poniedziałek, 28 stycznia 2013

Ś.P. Kard. Józef Glemp
Dnia 23 stycznia 2013 roku ok. 21.30
odszedł do Domu Ojca
ś.† p.
Kard. Józef Glemp
Prymas Senior,
Arcybiskup Metropolita Warszawski (7 lipca 1981-5 stycznia 2007)
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004)
przeżył 83 lata,
z tego 56 w kapłaństwie.
2 lutego obchodziłby 30. rocznicę nadania godności kardynalskiej.
Requiescat in pace!

Informacja

01.02.2013 (piątek) Mszy w NFRR nie będzie

03.02.2013
(niedziela) Msza w NFRR o 15:30

niedziela, 20 stycznia 2013

II Niedziela po Objawieniu - Introit

Ps 65, 4
Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi : psalmum dicat nomini tuo, Altissime.

Świat cały niechaj Cię wielbi, Boże,
i cześć Twoją wyśpiewuje. Niech śpiewa psalm Imieniu Twemu, o Najwyższy!


Ps 65, 1-2
Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius : date gloriam laudi eius.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewa psalm Imieniu Jego, chwałą Go wspaniałą otoczcie.

niedziela, 6 stycznia 2013

Objawienie Pańskie (Trzech Króli)
Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.

Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do której "napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc". (Iz 60 1-6)

W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.

Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania. Terminem tym Grecy określali uroczysty wjazd władcy. Święcimy dzisiaj przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie tylko wszystkie kraje, ale cały wszechświat. Chrystus Król nawiedza dzisiaj swój Kościół - wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła powołane są wszystkie narody. Cała tradycja chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów pogańskich. Za nimi w bramy Kościoła Chrystusowego wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób spełnia się proroctwo Izajasza, które czytamy dziś w lekcji mszalnej.

Powołanie do wiary zawiera w sobie powołanie do świętości. Bóg obdarzył nas światłem wiary, "abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Świętych w światłości". Modlimy się dzisiaj o wierność naszemu powołaniu, która ma nas doprowadzić do oglądania Boga (kolekta).

Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela.

W kościołach poświęca się dzisiaj te dary oraz kredę przeznaczoną do oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech Mędrców i datą roku. Zwyczaj ten wiąże się z obrzędem ogłaszania w dniu dzisiejszym świąt ruchomych. W pierwsze wielkie święto roku kalendarzowego w katedrach i głównych kościołach po odśpiewaniu Ewangelii kantor ogłasza daty niedziel i świąt okresu wielkanocnego.

Mszał Rzymski, Wydawnictwo Pallottinum 1963