poniedziałek, 30 września 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu październiku 2019 r.

04 października  - piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca  - godz. 19.30
06 października - niedziela  – 17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
13 października – niedziela  – 18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
20 października – niedziela   – 19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
27 października – niedziela   – Uroczystość Chrystusa Króla -  godz. 15.00Październik miesiącem różańca świętego

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. 
Od niedzieli 06 października, przed każdą  Mszą Świętą o godzinie 14.30 różaniec święty odmawiamy w języku łacińskim. 


Różaniec  -  pierwotnie nazywany był  Psałterzem Najświętszej Maryi Panny (150 psalmów – 150 Zdrowaś Maryjo). Modlitwa jest znana i kultywowana w Kościele od czasów średniowiecza, choć jej korzenie są znacznie starsze. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Bożej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, a zwłaszcza  tym, którzy  pobożnie odmawiać będą różaniec, obiecuje szczególną opiekę. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas.

 „Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas „Ojcze nasz” (św. o. Pio).

sobota, 28 września 2019


Święto św. Michała Archanioła (29 września) – Msza Święta o godzinie 15.00


Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo iudicio.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli na  straszliwym sądzie.Imię Michał znaczy «Któż jak Bóg». Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym (alleluja). Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 20 września 201915 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (22 września) – Msza Święta o godzinie 15.00

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem «wydanym za życie świata» (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


piątek, 13 września 2019

Pieśni przygodne


14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (15 września) – Msza Święta o godzinie 15.00

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina: «Szukajcież naprzód Królestwa Bożego... a wszystko inne będzie wam przydane» (ewangelia). Śpiewy mszalne wysławiają szczęście płynące z wiernego oddania się Bogu. (antyfony na wejście na ofiarowaniegraduał).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Liturgiczne wspomnienie - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – sobota 14 września

Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego. Krzyż święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 8 września 2019

sobota, 7 września 2019

13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (08 września) – Msza Święta o godzinie 15.00


Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który jako człowiek pochodził z potomstwa Abrahama (lekcja). Chrystus zawarł nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, które obejmuje wszystkie narody. Podstawą zbawienia nie jest już przynależność do narodu wybranego, lecz wiara w Chrystusa, przez którego Bóg obiecał nas zbawić (ewangelia). Jako uczestnicy Nowego Przymierza powołujemy się na obietnice Boże  (ant. na wejściegraduał) i prosimy Boga o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Stanowią one naszą odpowiedź na wezwanie Boże.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


czwartek, 5 września 2019

wtorek, 3 września 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu wrześniu 2019 r.

01 września – niedziela  – XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
06 września  - Piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca  - godz. 19.30
08 września - niedziela  – XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
15 września – niedziela  – XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
22 września – niedziela   – XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00
29 września – niedziela   – XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego -  godz. 15.00