poniedziałek, 30 lipca 2018

Ogłoszenie

W dniu 05 sierpnia w XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego Msza święta  w Zielonce będzie sprawowana o godz. 15.30.

W dniach 03 sierpnia  (Pierwszy Piątek Miesiąca) oraz w niedziele 12 sierpnia, 19 sierpnia, 26 sierpnia oraz 15 sierpnia (środa Wniebowzięcie NMP) w Zielonce nie będzie celebracji Mszy świętych  - urlop ks. Cezarego

czwartek, 26 lipca 2018

Litania


X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (29 lipca) – Msza święta o godzinie 15.30

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]środa, 25 lipca 2018

Liturgiczne wspomnienie - św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny - 26 lipca

Sława dziecka spływa na jego rodziców. Kult św. Anny jest przedłużeniem naszej czci dla Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczął się  on na Wschodzie, skąd przeszczepili go na Zachód krzyżowcy. chrześcijańskie czczą św. Annę jako swoja patronkę.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]piątek, 20 lipca 2018

Litania


Ślub tradycyjny


IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (22 lipca) – Msza święta o godzinie 15.30

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni (lekcja). Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach (ewangelia). Zdarzenia te są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie (ant. na ofiarowanie).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]niedziela, 15 lipca 2018

Wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu ( Matki Bożej Szkaplerznej) - 16 lipca

W XII wieku na Górze Karmel w Palestynie osiedliła się grupa pustelników, którzy dali początek nowemu zakonowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z  Góry Karmelu. W następnym stuleciu zakon przeniósł się do Europy i został zatwierdzony przez Papieża Honoriusza III. 16 lipca 1251 roku Matka Boża ukazała się św. Szymonowi Stock, szóstemu generałowi zakonu i obiecała szczególną opiekę noszącym szkaplerz karmelitański. Dzisiejsze święto jest wyrazem wdzięczności za łaski wyjednane przez Maryję zakonowi Karmelitów i Jej czcicielom.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Szkaplerz Karmelitański NMP

Święto liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu (Matki Bożej Szkaplerznej)przypada na poniedziałek 16 lipca, ale już dzisiejszej  niedzieli  po Mszy świętej,  kilkoro wiernych ze Środowiska Tradycji Katolickiej podczas Nabożeństwa  Uroczystego Obrzędu Błogosławieństwa i poświęcenia,  przyjęło szkaplerz karmelitański Najświętszej Maryi Panny  poprzez uroczyste nałożenie go  zgodnie z przypisanym rytuałem.

piątek, 13 lipca 2018

Litania


VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (15 lipca) – Msza święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami (lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy (kolekta, sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


piątek, 6 lipca 2018

Dwa przypomnienia

Spotkanie


                                              Litania


VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (08 lipca) – Msza święta o godzinie 15.30

Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemy Mu hołd (ant. na wejście). Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie.
Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]poniedziałek, 2 lipca 2018

Wspomnienie liturgiczne - VI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (02 lipca) –- Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Wkrótce po  Zwiastowaniu Maryja nawiedziła swoją krewną Elżbietę, oczekującą narodzenia Jana Chrzciciela.  Było to równocześnie pierwsze zbliżenie Chrystusa i Jego Przesłańca. Elżbieta powitała  Maryję słowami, które  powtarzamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo, a Matka Boża wypowiedziała natchniony kantyk Magnificat.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]