środa, 31 maja 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu czerwcu

02 czerwca  2017 roku - godzina 19. 30 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
04 czerwca  2017 roku - godzina 15.30 - Msza   Święta  w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
11 czerwca 2017 roku- godzina 15.30  - Msza Święta w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
(Kaplica  Domu  Rencisty)
15 czerwca 2017 roku -godzina 15.30 - Msza święta w Uroczystość Bożego Ciała
18 czerwca  2017 roku- godzina 15.30 - Msza Święta w II Niedziele Po Zesłaniu Ducha Świętego 
25 czerwca 2017 roku – godzina 15.30 – Msza Święta w III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego  

sobota, 27 maja 2017

Niedziela po Wniebowstąpieniu (28 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i wzmocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963] 


wtorek, 23 maja 2017

Wniebowstąpiernie Pańskie

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego  w  czwartek 25 maja  - Mszy świętej w Zielonce nie będzie.

Natomiast  w  tym dniu o godzinie 19.00 będzie  sprawowana Msza święta w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie przy ul. Kościelnej 55.  Mszę świętą odprawi x. Wojciech Pobudkowski IBP.

piątek, 19 maja 2017

V Niedziela po Wielkanocy (21 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na wejście, antyfona na ofiarowanie) dążymy do Ojca (sekreta). Życie ziemskie to czas próby, w którym mamy czynami udowadniać naszą miłość ku Ojcu niebieskiemu (lekcja). Modlitwa zanoszona w imię Jezusa zapewni nam pomoc łaski Bożej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 13 maja 2017

IV Niedziela po Wielkanocy (14 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 6 maja 2017

III Niedziela po Wielkanocy (07 maja) – Msza Święta o godzinie 15.30

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]