poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Ogłoszenie

Od  miesiąca września powracamy do stałej godziny celebracji Mszy Świętej niedzielnej o godz. 15.30 - a w pierwszy piątek miesiąca 02 września - Msza o godzinie 19.15.

sobota, 27 sierpnia 2016

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (28 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie  o ratunek dla swoich dzieci (antyfona na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może  wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego  życia (ewangelia, antyfona na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem <wydanym za życia świata>(antyfona na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]niedziela, 21 sierpnia 2016

XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (21 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina: «Szukajcież naprzód Królestwa Bożego... a wszystko inne będzie wam przydane» (ewangelia). Śpiewy mszalne wysławiają szczęście płynące z wiernego oddania się Bogu. (antyfony na wejście na ofiarowaniegraduał).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Relacja z mszy w Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Msza w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi  Panny, z poświęceniem  kwiatów i ziół, którą odprawił gościnnie ks. Tomasz Połomski.


niedziela, 14 sierpnia 2016

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej ( 15 sierpnia ) - Msza Święta z poświęceniem kwiatów i ziół o godzinie 14.00

Niepokalana  Bogarodzica i zawsze Dziewica Maryja po ukończeniu życia ziemskiego jest z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej. 
„ Znak wielki ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na głowie korona z gwiazd dwunastu”(antyfona na introit). Maryja z ciałem i duszą wzięta jest do nieba. Wolna od grzechu  pierworodnego i wolna od wszelkiego grzechu osobistego, jest Maryja wolna także od kary za grzech pierworodny, tj. od konieczności umierania. Jednakże skoro Chrystus Pan z całkowitego posłuszeństwa dla polecenia  Ojca dobrowolnie przyjął na siebie gorycz śmierci, i Maryja chciała Mu być podobna w tym, że umarła. Po Chrystusie Ona jedna jedyna nie tylko z duszą, jak inni święci, lecz także z ciałem jest  wzięta do światłości i chwały uwielbienia w niebie. Maryjo, która zasiadasz na tronie jako królowa, odziana w słońce, a na głowie masz koronę z gwiazd dwunastu, jesteś po Jezusie radością i  zachwytem aniołów i świętych, patrzymy ku Tobie, któraś jest dla nas życiem, słodkością i nadzieją naszą.

(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare )

sobota, 13 sierpnia 2016

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (14 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który jako człowiek pochodził z potomstwa Abrahama (lekcja). Chrystus zawarł nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, które obejmuje wszystkie narody. Podstawą zbawienia nie jest już przynależność do narodu wybranego, lecz wiara w Chrystusa, przez którego Bóg obiecał nas zbawić (ewangelia). Jako uczestnicy Nowego Przymierza powołujemy się na obietnice Boże  (ant. na wejście, graduał) i prosimy Boga o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Stanowią one naszą odpowiedź na wezwanie Boże.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 6 sierpnia 2016

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza Święta o godzinie 14.00

Słowa Chrystusa: "Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie" odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Msze Święte w sierpniu

Po wakacyjnej przerwie powracamy  do celebracji Mszy Świętych w NFRR w Zielonce   –  w miesiącu  sierpniu msze sprawowane będą o godzinie 14.00, pierwszy piątek miesiąca  ( 05 sierpnia ) o godzinie  19.30.