poniedziałek, 31 marca 2014

Pierwszy Piątek Miesiąca – zmiana godziny

Podobnie jak poprzednio, w związku, iż w Wielkim Poście rozpoczyna się parafialna Droga Krzyżowa, tradycyjna Msza Święta w NRFF w pierwszy piątek miesiąca (4 kwietnia) z godziny 19.30 zostaje przełożona na godzinę 20.15, na którą serdecznie zapraszamy.

Uwaga, Msza Św. jest 15 minut wcześniej niż w zeszłym miesiącu.

niedziela, 30 marca 2014

Niedziela Laetare

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego – zdjęcia z IV Niedzieli Wielkiego Postu (Lætare)
Zdjęcia P. Krystyna Lipowiecka
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie)

sobota, 29 marca 2014

Przegląd tygodnia

Tą krótką formą chcemy zapoczątkować cotygodniowe podsumowanie zdarzeń w naszym Duszpasterstwie, Parafii, Kościele. Także wspomnieć co może nas czekać w tygodniu następnym.

W zeszłym tygodniu wypadała Uroczystość N.M.P., uwieczniona zdjęciami i opisana w poprzednich wpisach. Celebransem był x. Mateusz z Wołomina, ceremoniarzem Jerzy, a śpiewali niezastąpieni panowie. Ze spokojnym sumieniem można stwierdzić, że cześć Bogu została oddana z wielkim entuzjazmem.

Z poletka ministrantów. W poprzednią niedzielę (3 Wielkiego Postu) niedawno poznany Jan miał swój „debiut” w roli Krucyfera, zaś zasłużony Ernest, szkolący się nieustannie, był w roli ceremoniarza.

Ciągle potrzeba więcej ministrantów, szczególnie z Zielonki i jej najbliższych okolic. Jeszcze bardziej potrzeba kantorów, bo najczęściej wspiera nas Maciej samotnie.

W kolejnym tygodniu Pierwszy Piątek Miesiąca będzie później, ze względu na parafialną Drogę Krzyżową.

piątek, 28 marca 2014

Zbliża się IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą radości - Laetare (od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście). Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ. Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
(Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej.Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego.)


Tradycja niedzieli Laetare sięga, do początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości.
Kościół, dziś  cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat.
Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym – dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete. Kolor różowy to fiolet zmieszany z bielą, oznacza radość pośród pokuty, chwilę wytchnienia podczas utrapienia.
To wezwanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w tym czasie pokuty, słyszymy nawoływanie do tego, by się radować. Kościół odpowiada na to wołanie. Dziś kapłani przyodziewają różowe szaty, porzucają wielkopostny fiolet. Dziś też można ozdabiać ołtarz kwiatami.
Słyszymy dziś również zachętę, aby odstąpić od wielkopostnej zadumy, aby cieszyć się i radość tę, czerpać od Pana. Kolekta przypomina nam o tym, że już niedługo będziemy przeżywać prawdziwą wielkanocną radość, że dni wielkiego świętowania są już blisko.


Źródła:
http://prkmirow.pl/aktualnosci-2/niedziela-laetare/
http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=227&doc=162
http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=227&doc=162

wtorek, 25 marca 2014

Zwiastowanie N. M. P.

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego - zdjęcia ze Zwiastowania N. M. P.
Zdjęcia: Robert Kalinowski
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie)

niedziela, 23 marca 2014

Jerycho Różańcowe

Przypominamy, że dzisiaj o 15.00 (przed Mszą Świętą) modlimy się wspólnie w ramach Jerycha Różańcowego.
Serdecznie zapraszamy.

czwartek, 20 marca 2014

Zbliża się Zwiatowanie N.M.P. – Uroczysta Msza Św.

W Uroczystość Zwiastowania N.M.P. (25 marca) będzie sprawowana tradycyjna Uroczysta Msza Święta (tzw. lewitowana) o godzinie 19.30.


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele katolickim 25 marca, na 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia. Tego dnia obchodzimy  Święto Wcielenia Bożego Słowa. Maryja przyjmując Boże Słowo stała się pokorną Służebnicą, Nową Ewą, która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości. Najświętsza Ofiara, którą dzisiaj składamy, jest dziękczynieniem za cały plan zbawienia, który zaczął się wypełniać do momentu Wcielenia, przez poniżenie Bożego Syna na krzyżu i wywyższenie w zmartwychwstaniu, aby nas poniżonych przez grzech doprowadzić do chwały zmartwychwstania.
Zwiastowanie Pańskie przypomina o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi z Nazaretu, by zwiastować, że za sprawą Ducha Świętego w cudowny i dziewiczy sposób pocznie Syna samego Boga. W ten sposób wypełnią się obietnice proroków.
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego
Maryja jest pokorną niewiastą. Żyje zwyczajnym, codziennym życiem w mieście Nazaret. To na Nią Bóg kieruje swój wzrok. Maryja zostaje wybrana, by stać się Matką Jezusa. To dlatego pewnego dnia anioł Gabriel przychodzi do Niej, by oznajmić wolę Bożą. „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.  Jej serce ogarnia lęk: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga” . Bóg wkracza w historię Jej cichego, ukrytego nazaretańskiego życia. Słowo Boga zmienia to życie. Maryja pełna ufności w wolę Bożą mówi swoje „tak”. Poddaje swoją wolę Woli Boga. Przyjmuje swoim sercem Słowo Pana. Od tego dnia historia świata zmienia się. Maryja przyjmuje godność Boskiego Macierzyństwa. Ile wzniosłości i uczucia jest w tej pierwszej tajemnicy! Ileż Prawdy, że Bóg jest Miłością.
Fakt, że uroczystość  ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Źródła:
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=rozaniec&nr=0
http://liturgia.wiara.pl/doc/1513197.Zwiastowanie-Panskie
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=47188
http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3168&Itemid=63

poniedziałek, 17 marca 2014

Zbliża się Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.

