środa, 29 listopada 2017

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
 Adwent [po łacinie  adventus – przyjście] rozpoczyna nowy  rok kościelny. Kościół święty oznacza tą nazwą  okres przygotowania na przyjście Pańskie. Przyjście to jest trojakie: Przyjście historyczne: Oczekujemy pamiątki Narodzin (25 grudnia) i Objawienia (6 stycznia) Jezusa Chrystusa. Kościół przez cztery  niedziele przypomina przygotowanie narodu wybranego na przyjęcie Zbawiciela. Przyjście  mistyczne: Bóg udziela nam łaski w miarę naszego przygotowania. Mamy gotować drogę Panu przez skupienie i modlitwę. Dlatego w Adwencie Kościół nakazuje wstrzymywanie się od zabaw i wzywa do pokuty, tj. odwrócenia się od zła i czynienie dobra.   Przyjście ostateczne: Rozwój  Królestwa Bożego odbywa się równolegle z rozwojem dzieła  Odkupienia, zaczyna się z narodzeniem Chrystusa w stajence betlejemskiej, rozkwita w życiu Kościoła, kończy się Sądem ostatecznym u schyłku wieków. Powtórne przyjście Chrystusa Pana będzie objawieniem Jego chwały i ostatecznym ugruntowaniem jego Królestwa.                  

Terminy Mszy Świętych w miesiącu grudniu

01 grudnia  2017 roku - godzina 19.30 - Msza święta w I Piątek Miesiąca,

03 grudnia 2017 roku - godzina 15.30 - Msza   święta w I Niedzielę Adwentu

08 grudnia 2017 roku - godzina  20.15 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N M P

10 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w II Niedzielę Adwentu,
 
17 grudnia 2017 roku – godzina 15.30 – Msza święta w  III Niedzielę Adwentu,

25 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w Uroczystość Narodzenia Pańskiego,
 
26 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w uroczystość św. Szczepana, Pierwszego Męczennika ,
 
31 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w Oktawie Bożego Narodzenia,

sobota, 25 listopada 2017

Ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (26 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]wtorek, 21 listopada 2017

Życzenia

W związku z przypadającym w środę 22 listopada wspomnieniem świętej Cecylii Dziewicy i Męczennicy, patronki chórzystów, śpiewaków, muzyków i organistów, wszystkim tworzącym i wykonującym śpiew i muzykę, składamy jak najlepsze życzenia radości i pomyślności, aby piękno wykonywanej muzyki i śpiewu zbliżało nas do Boga i ludzi oraz ludzkiej wdzięczności za wkładany trud.
Szczególne życzenia składamy członkom scholi gregoriańskiej śpiewającej pod kierunkiem wspaniałego kantora p. Michała, a działającej przy naszym Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce - radości oraz satysfakcji z pełnionej posługi.

sobota, 18 listopada 2017

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – ( VI Niedziela po Objawieniu Pańskim ) 19 listopada – Msza Święta o godzinie 15.30

Teksty mszalne przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak ziarnko gorczyczne w potężny krzew i przetwarza świat,  jak kwas chlebowy mąkę. Rozkwit Kościoła w Tesalonikach, który opisuje św. Paweł, jest obrazem tego, co bez przerwy dokonuje się w świecie. Kościół z roku na rok rozszerza się i staje się katolicki, czyli powszechny, nie tylko przez swoją naukę, lecz także przez swój zasięg. Kwas chlebowy jest również symbolem Eucharystii, która z wolna przemienia dusze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 11 listopada 2017

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (12 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim Królestwie (antyfona na wejście, graduał). Zbliża się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka, wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie (lekcja), podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 4 listopada 2017

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (05 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 2 listopada 2017

Msza Requiem w Zielonce

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych została odprawiona Msza  Święta  - Requiem. Po Mszy odbył się obrzęd absolucji przy pustej trumnie, symbolizującej dusze czyśćcowe, za które się modliliśmy. Pie Iesu Domine, dona eis reqiuem sempiternam.
środa, 1 listopada 2017

Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02 listopada) – Msza Reguiem o godzinie 19.30

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat  Benedyktynów w Cluny św. Odylon w 998 roku.  Uczciwszy triumf tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiająca się we Mszy świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]