta o godzinie 19.30

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”, Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. ( Ewangelia wg. św. Łukasza)
sobota, 18 marca 2017

III Niedziela Wielkiego Postu (19 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Wawrzyńca za Murami
Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament  już przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach (antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
sobota, 11 marca 2017

II Niedziela Wielkiego Postu (12 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Dominica.

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 4 marca 2017

I Niedziela Wielkiego Postu (05 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Jana na Lateranie
Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej. Droga, którą chcemy iść w czasie świętego Wielkiego Postu , jest drogą wyrzeczenia, dobrowolnego przezwyciężania i cierpliwego przyjmowania przeciwności, cierpień i upokorzeń. Jest to czas łaski, czas zbawienia. ”Jesteśmy niby umierający, a oto żyjemy”. Im bardziej w duchu Wielkiego Postu obumrzemy sami sobie, tym bardziej będziemy żyli (lekcja).Radośnie  rozbrzmiewa dziś śpiew antyfony na introit „ Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham”. Chrystus na pustyni modli się i pości. Kościół  czyni to wraz z Nim. Czas świętego Postu ze swej istoty wskazuje na chwałę zmartwychwstania, na świt uwielbionego życia w niebie. Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam dwa znakomite środki do zwycięstwa nad szatanem, ciałem i światem: Chrystusowe Ciało i Chrystusowe słowo. Idźmy więc  w duchu ewangelii wraz z Chrystusem na pustynię czterdziestodniowego postu. Ten, który tak zwycięsko trzykrotnie  pokonał szatana i jego pokusy, walczy i zwycięża także i w nas. On czyni nas mocarnymi i niezwyciężonymi. „Albowiem aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”.(Graduał)
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare, 1964 r.)

poniedziałek, 27 lutego 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu marcu 2017 roku

03 marca 2017 roku godzina 20.00 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
05 marca 2017 roku godzina 15.30 – Msza   Święta I Niedziela Wielkiego Postu
12 marca 2017 roku godzina 15.30 - Msza Święta II Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017 roku godzina 15.30 – Msza święta III Niedziela Wielkiego Postu
25 marca 2017 roku godzina 19.30 – Msza Święta Zwiastowanie N.M.P.
26 marca 2017 roku godzina 15.30 - Msza Święta IV Niedziela Wielkiego Postu

Popielec

Środa  Popielcowa  rozpoczyna w Kościele  okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ma on pobudzić wiernych do podjęcia  zdecydowanej drogi  osobistej odnowy.
Tradycyjnemu  obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą  słowa  „ Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Mówią one o przemijaniu życia ziemskiego, o tym że jesteśmy na tym świecie wędrowcami  zmierzającymi do Nieba.

01 marca  2017 roku -  w Środę Popielcową  -  nie ma Mszy Świętej w Zielonce 

niedziela, 26 lutego 2017

Wielki Post

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa Pana naszego.
                                                              (Z prefacji wielkopostnej).
WIOSNA W LITURGII
«Oto nadchodzi Twój dzień, w którym wszystko na nowo rozkwitnie; obyśmy także odnowieni przez łaskę mogli śpiewać nową pieśń».
Powyższe słowa hymnu wielkopostnego stanowią hasło życia Kościoła w tym okresie. Mamy odnowić nasze życie duchowe przez udział w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Wielki Post jest przygotowaniem na największą uroczystość roku kościelnego, ale jest również zapoczątkowaniem naszego udziału w misterium wielkanocnym. Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej.
ŚWIĘTA CZTERDZIESTNICA
Oficjalna nazwa Wielkiego Postu brzmi «Swięta Czterdziestnica* (Quadragesima). Okres 40-dniowy został uświęcony w dziejach zbawienia. Mojżesz przebywał 40 dni na rozmowie z Bogiem; Eliasz odbył 40-dniową pielgrzymkę do góry Horeb. 40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, aż do zupełnego odnowienia narodu przez wymarcie pokolenia, które buntowało się przeciw woli Bożej. Wreszcie Syn Boży poprzedził swoją działalność 40-dniowym pobytem na pustyni, spędzonym na modlitwie i poście. Za przykładem Zbawiciela Kościół poświęca 40 dni na odnowienie życia duchowego swoich dzieci.
POCHYLCIE GŁOWY WASZE PRZED BOGIEM
Okres Wielkiego Postu jest czasem modlitwy, w najpełniejszym znaczeniu czasem obcowania z Bogiem. Przez modlitwę nabywamy pokory, uznajemy bowiem naszą zależność od Boga, naszą słabość i grzeszność.
W okresie Wielkiego Postu mamy się zajmować «słowem, które pochodzi z ust Bożych», czytając Pismo święte i słuchając kazań. Ponieważ nie możemy spędzić 40 dni w oderwaniu od świata, odprawmy przynajmniej krótsze rekolekcje. Przede wszystkim bierzmy udział w liturgii.
NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK
Główne wyrzeczenia, które nakazuje Kościół w Wielkim Poście, to post i powstrzymywanie się od zabaw. Mamy je praktykować, aby przywrócić ład wewnętrzny, którego pozbawia nas nieumiarkowane użycie pokarmów, napojów i rozrywek, oraz aby wynagrodzić Bogu za grzechy własne i bliźnich. Wielki Post jest to «post uroczysty», publiczny i oficjalny, post całego Kościoła. Prefacja wielkopostna wysławia jego zbawienne skutki. Kościół w modlitwach swoich codziennie powołuje się na tę ofiarę swoich dzieci. Kto nie może zachować przepisów o poście w całej rozciągłości, niech stara się ofiarować Bogu to, co może. Poza ograniczeniem pokarmu polem naszych wyrzeczeń mogą być inne dziedziny naszego życia. «Jeśli podejmuje się umartwienie, żeby ująć w karby źródło podniet cielesnych, to najbardziej pożądany jest ten rodzaj wstrzemięźliwości, który wytrzeźwi z przewrotności samą wolę i zamorzy nieuczciwość w postępowaniu. Taki post mogą zachować nawet chorzy, nie wyłączając całkowicie  obezwładnionych» (św.  Leon).

( Mszał Rzymski, WYDAWNICTWO PALLOTINUM, Poznań 1963)