19 marca cały Kościół powszechny,  jak co roku czcić będzie św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Nie wiadomo dlaczego wybrano ten dzień. Być może powodem była bliskość uroczystości zwiastowania Maryji - 25 marca. Być może wpłynął na to fakt, że 19 marca w starożytnym Rzymie czczono boginię Minerwę, patronkę rzemieślników.
Święty Józef był mężem i oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem Jezusa. Wywodził się  z rodu Dawida, ale mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał majątku. Utrzymywał rodzinę dzięki pracy jako stolarz i cieśla.


Tajemnicę macierzyństwa Maryi poznaje Józef, który zmieszany szuka wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Pełnemu dręczących pytań mężowi, anioł Pański oznajmia we śnie: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". Reakcja Józefa na słowa anioła jest przedstawiona w sposób zwięzły: "Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie". Chociaż historia zbawienia rozpoczęła się bez jego udziału, to jednak on ma wyznaczone w niej miejsce. Nie potrzebuje żadnych dalszych wyjaśnień: ma wziąć Maryję razem z Jej macierzyństwem, czyli razem z Synem, który nie był jego, lecz Boga. Dlatego Józef nie zadaje pytań, ale działa. Milczenie Józefa towarzyszące działaniu świadczy o zrozumieniu jego roli i wyraża gotowość poddania się woli Boga.
Z tego płynie dla nas nauka , że o sprawiedliwości-świętości człowieka nie decydują słowa, choćby najpiękniejsze słowne „deklaracje”, lecz „wymowne milczenie”. Ewangelie, jak wiemy, nie zapisują żadnego słowa wypowiedzianego przez św. Józefa. Stwierdzają krótko: „uczynił tak, jak Mu polecił Anioł Pański” (Mt 1,14). Dzięki swej postawie św. Józef pozwala nam lepiej zrozumieć sens słów jego przybranego Syna: „Nie każdy, który Mi mówi: , wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21}. – Oto jawi się przed nami najprostszy sposób stawania się „człowiekiem sprawiedliwym”, świętym mężem i ojcem, święta kobietą i matką, świętym księdzem, świętą osobą konsekrowaną.
Świętego Józefa przedstawia się najczęściej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybuty to narzędzia ciesielskie – siekiera, piła, warsztat stolarski.

Jest to święto nakazane w całym Kościele. W Polsce dopiero od 2003 dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zniósł obowiązkowość jego obchodzenia.
W tym dniu, z powodów organizacyjnych, tradycyjnej Mszy Rzymskiej nie będzie.

sobota, 15 marca 2014

Suche Dni Wielkiego Postu

Zgodnie z wielowiekową tradycją cztery razy do roku obchodzono Suche Dni. Obecnie zniesione (w Mszale Pawła VI), kiedyś zajmowały bardzo ważne miejsce. Są to trzy dni tygodnia związane ściśle z Męką Jezusa Chrystusa:
  • środa – dzień, w którym Judasz zdradził Zbawiciela, a przywódcy ludu odbyli naradę przeciw Jezusowi i postanowili Go zgładzić,
  • piątek – dzień ukrzyżowania Chrystusa,
  • sobota – gdy ciało Chrystusa przebywało w grobie.

W Suche Dni obowiązywał post ścisły (ilościowy i jakościowy) i były to dni modlitwy przebłagalnej, dziękczynnej i błagalnej.

Obecne Suche Dni właśnie dzisiaj dobiegają końca. Kolejnych możemy wypatrywać w Oktawie Zesłania Ducha Świętego (też zniesionej).

wtorek, 4 marca 2014

Wielki Post

Już w tym tygodniu, od Środy Popielcowej (5 marca), rozpoczynamy Wielki Post. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły tj. jakościowy jak i ilościowy.

W języku łacińskim okres Wielkiego Postu określany jest mianem „Quadragesima”, czyli czterdzieści dni. To kolejny okres naszego życia, stanowiący doskonałą okazję do tego, aby spojrzeć na Mękę Jezusa Chrystusa, zagłębić się w jej sens, przygotować się tak, aby móc całym sobą uczestniczyć w Świętach Paschalnych. Post jest ważnym środkiem umożliwiającym dzięki Łasce przemianę w samym sobie.

W ten dzień Mszy Rzymskiej (Trydenckiej) nie będzie.

W związku, iż w Wielkim Poście rozpoczyna się parafialna Droga Krzyżowa, tradycyjna Msza Święta w NRFF w pierwszy piątek miesiąca (7 marca) z godziny 19.30 zostaje przełożona na godzinę 20.30, na którą serdecznie zapraszamy.

poniedziałek, 3 marca 2014

Spotkanie ostatkowe

Po Mszy Świętej w niedziele, 2 marca, w parafialnej salce katechetycznej odbyło się już kolejne spotkanie naszej grupy – tym razem spotkanie ostatkowe przed Wielkim Postem. Była kawa, herbata, dużo, dużo słodkości a przede wszystkim, jak zwykle, miła i serdeczna atmosfera. Nie zabrakło dyskusji i wymiany doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących udziału we mszach oraz dalszych planów w krzewieniu tradycji. Dziękujemy tym, którzy zainicjowali i przygotowali spotkanie oraz wszystkim  którzy wzięli w nim udział. Mamy nadzieję, iż takie spotkania wejdą na stałe do naszej tradycyjnej grupy.


niedziela, 2 marca 2014

Niedziela Pięćdziesiątnicy

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego - zdjęcia z Niedzieli Pięćdziesiątnicy
Zdjęcia P. Krystyna Lipowiecka
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie)