sobota, 30 sierpnia 2014

Przegląd tygodnia

Kończą się wakacje. Jutro (w niedzielę 31 sierpnia) ostatni raz Msza Św. o godzinie 14.
Uwaga, zmiana godziny celebracji. Począwszy od września Msze Św. w niedziele o godzinie 15.00.

Msze w Pierwsze piątki miesiąca (poczynając od 5 września) o stałej porze, o godzinie 19.30.

We wtorek (26 sierpnia) w Uroczystość N.M.P. Jasnogórskiej czyli Częstochowskiej (patronki parafii) Mszę Św. celebrował o. Jakub Gis, któremu służy kleryk IBP Michał.

Począwszy od września na niedzielnych Msza Św. grał i śpiewał będzie Michał Sawicki. Kantor, który wraz ze scholą już nie raz nas odwiedził.

Za dwa tygodnie, w niedzielę 14 września (w Uroczystość Podniesienia Krzyża Pańskiego), p Mszy Św. planowana jest próba ministrantów. Serdecznie zapraszamy każdego mężczyznę.

piątek, 29 sierpnia 2014

Módlmy się za prześladowanych chrześcijan

Nadeszła wiadomość:

Chrześcijanie w północnym Iraku proszą o wsparcie modlitewne. Wszyscy chrześcijanie mają być ścięci w ciągu najbliższych godzin. Proszę pomódlcie się za nich.
X. Z. Snarski

wtorek, 26 sierpnia 2014

N.M.P. Jasnogórskiej

Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej czyli Częstochowskiej, patronki parafii.

Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią.
W XIV wieku książę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier paulinów. Bardzo szybko do obrazu zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi doznawali wielu łask.
Na Wielkanoc 1430 r. dwaj panowie polscy i książę ruski dokonali napaści na Jasną Górę. Kiedy okazało się, że wyposażenie klasztoru jest dość skromne – ukradli naczynia i sprzęty liturgiczne, kielichy, krzyże i ozdoby. Odarli także cudowny obraz ze złota i klejnotów, którymi przyozdobili go pobożni pielgrzymi. Wreszcie przecięli twarz Maryi cięciem szabli.

Źródła:
brewiarz.plW ten uroczysty dzień Mszę Św. w NFRR celebrował pasjonista o. Jakub Gis. Ceremoniarzem był Michał, kleryk IBP.
Zdjęcia P. Krystyna Lipowiecka
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie).

sobota, 23 sierpnia 2014

Przegląd tygodnia

Ogłoszenie. W najbliższy wtorek (26 sierpnia) jest Święto N.M.P. Jasnogórskiej czyli Częstochowskiej, patronki parafii. Msza Św. w NFRR o godzinie 14.

Wkrótce pojawią się dalsze informacje...

Edycja. Od września stałą godziną niedzielnych celebracji będzie godzina 15 (pół godziny wcześniej niż przed wakacjami).
Dodatkowo, niespodzianka, na niedzielnych celebrach będzie organista i kantor.

piątek, 15 sierpnia 2014

Wniebowzięcie N.M.P.

Dzisiaj jest Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1 klasy, Święto nakazane). Zwane też jest Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu zwyczajowo przynosi się do kościoła kwiaty i zioła, aby je poświęcić.


Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, wzmiankach i śladach.

Jak podkreślił Ojciec Święty Pius XII w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus, określającej jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, to odwieczne przekonanie w Kościele potwierdzają wyraźnie liczne świątynie oddane Bogu pod wezwaniem Maryi Panny Wniebowziętej na długo przed ogłoszeniem tego dogmatu w 1950 roku.

Z czasem papieże nadawali temu świętu coraz bardziej uroczysty charakter. Św. Sergiusz I wprowadził Litanie, czyli procesje stacyjne w uroczystości maryjne, wymieniając obok siebie święto Narodzenia, Zwiastowania, Oczyszczenia i Zaśnięcia Najświętszej Panny Maryi. Leon IV poleca uroczyście obchodzić święto Wniebowzięcia Świętej Bożej Rodzicielki.

Teologowie i scholastycy podkreślali, że przywilej Wniebowzięcia Maryi Dziewicy zgadza się w pełni z Pismem Świętym. Pośród świętych, przypominających o tajemnicy Wniebowzięcia wymienić można: św. Antoniego Padewskiego, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bernardyna ze Sieny, św. Roberta Bellarmina, św. Franciszka Salezego, św. Alfonsa czy też św. Piotra Kanizjusza.

Koniecznym było, aby Maryja Dziewica najściślej zjednoczona ze swym Synem w walce z szatanem, mająca doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Tak jak Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad grzechem i jego skutkami, w tym śmiercią, „tak trzeba było, aby wspólna walka świętej Dziewicy i Syna zakończyła się dziewiczego ciała”. Maryja Niepokalana w swoim poczęciu, nienaruszenie dziewicza w Boskim macierzyństwie osiągnęła jakby najwyższą koronę swoich przywilejów poprzez zachowanie od zepsucia grobu, „aby na podobieństwo Syna, po zwycięstwie nad śmiercią, z duszą i ciałem zostać wyniesioną do najwyższej chwały nieba i tam jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna, nieśmiertelnego Króla wieków”.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla: „Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan”.

Źródło:
sanctus.plW tym uroczystym dniu odbyła się Msza Święta w NFRR, którą celebrował x. Tomasz Jochemczyk.
Zdjęcia p. Robert Kalinowski.
Więcej zdjęć w galerii (po prawej stronie).

czwartek, 14 sierpnia 2014

Msze w sierpniu

Msze Święte w NFRR powróciły. W niedziele sierpnia o godzinie 14.

Jutro (piątek, 15 sierpnia) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Św. w NFRR o godzinie 14.
Inna nazwa tej Uroczystości to Matki Boskiej Zielnej, będzie tradycyjne poświęcenie ziół.
Uroczystość pierwszej klasy, post w piątek nie obowiązuje.