niedziela, 25 września 2016

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (25 września) – Msza Święta o godzinie 15.30


Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do  bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie świętym.  Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniu, że  można się zbawić dzięki własnym siłom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
sobota, 17 września 2016

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (18 września) – Msza Święta o godzinie 15.30

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 13 września 2016

Zaproszenie na spotkanie w dniu 25 września - po niedzielenj Mszy Świętej ( około godz. 17.00) z tłumaczem książki Łukaszem Makowskim "Chwała córki królewskiej"

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Zielonce i Wirtualne Wydawnictwo Wiwo serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone powieści Bruce'a Marshalla pt. "Chwała córki królewskiej". Spotkanie odbędzie się w niedzielę 25 września po Mszy Świętej o 15.30 w domu parafialnym parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce (Jagiellońska 10, 05-220 Zielonka). W spotkaniu wezmą udział x. Bartosz Porzeziński oraz tłumacz książki, Łukasz Makowski.

sobota, 10 września 2016

XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (11 września) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 3 września 2016

XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (04 września) – Msza Święta o godzinie 15.30

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy <nędzni i ubodzy> (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą (ewangelia, ant. na ofiarowanie). Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]