poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Jan Paweł II beatyfikowany 1 maja 2011r.


W Watykanie za zgodą papieża Benedykta XVI ogłoszony został dekret o cudzie dokonanym za wstawiennictwem Jana Pawła II. Zamyka to formalnie proces beatyfikacji papieża Polaka. Benedykt XVI ogłosił, że do wyniesienia na ołtarze dojdzie 1 maja 2011 roku.

Cudowne uzdrowienie

Do beatyfikacji wybrano trudny, niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia, przypadek całkowitego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre. Dwa miesiące po śmierci Jana Pawła II modliła się ona do niego z całą swą wspólnotą zakonną.
Dokumentację w sprawie cudu zaaprobowały na przełomie listopada i grudnia komisje lekarzy i teologów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. We wtorek cud został uznany przez komisję kardynałów. Dekret w tej sprawie z prośbą o jego aprobatę został przekazany Benedyktowi XVI wyjątkowo szybko, zaledwie trzy dni po głosowaniu kardynałów.

Santo subito
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się niedługo po jego śmierci, w czerwcu 2005 roku. Papież skorzystał z przysługującego mu prawa i uchylił regułę pięciu lat, które muszą upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze.
– Bardzo się cieszę z tego niezwykle szybkiego zakończenia procesu beatyfikacyjnego naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II – powiedział prymas Polski abp Józef Kowalczyk po tym, jak ogłoszono termin beatyfikacji. – Właśnie spełnia się pragnienie milionów ludzi, wyrażane już na pogrzebie Jana Pawła II wołaniami „Santo subito” – dodał.
– Jesteśmy szczęśliwi, że proces doszedł do końca, że jest dekret, że to, o co prosili ludzie: „Santo subito”, spełnia się – powiedział wieloletni sekretarz Jana Pawła II, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Zaznaczył, że czekamy jeszcze na samą ceremonię beatyfikacji, wyznaczoną 1 maja. W tym roku tego właśnie dnia przypada święto Bożego Miłosierdzia, a Jan Paweł II zmarł w 2005 r. w jego przeddzień. – Tajemnica o Bożym Miłosierdziu związała się z jego życiem i tu w Polsce, i w czasie całego pontyfikatu – podkreślił.

Radość francuskich katolików
Ks. Bernard Podvin, Rzecznik prasowy episkopatu Francji powiedział, że ogłoszenie daty beatyfikacji Jana Pawła II jest „wielką radością dla wszystkich katolików i dumą Francji”. Podkreślił, że katolicy na całym świecie żywią wielki szacunek dla polskiego papieża, ale był on także szanowany przez ludzi nienależących do Kościoła rzymskokatolickiego. – To także duma dla katolików we Francji, ponieważ ta beatyfikacja jest związana z cudownym uzdrowieniem francuskiej siostry, Marie Simon-Pierre. Otrzymujemy w ten sposób owoc duchowy i jesteśmy z tego zarazem dumni i wzruszeni – dodał. Ks. Podvin zaznaczył, że siostra Marie Simon-Pierre jest kobietą „skromną, delikatną, bardzo przywiązaną do papieża Jana Pawła II przez swoją wiarę, a także przez fakt, że Ojciec Święty też cierpiał na chorobę Parkinsona”.
Odszedł w opinii świętości

Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze przypadnie akurat w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez niego samego, przypadającego zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Beatyfikacja Jana Pawła II będzie pierwszą beatyfikacją, jakiej dokona Benedykt XVI. Stanowi to odstępstwo od zasady wprowadzonej przez obecnego papieża, który na początku pontyfikatu zrezygnował z przewodniczenia uroczystościom beatyfikacyjnym, powierzając to zadanie swym delegatom i dokonywał wyłącznie kanonizacji.

Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 roku w opinii świętości. Podczas ceremonii pogrzebowej w Rzymie zgromadzeni na Placu Świętego Piotra wznosili transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”.
Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Był pierwszym od ponad 450. lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat, trzeci pod względem długości w dziejach, wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego, ale również polityki światowej.

Polski papież nie tylko Polaków
Nazywany papieżem pielgrzymem, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Spotykał się z ludźmi cierpiącymi głód i nędzę materialną i niestrudzenie docierał wszędzie tam, gdzie były łamane prawa człowieka do wolności i godnego życia. Nie wahał się zajmować stanowiska w sprawie konfliktów politycznych i trudnych problemów społecznych. Bardzo intensywnie angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami. Podczas historycznej wizyty w meczecie Omajadów w 2001 roku, z udziałem Wielkiego Muftiego Syrii, szejka Ahmeda Kuftaro, papież wyraził nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do lepszego zrozumienia między chrześcijanami i muzułmanami.

Dziękczynne czuwanie
W piątek wieczorem we wszystkich katedrach diecezjalnych w Polsce stypendyści fundacji episkopatu Dzieło Nowego Tysiąclecia organizują czuwanie modlitewne w podziękowaniu za zakończenie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który jest także przewodniczącym fundacji poinformował, że czuwania dziękczynne odbędą się z inicjatywy młodzieży. Jak napisali w swoim apelu stypendyści fundacji, ogłoszenie decyzji o beatyfikacji papieża Polaka, to „jedna z najradośniejszych chwil w polskiej historii”. „Uroczystość beatyfikacji zwieńczy wspaniałe życie i Pontyfikat naszego Rodaka” – czytamy. Podkreślili, że dziś „wszyscy możemy być dumni, że Ojczyzna wydała na świat tak wielkiego Człowieka”.

(Źródło: PAP)