wtorek, 27 października 2015

Ogłoszenie

1 listopada ( niedziela ) - w Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Święta sprawowana będzie  o godz. 15.00

2 listopada ( poniedziałek ) - Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  - Msza Reguiem o godz. 19.30

sobota, 24 października 2015

Święto Chrystusa Króla - Msza Święta - godzina 15.00

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
„ Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. I uwielbią go wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły ” Graduał

Źródło: Mszał Rzymski 1963 


sobota, 17 października 2015

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 18 października - Msza święta ( Missa cantata) o godzinie 15.00

Nowy Izrael, kościół, my, wychodzimy z Egiptu, ze świata i idziemy do Ziemi Obiecanej, do ojczyzny  niebieskiej, do której wprowadzi nas  Pan, gdy ponownie przyjdzie na świat ( graduał). W czasie pomiędzy wyjściem z Egiptu – pomiędzy Chrztem świętym, a wejściem do ziemi Obiecanej – śmiercią , wzdychamy na skutek ustawicznego ucisku i prześladowania ze strony szatana. Lecz zwyciężymy: mamy bowiem do dyspozycji wspaniałą i zwycięstwo zapowiadająca broń. Nie trzeba nam się obawiać. „Panie, stałeś się nam ucieczką od pokolenia do pokolenia (graduał). Na  Chrzcie świętym, w Kościele, otrzymaliśmy oręż Boży. Możemy „ stawiać opór w dzień zły i wypełniwszy wszystko, ostać się ”.We wszystkim trzymajcie się tarczy wiary, którą  moglibyście  zagasić wszystkie strzały ogniste złego ducha. Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha ( którym jest słowo Boże)  lekcja.. Drugim orężem  jest oręż umartwienia i modlitwy. „ W każdej modlitwie  i prośbie zanoście błaganie w duchu w każdym czasie. Trzeci oręż wkłada nam w dłoń dzisiejsza ewangelia mszalna: serdeczna litość dla  drugich, przebaczająca, miłosierna miłość.” Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Choćby Bóg nas wydał nieprzyjacielowi i jego napaściom, choćby nas  szatan z dopuszczenia Bożego obrabował z naszego mienia i dotknął nasze zdrowie strasznym trądem – bądźmy i  chciejmy być całopalna ofiarą dla Boga. Im wspaniałomyślniej się Mu ofiarujemy, tym pewniej podniesie  On nas  i zbawi ( ant. na komunię).

Źródło: "Illuminare  III  r.1965 "  - Rozmyślania  liturgiczne.

Przypomnienie wcześniejszych ogłoszeń

I. W niedziele  18 i 25 października  -  przed każda  mszą świętą o godzinie 14.30 zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca po łacinie . Przez modlitwę wypraszać będziemy  łaski dla  siebie i w tych intencjach, w których będziemy się modlili.

II. Zapraszamy również do współtworzenia  róż różańcowych przy  Zielonkowskim  Środowisku Tradycji Łacińskiej.


sobota, 10 października 2015

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta ( Missa cantata) godzina 15.00

I . O godzinie 14.30  przed mszą chętnych zapraszamy do wspólnego odmówienia różańca świętego.

II. „ Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę  codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to”. ( bł. Ignacy Kłopotowski).

W dalszym ciągu, serdecznie zapraszamy do współtworzenia róż różańcowych przy Zielonkowskim Środowisku Tradycji Łacińskiej.  Jedna róża różańcowa to 20 osób  - w chwili obecnej  brakuje jeszcze kilka osób. Dla przypomnienia : każdy członek róży różańcowej codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca,  przez miesiąc rozważa tę samą przydzieloną jej  Tajemnicę Różańca Świętego i przez miesiąc modli się w tej samej intencji. W ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec.

Daj chwałę imieniu Twemu. „ Nad rzekami babilońskiej ziemi, tameśmy siedzieli i płakali, gdyśmy wspominali na Syjon”. W tych słowach  antyfony  na ofertorium wyraża się zasadnicza postawa dzisiejszej liturgii mszalnej. Z głębokim żalem i pokorą  wyznawajmy z trzema młodzieńcami w piecu ognistym w Babilonie: „W prawdzie i w sądzie  przywiodłeś wszystko, bośmy zgrzeszyli odstępując od Ciebie, a nie słuchaliśmy przykazań Twoich, lecz daj chwałę imieniu twemu i uczyń z nami według wielkiego miłosierdzia twego” ( ant.  na introit). Z głębi piersi wołajmy w Kyrie eleison o zmiłowanie, i „przebaczenie i pokój ”( kolekta). Nasze myśli i czyny należą do Pana. „Otwiera On ręką swoją i napełnia wszystko, co żyje, błogosławieństwem”. Już w ewangelii przychodzi On i wykazuje, że jest wspomożycielem i odkupicielem, który otwiera rękę i napełnia wszystko błogosławieństwem. Uczestnicząc w ofierze Mszy świętej odrzekajmy się grzechu , przewrotności i nieuporządkowanych przywiązań i przynieśmy w ofierze siebie samych, naszą wolę, nasze kaprysy, nasze nieuporządkowane skłonności i złe nawyki. Pozostawmy świat i to, co ziemskie, a  wyglądajmy z całym utęsknieniem wieczności. „Gotowe serce moje.....”
Źródło: "Illuminare  III  r.1965 "  - Rozmyślania  liturgiczne.

wtorek, 6 października 2015

Październik miesiącem modlitwy różańcowej

Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Bożej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, a zwłaszcza  tym, którzy  pobożnie odmawiać będą różaniec, obiecuje szczególną opiekę.


Od niedzieli 11 października , ( jak równiez 18 i 25 października ), przed każda  mszą świętą o godzinie 14.30 zapraszamy wszystkich  wiernych  do wspólnego odmawiania różańca po łacinie . Przez modlitwę wypraszać będziemy  łaski dla  siebie i w tych intencjach, w których będziemy się modlili.

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, 
nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.

poniedziałek, 5 października 2015

Ogłoszenie - Tradiclaromontana2015 – OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

W dniach 20 - 21 listopada A.D.2015 wierni z wszystkich polskich Wspólnot Tradycji Łacińskiej będą pielgrzymować do cudownego wizerunku Jasnogórskiej Bogarodzicy. W tym roku będzie to już jubileuszowa, dziesiąta pielgrzymka tych wspólnot na Jasną Górę. W programie pielgrzymki Tradiclaromontana przewidziane są Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej i Bazylice Jasnogórskiej oraz tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe i spotkania formacyjno-integracyjne pielgrzymów.

http://tradiclaromontana.blogspot.com/


piątek, 2 października 2015

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta (Missa cantata) godzina 15.45

W dniu  04 października - zmiana  godziny celebracji Mszy świętej  na godzinę  15.45

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy  na Chrzcie Świętym. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt czesto ulegamy złudzeniu, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy świętej Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia. 
(Mszał Rzymski  1963 )

Msza pierwszopiątkowa - (Świętych Aniołów Stróżów)

Oto mówi Pan Bóg: " Oto ja poślę Anioła mego, który by szedł przed tobą i strzegł na drodze, i zaprowadził cię na miejsce, którem przygotował (..). I pójdzie Anioł mój przed tobą"   (Lekcja )