sobota, 29 września 2018

Pielgrzymka i dzień skupienia

Środowisko Tradycji Łacińskiej w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce,  serdecznie zaprasza do  udziału  w   jedniodniowej autokarowej  pielgrzymce  połaczonej z dniewm skupienia. Miejscem pielgrzymki  jest  Kościół parafialny  pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus (św. Teresy z Lisieux) w Porządziu. Kościół  parafialny został  podniesiony  do rangi Sanktuarium.  Jest to jedyne w Polsce  sanktuarium pod tym wezwaniem.  
Oodczas dnia skupienia dla uczestników przewidziany jest :
- udział we Mszy świętej  w tradycyjnym rycie rzymskim,
- różaniec,
- konferencja ,
- modlitewne skupienie,

Wyjazd w sobotę 06 października 2018 o godzinie 8,00  z parkingu przed Kościołem . Przewidziany koszt pielgrzymki 40 zł. Zapisy w zakrystii.19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (30 września) – Msza święta o godzinie 15.30

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniom, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]czwartek, 27 września 2018

Liturgiczne wspomnienie – Świętego Michała Archanioła – 29 września (sobota)

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.


Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Imię Michał znaczy «Któż jak Bóg». Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym (alleluja). Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.

poniedziałek, 24 września 2018

Rocznicowe uroczystości

Wczorajszej niedzieli po Mszy świętej, w Sali Domu Świętego Józefa odbyło się kolejne spotkanie, tym razem bardziej uroczyste, grupy wiernych uczestniczących we Mszach świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim, podczas którego świętowaliśmy pierwszą rocznicę celebracji Mszy świętych łacińskich przez księdza Cezarego, dziękując mu za wkładany trud w prowadzeniu Zielonkowskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej, życząc dalszych sukcesów w kolejnych latach posługi oraz Bożego Błogosławieństwa i Opieki Matki Bożej opiekunki kapłanów.


piątek, 21 września 2018

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (23 września) – Msza święta o godzinie 15.30

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Liturgiczne wspomnienie – Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – 21 września (piątek)

Św. Mateusz miał drugie imię Lewi. Był  poborcą ceł. Powołany przez Pana Jezusa bez wahania poszedł za Nim i został zaliczony  do grona Apostołów. Św. Mateusz napisał po aramejsku Ewangelię przeznaczona dla żydów. Wykazuje w niej, że Jezus Chrystus jest  obiecanym Mesjaszem. Według Tradycji głosił Ewangelię w Etiopii i tam poniósł śmierć męczeńską.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 18 września 2018

Suche Dni Wrześniowe

Według tradycyjnego kalendarza liturgicznego Suche dni jesienne  obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia Krzyża  Świętego (14 września). W tym roku przypadają na 19 września(środa),21  września ( piątek) i 22 września (sobota). Są one  dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest  wynagrodzeniem  za  nieumiarkowane używanie darów Bożych. W ewangelii sam Chrystus Pan zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana. Celem Suchych  Dni jest nawrócenie się do Boga przez skruchę serca i uczynki pokutne. Szczere nawrócenie przynosi wzrost łaski Bożej i radość. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości.
W Suche Dni obowiązuje post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, spożywamy tylko jeden posiłek do syta oraz dwa skromniejsze.niedziela, 9 września 2018

XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (16 września) – Msza święta o godzinie 15.30

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Liturgiczne wspomnienie – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września (piątek)


Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego. Krzyż święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.


[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
Liturgiczne wspomnienie – Najświętszego Imienia Maryi – Rocznica Viktorii wiedeńskiej- 12 września (środa)

Według zwyczaju, czwartego dnia po urodzeniu Najświętsza Dziewica otrzymała imię Maryja.  Imiona biblijne określają zwykle powołanie osób noszących je. Dlatego często sam Bóg naznaczał imiona swoich wybrańców. Doktorowie Kościoła starali się ustalić znaczenie imienia Matki Bożej. Wydaje się, że najbliższe prawdy jest tłumaczenie hebrajskiego imienia Maryja przez Pani.
Święto Imienia Maryi zaczęto obchodzić w Hiszpanii. Po zwycięstwie odniesionym przez Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem, 12 września 1683 roku, papież Innocenty XI rozciągnął jego obchód na cały Kościół.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]środa, 5 września 2018

XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (09 września) – Msza święta o godzinie 15.30

 Intencja  Mszy świętej : 
O Boże  błogosławieństwo i wsparcie dla rodzin prowadzących nauczanie domowe.

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy «nędzni i ubodzy» (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą (ewangelia, ant. na ofiarowanie). Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Liturgiczne wspomnienie – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny – 08 września (sobota)

«Twoje narodzenie, Bogarodzico Dziewico, oznajmiło wesele całemu światu, z Ciebie bowiem narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg, który usunął przekleństwo, a dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym» (antyfona do Magnificat). Kościół święty wita i pozdrawia Tę, która zwiastowała światu przyjście Zbawiciela, jak jutrzenka zwiastuje wschód słońca. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzono już w VII wieku. Datę 8 września ustalił papież Sergiusz I.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Pierwszy Piatek Miesiąca