niedziela, 27 listopada 2016

Rekolekcje adwentowe

W I Niedzielę Adwentu w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy 30 listopada. Rekolekcje poprowadzi ks. Bogdan Kulik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Podczas dzisiejszej mszy świętej wysłuchaliśmy naukę rekolekcyjną dotyczącą Apostolstwa Dobrej Śmierci (członkostwo i cele Apostolstwa).Ogłoszenie

Terminy Mszy Świętych w grudniu  2016 roku


02 grudnia – piątek godz. 19.30 - Pierwszy Piątek Miesiąca
04 grudnia – niedziela godz. 15.30 – II Niedziela Adwentu
11 grudnia – niedziela godz. 15.30 – III Niedziela Adwentu
18 grudnia – niedziela godz. 15.30 – IV Niedziela Adwentu
25 grudnia – niedziela godz. 15.30 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia – niedziela godz. 15.30 – Św. Szczepana, Męczennika

sobota, 26 listopada 2016

I Niedziela Adwentu (27 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa  okrzyk ”Veni- Przyjdź”. Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby  przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej  Mszy są wyjęte w psalmu 24, który  doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy nasza nicość i grzeszność i gorąco  pragniemy  zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta  zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja  wzywa  do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada  ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca  właściwe światło na całą doczesność. „Podnieście głowy  wasze, bo się zbliża odkupienie”. W sekrecie  modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który  jest  naszym  początkiem i celem.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.

Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
Adwent [z łacińskiego adventus – przyjście], rozpoczyna nowy rok kościelny. Adwent to okres  oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.  Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele, poprzedzające Boże Narodzenie.
Święta liturgia adwentowa rozróżnia podwójne  przyjście Chrystusa, nie oddzielając jednego przyjścia do drugiego. Pierwsze przyjście, kiedy to Syna Boży zjawił się w ciele na ziemi, poczęty z Ducha świętego w łonie Dziewicy, przyjmując ludzka postać. Cały obecny czas na ziemi jest dla Kościoła czasem pierwszego przyjścia Pana Jezusa, adwentem, czasem oczekiwania, wyglądania i pragnienia, czasem w którym napełnia nas swym duchem i życiem oraz  ma doprowadzić do ostatecznego zbawienia, przygotować  na drugie przyjście Chrystusa na świat.
Podczas drugiego swego przyjścia, ponownego w dniu ostatecznym, przyjdzie on z mocą, aby dopełnić i zakończyć dzieło zbawienia na ziemi. W Adwencie uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy odkupienia i w poczuciu potrzeby swego odkupienia wołamy „Okaż swą potęgę Panie i przyjdź nam ku pomocy”.

(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare I -1963r.]

sobota, 19 listopada 2016

Ostatnia 24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (20 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny [ewangelia].” Bóg wybawił nas z mocy ciemności i  przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego” [lekcja], dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień Sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności.  Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu [sekreta].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.

sobota, 12 listopada 2016

XXVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (13 listopada) – Msza Święta ( pozostała 6 niedziela po Objawieniu) o godzinie 15.30

Teksty mszalne dzisiejszej niedzieli przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak  ziarnko gorczycy , które wprawdzie małe i niepozorne, ale wyrasta na wielkie drzewo.  I że jest podobne do kwasu , które wziąwszy skryła  niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko [ewangelia]. Tak to Kościół nieustannie przenika ludzkość swoją nauką, swymi zasadami i duchową religijną mocą. Sprawia to  żyjący i działający w nim Pan Jezus. „Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie” [antyfona na ofertorium].

piątek, 11 listopada 2016

Wspomnienie Świętego Marcina - Msza Święta o godzinie 19.30

11 listopada w piątek przypada wspomnienie Świętego Marcina  z Tours Biskupa i Wyznawcy oraz 98  rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Msza Święta w tym  dniu o godzinie 19.30 

sobota, 5 listopada 2016

XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (06 listopada) – Msza Święta ( pozostała z 5 niedzieli po Objawieniu) o godzinie 15.30

„ A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego  i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i kąkol.”


Wśród  ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 2 listopada 2016

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych ( Dzień Zaduszny) 02 listopada – Msza Requiem

Requiem aeternam donna eis, Domine.

Uczciwszy triumf  tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się  Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiającą się  we Mszy świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]