środa, 24 października 2018

Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02 listopada) – Msza Reguiem o godzinie 19.30

We  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiająca się we Mszy świętej.

„ Uwolnij, Panie dusze wszystkich wiernych zmarłych od wszelkich więzów grzechowych. A przy pomocy Twojej łaski niechaj unikną strasznego wyroku zatracenia, I niech zażywają szczęścia wiecznej światłości ”.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Uroczystośc Wszystkich Swiętych (01 listopada) - Msza Święta o godzinie 15.30


Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych «ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków», ze wszystkich stanów i zawodów (lekcja). Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości (ewangelia).
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego (introit).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Różaniec - Mysteria luminosa ( Tajemnice światła)


Święto Chrystusa Króla (28 października) – Msza święta o godzinie 15.30

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 19 października 2018

Różaniec


22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (21 października) – Msza święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 18 października 2018

Liturgiczne wspomnienie – Świętego Łukasza, Ewangelisty – 18 października (czwartek)

Św. Łukasz, poganin z pochodzenia, był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie . jemu zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W Ewangelii swojej przedstawił Chrystusa jako lekarza dusz i ciał. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów Marii Magdalenie i skruszonemu łotrowi.  Dante nazwał św. Łukasza „historykiem łagodności Chrystusowej”. Według Tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai. Symbolem jego jest wół, ponieważ zaczyna swą Ewangelię opisem  ofiary Starego Testamentu.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


poniedziałek, 15 października 2018

XIII Pielgrzymka tradycji łacińskiej


W dniach 16-17 listopada odbędzie się XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2018W programie pielgrzymki m.in. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Bazylice Jasnogórskiej, tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe, spotkanie formacyjne oraz Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej.

Organizator pielgrzymki zapewnia wszystkim pielgrzymom w grupach zorganizowanych: przejazd autokarowy, ubezpieczenie oraz nocleg w domu pielgrzyma znajdującym się w bezpośredniej bliskości Jasnej Góry. 

Zapisy do grup zorganizowanych prowadzone są do 5 listopada, a po tym terminie tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarach. 

W pielgrzymce można wziąć również udział indywidualnie lub duchowo. Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pielgrzymki. 

Osoby mające trudności z korzystaniem z internetu mogą zapisać się telefonicznie. 
Wszelkie szczegółowe informacje o pielgrzymce podano na stronie internetowej pielgrzymki –   

                                                          www.tradiclaromontana.pll. (34) 341-00-21


W Zielonce chętni zapisują się  w zakrystii u księdza Cezarego.

piątek, 12 października 2018

Różaniec


21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (14 października) – Msza święta o godzinie 15.30

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej  (alleluja). Wejście do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom (ewangelia). Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia (lekcja). Modlimy sie dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce (kolekta, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]środa, 10 października 2018

Liturgiczne wspomnienie – Uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny – 11 października (czwartek)

W kalendarzu tradycyjnym 11 października obchodzimy święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.  W roku 431 sobór powszechny zebrany w Efezie uroczyście ogłosił, że Maryja jest  Bożą  Rodzicielką, Matką Bożą. W 1500 letnią rocznicę ogłoszenia tego dogmatu papież Pius XI polecił obchodzić święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi  Panny 11 października. Godność Matki Bożej jest podstawą wszystkich innych przywilejów Maryi.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


poniedziałek, 8 października 2018

Relacja z pielgrzymki

Pielgrzymka  Tradycji Łacińskiej do Porządzia  do Sanktuarium  św. Teresy od Dzieciątka Jezus(św. Teresy z Lisieux)  odbyła się wczoraj a  czas spędzony w tym cudownym miejscu na pewno długo pozostanie wśród uczestników wyjazdu. Proboszcz parafii  a jednocześnie kustosz Sanktuarium ks. Stefan Ceberek opowiedział  nam  historię kościoła, podkreślając fakt   jest to miejsce szczególnego kultu  świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po wspólnie odmówionym różańcu, sprawowana była Msza święta  w tradycyjnym rycie rzymskim. Po mszy świętej  i obiedzie był czas na osobiste wyciszenie, zwiedzanie sanktuarium, prywatne modlitwy, wzajemne  dyskusje.  Po wysłuchaniu  pouczającej konferencji,  którą wygłosił ks. Cezary, obejrzeliśmy film „Fatima – Orędzie wciąż aktualne”. A następnie powrót do Zielonki. Dziś już tylko pozostały wspomnienia z wczorajszego dnia utrwalone na zdjęciach.


piątek, 5 października 2018

Różaniec


20 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (07 października) – Msza święta o godzinie 15.30

Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień (antyfona na wejście). Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski (ewangelia). Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną (alleluja, antyfona na ofiarowanie). Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz (sekreta). Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu (antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 2 października 2018

Pierwszy Piątek Miesiąca


Liturgiczne wspomnienie – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 03 października (środa)

Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alencon w 1873 roku. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej  i w internacie Benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek i otrzymała imię  Teresy od dzieciatka Jezus. W życiu zakonnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełniać wszystkie, nawet  najmniejsze obowiązki. Nazwała te drogę do doskonałości < małą drogą  dziecięctwa duchowego. Widząc, że miłość Boga  jest  zapomniana, ofiarowała się Bogu  jako ofiara  za zbawienie świata. Swoje przeżycia duchowe opisała w księdze Dzieje duszy. Zmarła 30 września 1897 roku zapowiadając, że nie przestanie < dobrze czynić na ziemi>. Jest patronką misji katolickich.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Październik miesiącem modlitwy różańcowej

Od niedzieli 07 października , przed każdą  Mszą Świętą o godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich  wiernych  do wspólnego odmawiania różańca świętego

Różaniec  -  pierwotnie nazywany był  Psałterzem Najświętszej Maryi Panny (150 psalmów – 150 Zdrowaś Maryjo). Modlitwa jest znana i kultywowana w Kościele od czasów średniowiecza, choć jej korzenie są znacznie starsze. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Bożej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, a zwłaszcza  tym, którzy  pobożnie odmawiać będą różaniec, obiecuje szczególną opiekę. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas.

 „Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas „Ojcze nasz (św. o. Pio).

Terminy Mszy Świętych w miesiącu październiku br.

Piątek 05 października  2018 roku  – Pierwszy Piątek Miesiąca  Msza św. o  godz. 19.30
Niedziela 07 października 2018 roku  - XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza święta o 15.30
Niedziela 14 października 2018 roku  - XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta o   godz. 15.30
Niedziela  21 października  2018 roku  – XXII  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  -  Msza święta o  godz. 15.30
Niedziela 28 października  2018 roku – Święto Chrystusa Króla - Msza święta  o godz. 15.30